Prowincja Chrystusa Króla

Wyższe Seminarium Duchowne

Zarząd Generalny SAC

Zjednoczenie

Prowincja Zwiastowania Pańskiego

Instytut Pallottiego

SPIS TREŚCI

LIST Przełożonego Generalnego z 2007 r.
DEKRET Kongregacji ds. Zakonników i Instytutów Świeckich
WPROWADZENIE
 

PRAWO PODSTAWOWE

ROZDZIAŁ I: CEL I NATURA STOWARZYSZENIA
ROZDZIAŁ II: DUCH STOWARZYSZENIA
ROZDZIAŁ III: ŻYCIE KONSEKROWANE
  Artykuł 1. Konsekracja
  Artykuł 2. Przyrzeczenia
    I. Czystość
    II. Ubóstwo
    III. Posłuszeństwo
    IV. Wytrwanie
    V. Wspólnota dóbr
    VI. Duch służby
  Artykuł 3. Życie modlitwy
ROZDZIAŁ IV: CZŁONKOWIE
  Artykuł 1. Życie we wspólnocie
  Artykuł 2. Obowiązki i prawa członków
  Artykuł 3. Formacja członków
    I. Cel i zasady formacji
    II. Okresy formacyjne
ROZDZIAŁ V: STRUKTURA I ZARZĄD STOWARZYSZENIA
  Artykuł 1. Struktura
  Artykuł 2. Zarząd
    I. Zebrania
      A. Zebranie Generalne
      B. Zebranie Prowincjalne. Zebranie Regionalne
      C. Zebranie Wspólnoty Miejscowej
      D. Komisje
    II. Przełożeni
      A. Zarząd Generalny
      B. Zarząd Prowincjalny
      C. Zarząd Wspólnoty Miejscowej
  Artykuł 3. Administrowanie dobrami
ROZDZIAŁ VI: ROZWIĄZANIE WIĘZÓW ZE STOWARZYSZENIEM
  Artykuł 1. Odejście ze Stowarzyszenia
  Artykuł 2. Wydalenie ze Stowarzyszenia
  Artykuł 3. Prawny stan członków zwolnionych lub wydalonych
ROZDZIAŁ VII: NASZE USTAWODAWSTWO
         

PRAWO UZUPEŁNIAJĄCE

ROZDZIAŁ I: NASZE APOSTOLSTWO
  Artykuł 1. Stowarzyszenie i Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego
  Artykuł 2. Główne zadania Stowarzyszenia
  Artykuł 3. Podstawy i metody apostolstwa
  Artykuł 4. Odpowiedzialność za apostolstwo
ROZDZIAŁ II: ŻYCIE KONSEKROWANE
  Artykuł 1. Konsekracja
  Artykuł 2. Przyrzeczenia
    I. Czystość
    II. Ubóstwo
    III. Posłuszeństwo
    IV. Wytrwanie
    V. Wspólnota dóbr
    VI. Duch służby
  Artykuł 3. Życie modlitwy
ROZDZIAŁ III: CZŁONKOWIE
  Artykuł 1. Życie wspólnoty
  Artykuł 2. Księża i bracia
  Artykuł 3. Prawo głosu czynnego i biernego
  Artykuł 4. Formacja członków
    I. Wskazania ogólne
    II. Okresy formacyjne
      A. Okres wstępny
      B. Składanie konsekracji
      C. Formacja kandydatów do kapłaństwa
      D. Formacja braci
      E. Stała formacja członków
ROZDZIAŁ IV: STRUKTURA I ZARZĄD STOWARZYSZENIA
  Artykuł 1. Struktura
  Artykuł 2. Zarząd
    I. Zebrania
      A. Zebrania w ogólności
      B. Zebranie Generalne
      C. Zebranie Prowincjalne
      D. Zebranie Wspólnoty Miejscowej
      E. Komisje
    II. Przełożeni i ich współpracownicy w zarządzaniu
      A. Przełożeni i urzędy
      B. Współpracownicy przełożonych
        1. Radcy
        2. Sekretarze
        3. Administratorzy
        4. Delegaci wyższych przełożonych
    III. Zarząd Generalny
      A. Przełożony Generalny i jego radcy
      B. Współpracownicy w Zarządzie Generalnym
      C. Sekretariaty i komisje
    IV. Zarząd Prowincjalny
      A. Przełożony Prowincjalny i radcy
      B. Współpraca między prowincjami i regiami
    V. Zarząd Wspólnoty Miejscowej
    VI. Komisje pośrednictwa i arbitrażu
  Artykuł 3. Administrowanie dobrami
         

DODATKI

DODATEK I. Wydalanie członków ze Stowarzyszenia
  I. Wydalenie na mocy samego prawa
  II. Wydalenie przez proces
    A. Wydalenie obowiązkowe
    B. Wydalenie możliwe członków po wiecznej konsekracji
    C. Kontaktowanie się członka z Przełożonym Generalnym
    D. Dekret wydalenia
    E. Wydalenie członka po konsekracji czasowej
    F. Usunięcie natychmiastowe i wszczęcie procesu
DODATEK II. Zasady dotyczące wyboru Rady Prowincjalnej
DODATEK III. Wyszczególnione uprawnienia rad
  A. Rada Generalna
  B. Rada Prowincjalna
  C. Rada Wspólnoty Miejscowej
         

DOKUMENTY ODNOSZĄCE SIĘ DO PRAWA SAC

  1. List promulgujący odnowione Prawo z 1981 r.
  1a. List Przełożonego Generalnego z 2000 r.
  2. Dekret zatwierdzający dostosowanie Prawa do Kodeksu Prawa Kanonicznego
  3. Dekret zatwierdzający zmiany w numerze 134 naszego Prawa
  4. Dekret zatwierdzający zmianę numeru 4 naszego Prawa
         

SKOROWIDZ