Facebook

skaryszewska.jpg1927 - Koci Chrystusa Krla w Warszawie na Pradze, przy ul. Skaryszewskiej, powici sufragan warszawski bp Stanisaw Gall.

Starania o zaoenie domu pallotyskiego w Warszawie rozpocz ju w 1907 ks. Alojzy Majewski. Popiera go w tym hrabia Jzef Ostrowski. W 1925 ks. Wojciech Turowski podj u kard. Aleksandra Kakowskiego ponowne starania o uzyskanie pozwolenia na zaoenie domu pallotyskiego w Warszawie. Po interwencji nuncjusza apostolskiego F. Marmaggiego u kard. Kakowskiego, pallotyni uzyskali w 1926 pozwolenie na osiedlenie si w Warszawie. Wydzierawiono wtedy dom z ogrodem przy ul. Chemskiej 17. Dom przeznaczony by dla studiujcych ksiy na Uniwersytecie Warszawskim. Rektorem domu zosta ks. Tomasz Mcior.

Poszukiwano jednak obszerniejszego domu w Warszawie i okolicy. W marcu 1927 podpisano kontrakty kupna domw w Otarzewie (24 marca) i Warszawie (25 marca). Natomiast 1 maja tr. podpisano kontrakt dzierawy na 25 lat domu, drukarni i ksigarni archidiecezjalnej w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmiecie 71.

Nabyta posesja w Warszawie leaa przy ul. Skaryszewskiej 12. Staa na niej witynia, ktr zbudowa carski rzd mariawitom na pocztku XX w. (parafia mariawicka od 1908). W styczniu 1920 bp Jan Micha Kowalski ze Starokatolickiego Kocioa Mariawitw, nie znajdujc poparcia ludnoci i nie majc wystarczajcych rodkw finansowych, zdecydowa sprzeda swj koci pw. Przenajwitszego Sakramentu przy ul. Skaryszewskiej 12 w Warszawie p. Szulcowi, bliej nieznanemu protestantowi. Nowy nabywca umieci w kociele skad materiaw budowlanych. Wkrtce w Kurii Warszawskiej powsta plan wykupienia kocioa i zorganizowania przy nim duszpasterstwa dla zaniedbanej religijnie ludnoci Pragi. Poniewa pallotyni szukali wtedy miejsca w Warszawie, bp Stanisaw Gall zaproponowa Stowarzyszeniu kupno posesji.

25 marca 1927 nabyto koci i plac 2100 metrw kwadratowych, a w lipcu dokupiono drugi plac 2500 metrw kwadratowych.

W momencie nabycia koci mia w swoich murach trzy pokoje mieszkalne za prezbiterium i zakrysti. Po odrestaurowaniu powici go bp Gall 30 kwietnia 1927 dedykujc Chrystusowi Krlowi i odda go pallotynom do pracy duszpasterskiej. W przyszoci miaa tu powsta drukarnia, centrala dla czasopism pallotyskich i centrala Zarzdu Prowincjalnego. Pierwszym rektorem praskiego domu zosta ks. Tomasz Mcior, wczeniej rektor przy ul. Chemskiej w Warszawie. Na Pradze zamieszka 29 kwietnia 1927.

Poniej opis powicenia kocioa wedug ?Krlowej Apostow?:

Cichy poranek wiosenny zawita 30 kwietnia nad Warszaw jej siostrzanym przedmieciem - Prag [...]. Z gwnego kocioa praskiego - z katedry w. Floriana wyruszya wspaniaa procesja w stron Mostu Poniatowskiego, ku ul. Skaryszewskiej. Za ni poday inne procesje: jedna bardzo liczna z Warszawy, z kocioa OO. Franciszkanw, z chorgwiami, feretronami, z dziewicami w bieli i z dziatw w strojach krakowskich. Gdy o godz. 9.00 nadjecha Najprzew. ks. bp Gall, zasta tam tysiczn rzesz, ca ul. Skaryszewsk odwitnie przybran flagami, dywanami i zieleni, a ludno w nastroju witecznym, z wyrazem radoci na twarzy.

Oto may kociek, raczej kaplica, ktra tu, przy ul. Skaryszewskiej 12 znajduje si, w tym dniu przystroia si jak oblubienica, bo po dugich smutnych latach miaa wrci do Oblubieca dusz, do Pasterza wszystkich pasterzy i w uroczysty sposb by oddan przez wadz diecezjaln Jezusowi Krlowi.

Historia tego kocika cile jest zwizana z histori Pragi: za czasw rosyjskich Praga musiaa wiele przecierpie. Moskale chcieli koniecznie zniszczy wiar katolick na Pradze. Praga miaa zosta prawosawn. W tym celu przeladowano i tpiono wszelkie objawy ycia katolickiego, zniesiono parafie, wybudowano bogat cerkiew. W tyme celu popiera te rzd rosyjski wszelkie denia antykatolickie i sekciarskie. Za jego protekcj i za pienidze rosyjskie osiedlili si tu mariawici i wybudowali kociek.

Z chwil wolnoci wrcia dawna gorliwo mieszkacw i para ich do czynu i ofiar. Nie mogo si ju osta sekciarstwo, zabrako adherentw, zabrako rodkw do utrzymania kocioa. W styczniu tego roku musieli mariawici sprzeda swj kociek, a nowy nabywca zamieni go na skad materiaw budowlanych.

Ale niedugo pozosta kociek w takim poniewieraniu. Wkrtce powsta plan wykupienia go i zaoenia nowej parafii dla tej opuszczonej i przez sekciarstwo niepokojonej dzielnicy Pragi. Z tym planem zwrcono si do nas, jako do nowoprzybyej kongregacji, szukajcej sobie odpowiedniego pola pracy w Warszawie [...].

Naboestwo zaczo si o godz. 9.00. U bram kocioa oczekiwali swego Pasterza kapani - przedstawiciele parafii, wydziau teologicznego i zakonw z ks. praatem Kopotowskim, dziekanem. Uroczyste powicenie kocioa, suma pontyfikalna w asycie tak licznie zebranych dostojnikw Kocioa, gorce sowa ks. praata Kopotowskiego, przepenione radoci z powodu odzyskania zbkanych owieczek, wywary ogromne wraenie na obecnych" (?Krlowa Apostow? 1927, 185).

skarka.jpgJeszcze w 1933 kronikarz napisa o istniejcych tu warunkach mieszkaniowych: ?Dom nasz jest najmniejszym domem naszego okrgu. Waciwie nie ma tu w ogle domu, tylko strych kocielny, ktry nosi szumn nazw domu. Cae nasze pomieszczenie skada si z dwch pokoikw dla ksiy, jednego quasi-pokoiku dla braci (co w rodzaju graniastosupa trjbocznego), zakrystii i poczekalni. Poza ?domem gwnym? s jeszcze rne budowy poboczne. I tak ochronka, skadajca si z niewielkiej salki, sceny, piwniczki i przedsionka. Piwniczka suy nam jednoczenie za kuchni, a w razie przedstawie za garderob, scena jest jednoczenie naszym refektarzem, w salce w niedziele odbywaj swe zebrania towarzystwa kocielne, a w dni powszednie zbieraj si dzieci z przedszkola, przedsionek jest w razie potrzeby jednoczenie i szatni (?Krlowa Apostow? 1934, 24).

W 30.tych latach witynia zostaa przebudowana i powikszona. Zostaa ona zniszczona podczas bombardowania we wrzeniu 1939. Jeszcze tego roku przystpiono do odbudowy kocioa wedug projektu inyniera Stanisawa Marzyskiego. Powicenie odbudowanego kocioa Chrystusa Krla Pokoju odbyo si 4 listopada 1941. Dom nieco rozszerzono w stosunku do dawnych planw.

Na pocztku 80.tych lat XX w. rozebrano mury kocioa, z wyjtkiem fasady oraz dzwonnicy i wybudowano nowy obiekt sakralny. Na czas budowy kocioa liturgi sprawowano w jadalni wybudowanego ju pallotyskiego domu. Konsekracja kocioa odbya si 22 stycznia 1989. Dokona jej Jzef kard. Glemp Prymas Polski.

Ks. Stanisaw Tylus SAC

 
WARTO WCZY SI
WARTO POSUCHA
WARTO WIEDZIE
Reklama