Facebook

milewski.jpgW dniach 27-29 listopada 2017 r. Delegatura Matki Boej Fatimskiej na Ukrainie przeywaa jubileusz swojego istnienia. Chocia pierwsi pallotyni z Polski (ks. Jarosaw Olszewski SAC i ks. Stanisaw Firut SAC) przybyli na Ukrain ju w 1990 roku, to wanie 25 lat temu zostaa oficjalnie delegowana pallotyska Delegatura za ziemi ukraiskiej, wybierajc za swoj szczegln patronk Matk Bo Fatimsk.

Spotkanie, odbywajce si w sanktuarium Matki Boej Fatimskiej w Dowbyszu, rozpoczo si dniem skupienia, ktre poprowadzi ks. Franciszek Gomuczak SAC ? pierwszy delegat Delegatury. Na pocztku konferencji przypomnia, e duchowny powinien by ?inny? ni ten wiat, a nastpnie zwrci uwag na dwa aspekty wynikajce z faktu, e ?jestemy duchowymi synami w. Wincentego i jednoczenie oddajemy si Maryi w jej fatimskim wizerunku?.

W spotkaniu brali udzia rwnie gocie z Polski: ks. prowincja Zenon Hanas SAC, radcy prowincjalni ks. Artur Stpie SAC, ks. Grzegorz Modawski SAC ? ktry jest take sekretarzem misyjnym oraz ks. Wodzimierz Osica SAC ? odpowiedzialny za POMOST - Pallotyskie Dzieo Pomocy dla Katolikw na Wschodzie. W modlitwie zawierzano Bogu rwnie wspbraci z Delegatury ? ks. Stanisawa Kantora i ks. Bogdana Kusznira, ktrym krzy choroby uniemoliwi przybycie na spotkanie.

Drugiego dnia, podczas uroczystej Mszy witej, w obecnoci miejscowych parafian oraz sistr wsppracujcych z pallotynami (Siostry Sugi Jezusa oraz Siostry Pallotynki) odczytany zosta akt zawierzenia Delegatury Matce Boej, ktry nastpnie zosta podpisany na otarzu przez kadego z ksiy celebrujcych Eucharysti. Po Mszy w. wspbracia udali si na krtk modlitw do grobu obok kocioa, w ktrym zosta pochowany pierwszy pallotyn pochodzcy z Ukrainy ? ks. Aleksander Milewski SAC.

Dalsza cz spotkania staa si rwnie okazj do dzikczynienia i wspomnie rnych wydarze zwizanych z pocztkiem istnienia Delegatury oraz do refleksji nad rozwojem i zmianami zachodzcymi w cigu tych 25-u lat we wsplnotach i miejscach pallotyskiej posugi na Ukrainie.

Ks. Piotr Worwa SAC

 
WARTO WCZY SI
WARTO POSUCHA
WARTO WIEDZIE
Reklama