Facebook

postheadericon WSPÓŁBRACIA: Obrona doktorska ks. Łukasza Górzyńskiego SAC

doktorat26 czerwca 2017 r. w Lublinie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II miała miejsce obrona doktorska ks. Łukasza Górzyńskiego SAC. Jego doktorat był uwieńczeniem studiów w Instytucie Teologii Moralnej KUL. Promotorem pracy był ks. bp dr hab. Józef Wróbel, prof. KUL, kierownik Katedry Bioetyki Teologicznej. Recenzentami byli: ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, prof. KUL, dyrektor Instytutu i ks. prof. dr hab. Paweł Góralczyk SAC (UKSW). Przewodniczącym komisji był ks. prodziekan dr hab. Janusz Lekan, prof. KUL.

Rozprawa zatytułowana „Eklezjalny wymiar troski o zdrowie człowieka. Studium teologicznomoralne” miała za cel opisanie teologicznomoralnych aspektów troski Kościoła o zdrowie człowieka. W dysertacji ukazano, jakie są podstawy troski Kościoła katolickiego o zdrowie i inspiracje dla tej troski. Ponadto wskazano, w czym się wyraża eklezjalna troska o zdrowie człowieka, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym, począwszy od początków chrześcijaństwa, aż do czasów współczesnych. Wskazano także na konkretne problemy i zagadnienia moralne związane z troską Kościoła o zdrowie człowieka. W tym celu podjęto interdyscyplinarną refleksję nad złożonym zagadnieniem zdrowia człowieka. Aby zrealizować cel badawczy pracy, odwołano się do źródeł. Były to źródła właściwe dla teologii moralnej, a więc Pismo Święte, Tradycja Apostolska i Kościelna, Magisterium Kościoła i opracowania teologiczne. Specyfika podjętego tematu wymagała również wykorzystania źródeł i opracowań z innych dziedzin teologicznych, jak i z zakresu nauk biologiczno-medycznych. Tak złożoną i rozbudowaną rozprawę podzielono na cztery rozdziały.

W ocenie obu recenzentów przedstawiona dysertacja ks. Łukasza reprezentuje bardzo wysoki poziom naukowy i świadczy o rzetelnym i bardzo wnikliwym przeprowadzeniu dość obszernych, szczegółowych, a zarazem rzeczowych badań naukowych dotyczących poruszonego tematu. Zwrócili oni uwagę na bardzo obszerną bibliografię i ogromny nakład pracy w przygotowanie i usystematyzowanie tak wyjątkowo złożonej i niesamowicie aktualnej problematyki. Na zadawane pytania ks. Łukasz odpowiadał wykazując się bardzo dobrym przygotowaniem i ogromną wiedzą.

Obiad doktorski miał miejsce w tzw. „sali lustrzanej” w Konwikcie Księży Studentów KUL-u. Stał się okazją nie tylko do wspólnego posiłku, ale i do świętowania radości w gronie zarówno profesorskim i naukowym, jak i rodzinnym, pallotyńskim i przyjacielskim, wraz z licznie zgromadzonymi gośćmi. Nie zabrakło podziękowań i wielu szczerych życzeń, by talent naukowy został pomnożony w dalszym życiu i kapłańskim posługiwaniu Księdza doktora.

Ks. Sławomir Radulski SAC

 
WARTO WŁĄCZYĆ SIĘ
WARTO POSŁUCHAĆ
WARTO WIEDZIEĆ
Reklama