ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE: Przyjazd nowicjuszy z Wadowic (30 kwietnia –6 maja 2010 r.)

30 kwietnia 2010 roku przyjechali do nas współbracia nowicjusze z Wadowic. Pierwszy dzień był wesoły, wspólnie integrowaliśmy się przy grze w siatkówkę, rozmowach i na modlitwie. Od 1 do 3 maja rozpoczęliśmy wspólne rekolekcje w milczeniu, które przeprowadził Ojciec Duchowny Prowincji Zwiastowania Pańskiego – ks. Tadeusz Beściak SAC. Te 3 dni miały nas przygotować do zawierzenia Królowej Apostołów, każdy miał przeczytać książkę św. Ludwika „Traktat o prawdziwym nabożeństwie do NMP”. Codziennie mieliśmy dwie konferencje, Eucharystię, nabożeństwo majowe i Apel Jasnogórski. Głównym tematem naszych rozmyślań była Maryja. Wpatrywaliśmy się w Jej postawę zaufania Bogu i otwarcia na wolę Bożą. Rozważaliśmy Jej cnoty, by Ją naśladować, a przez to jeszcze bardziej stawać się podobnymi do Jej Syna. Napisaliśmy wspólny akt oddania się Matce Bożej Miłości.

Oto jak wyglądał nasz akt:

AKT ZAWIERZENIA WSPÓLNOTY NOWICJACKIEJ
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE, MATCE BOŻEJ MIŁOŚCI

 

Maryjo, Matko Miłości Bożej! I nasza Matko! Stajemy całym kursem u stóp Twoich, by oddać się Tobie w macierzyńską niewolę miłości. Maryjo! Zawierzamy bezgranicznie Twemu Niepokalanemu Sercu nasze życie, wspólnotowe i osobiste. Królowo Apostołów! Pragniemy z głębin naszych serc, abyś stała się dla nas wychowawczynią i niezawodną drogą apostolskiego powołania do służby Bożej i w dążeniu ku doskonałości. Oddajemy Tobie naszą wolę, myśli, uczuciowość, pragnienia, słabości, radości i smutki – chcąc być uległym natchnieniom Twoim, tak w modlitwie, życiu duchowym, jak i w codziennym działaniu. Matko! Ochraniaj, umacniaj i prowadź nas do Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Prosimy Ciebie, Maryjo, opiekunko nasza, roztaczaj swą przemożną opiekę nad Zjednoczeniem Apostolstwa Katolickiego oraz nad tymi, których kochamy, rodzicami, rodzeństwem, przyjaciółmi a także nad tymi, których dobry Bóg stawia na drodze naszego życia. Jesteśmy Twoi i wszystko, co nasze, Twoim jest. Totus Tuus, Maryjo! AMEN.

Nowicjusze Pallotyńscy
Ząbkowice Śląskie, dnia 3 maja A.D. 2010

Następnie odczytaliśmy go Maryi podczas Mszy św. w ostatnim dniu rekolekcji, wybierając Ją na najpewniejszą i najkrótszą drogę do Jezusa. Po rekolekcjach dwa dni spędziliśmy wędrując po górach, gdzie jeszcze bardziej mogliśmy się zapoznać i przeżyć radosne chwile. Bycie razem było nam bardzo potrzebne, biorąc pod uwagę, że było to nasze trzecie spotkanie od początku wstąpienia na drogę formacji u Pallotynów (sierpień 2009) W siódmym dniu wspólnego ,,bycia razem” całego naszego kursu z obu polskich prowincji trzeba było się pożegnać i wrócić do codzienności. Myślę, że ten czas przyniósł wiele i każdy będzie miło wspominał ten tydzień.

Nowicjusze pallotyńscy