Facebook

postheadericon INFOSAC

postheadericon DZIEDZICTWO SAC: W rodzinnych stronach Pallottiego

01-Festa-di-S.-Vincenzo-Pallotti-in-San-Giorgio-de-Cascia.jpg10 maja 2015 r. siedemnastu wspbraci ? czonkowie Domu Generalnego i uczestnicy Rocznego Kursu Duchowoci Pallotyskiej z Via Giuseppe Ferrari ? wraz z siostrami pallotynkami odbyli pielgrzymk do San Giorgio di Cascia, aby uczestniczy w obchodach wita w. Wincentego Pallottiego.

Więcej…

 

postheadericon DZIEDZICTWO SAC: Wydarzenie z marca 1840 roku

Pallottti.jpg

Zblia si 26 marca. Dzie ten przywouje w ?pamici pallotyskiej? brzemienne w nastpstwa wydarzenie z ycia w. Wincentego Pallottiego. W tym roku mija dokadnie 175 lat od tego wydarzenia. Niech sam Pallotti o nim opowie. ?W dniu 26 marca 1840 r., po odprawieniu Najwitszej Ofiary poczuem [ho sentito = wyraenie bardzo charakterystyczne dla wszystkich mistykw], o mj Boe, mj Ojcze, Miosierdzie me nieskoczone, e [?] raczye we mnie zburzy caego mnie, a uksztatowa i stworzy we mnie nowy cud miosierdzia. [Tak], w Kociele swym ustanawiasz mnie jako nowy cud miosierdzia? (OOCC X, 211).

Więcej…

 

2177_pallottiner_in_kamerun_um_1913gross.jpgHistoria niemieckich pallotynw rozpoczyna si w Kamerunie. Od 1894 roku to afrykaskie pastwo stao si niemieck koloni. Stolica wita jak rwnie Imperium Niemieckie byy zainteresowane obecnoci misjonarzy w tej koloni. Rzd w Berlinie nalega, aby przyszli misjonarze katoliccy byli narodowoci niemieckiej. W ten sposb telegramem przeoonego generalnego zosta wezwany z Brazylii ks. Henrich Vieter z informacj, e zosta mianowany prefektem apostolskim dla Kamerunu.

Więcej…

 

Stanek.jpgBogosawiony ks. Jzef Stanek by podczas Powstania Warszawskiego kapelanem zgrupowania ?Kryska?. Nienawi Niemcw sprowadzia na niego mczesk mier przez powieszenie. ?Ksidz kapelan Stanek wszystkim spdzonym na t egzekucj ludziom (jecom ? powstacom i ludnoci cywilnej) udzieli jeszcze spod szubienicy z ptl na szyi bogosawiestwa... egna wszystkich przygldajcych si tej tragedii znakiem krzya? ? wspominaa Stanisawa rawska.

Więcej…

 

WIEDE: 90 lat pallotynw w Austrii

W niedziele 15 listopada 2014 r. odbya sie w Wiedniu niecodzienna uroczysto. Wsplnota na Quellenstrasse przy Parafii Krlowej Pokojuobchodzia 90 lat istnienia. Wspbracia tworzcy t wsplnot ? ks. Pawe Bonisawski, ks. Krzysztof Dudzik, ks. Krzysztof Miner i ks. Stanisaw Korzeniowski zaprosili wspbraci z Austrii i Niemiec na wsplne witowanie. Dom na Quellenstrasse jest pierwszym domem pallotynw na terenie Austrii, ktrzy w 1924 r. przybyli tutaj z prowincji limburskiej. Mszy w. przewodniczy wiceprowincja niemiecki ks. Michael Pfenning wraz z przedstawicielami z Polski i z Niemiec. Po Mszy w. odby si uroczysty obiad i wsplne witowanie

Z pozdrowieniami z Wiednia ?

Ks. Stanisaw KorzeniowskiSAC

 

postheadericon 25. ROCZNICA beatyfikacji Franciszka Fa? di Bruno

Franciszek-Faa-di-Bruno.jpgW kalendarium pontyfikatu Jana Pawa II pod dat 25 wrzenia 1988 r. czytamy: ?Beatyfikacja ks. Franciszka Fa Di Bruno (1825-1888), profesora matematyki, prowadzcego dziaalno apostolsk, nastpnie kapana i zaoyciela eskiego zgromadzenia Sistr Minimitek od Matki Boej?. To bya niedziela, Plac w. Piotra. Jan Pawe II powiedzia wtedy midzy innymi: ?Patrzc na posta Franciszka Fa? di Bruno trzeba powiedzie, i nowy bogosawiony by przede wszystkim prorokiem pord ludu swego; ludu, do ktrego przynalea jako wierny wiecki przez wiksz cz swego ycia. Wyposaony w jasn intuicj i wraliwo na znaki czasu, Franciszek znajdowa odpowiedzi twrcze i pozytywne na wyzwania swojej epoki, opierajc si zdecydowanie i bardzo mdrze pokusom przyspieszenia, uproszczenia kulturowego i wasnym interesom. Pochylony nad ksikami, wykadowca w licznych katedrach i wspomagajcy ludzkie biedy, bogosawiony Franciszek by prowadzony przez gwiazd polarn, ktrej na imi mio do Boga. Karmi j modlitw i kontemplacj. To wanie z mioci do Boga wytryskaa mio do bliniego, ktra poprowadzia Fa? di Bruno na drogi posugiwania ubogim i bezbronnym, czynic z niego giganta wiary i mioci. W ten sposb narodzia si caa seria dzie charytatywnych wspierajcych najbardziej potrzebujcych, ktrych list nie atwo sporzdzi. Rwnie i w dziedzinie naukowej, w okresie kiedy uwaano, e wiara jest nie do pogodzenia z rozumem, Franciszek przekazuje koherentne wiadectwo naukowca i czowieka gbokiej wiary.

Więcej…

 

postheadericon SIERPC: VI Festyn Rodzinny

sierpc-festyn-1.jpgZarzd osiedla nr 1 w Sierpcu wraz z ks. Stanisawem Zaros SAC zorganizowa dnia 1 wrzenia 2013 r., kolejny ju festyn rodzinny. Pomimo jesiennej aury liczba goci dopisaa. Czas wsplnej zabawy umilaa muzyka dopasowana do wieku kadego uczestnika festynu. Oprcz waty cukrowej serwowano niez grochwk. Ca imprez urozmaiciy liczne konkursy i zabawy. Najmodsi uczestnicy mogli zjeda na specjalnie dla nich ustawionych zjedalniach, wyprbowa swoich si na gokartach. Razem spdzony czas, mia atmosfera, zacienianie wizi pomidzy parafianami i wsplne podsumowanie wakacji przed intensywnym rokiem szkolnym to wspaniaa okazja do witowania. Wszyscy zacieraj rce i czekaj na kolejny festyn.

Ks. Marcin Bieniasz SAC

 

Bardzo serdecznie dzikuj Ksiom za obecno i za modlitw w intencji mojej zmarej Mamy. Przepraszam tych, ktrym nie zdyem osobicie wyrazi mojej wdzicznoci! Dzikuj rwnie tym Ksiom, ktrzy telefonicznie zapewniali mnie o pamici modlitewnej. Bg zapa!

Ks. Mirosaw Serzycki SAC

 
Więcej artykułów…
WARTO WCZY SI
WARTO POSUCHA
WARTO WIEDZIE
Reklama