Facebook

zjazd-Delegatury-2017-(8).jpgJest ju tradycj, e dwa razy do roku Delegatura w. Cyryla i Metodego, reprezentujca Czechy i Sowacj spotyka si wsplnie. Z reguy jest to na Sowacji, gdzie obecnie pracuje 15 pallotynw. Podobnie byo i tym razem.

Dwudniowy zjazd odby si od niedzieli 22 do wtorku 24 padziernika 2017 r., w uroczej, grskiej wiosce, w pamie ochronnym NAPANT niedaleko parku narodowego Wielka Fatra, w zachodniej czci Niskich Tatr, w szerokim ku pomidzy Bansk Bystrzyc i Ruomberkiem, w orodku diecezjalnym ?Zornika?. W gronie 23 wspbraci obecny by take ks. Waldemar Pawlik SAC, wiceprowincja, a zarazem odpowiedzialny z ramienia Rady Prowincjalnej za Delegatur w. Cyryla i Metodego.

Gwnym celem dwudniowego spotkania bya gbsza, wsplna refleksja nad kwesti powoa w Delegaturze. Przygotowana przed zjazdem przez ks. Dariusza Latuszka SAC ankieta i wypeniona przez kadego czonka Delegatury, staa si wymienit baz informacji do wsplnej analizy i refleksji, w kwestii zaangaowania w budzenie powoa i troski o nie, na terenach Sowacji i Czech.

Podczas wsplnego spotkania nie zabrako czasu na wspln modlitw i trwanie przed Panem. Kulminacyjnym punktem spotkania bya wsplna poniedziakowa Eucharystia, ktrej w jzyku sowackim przewodniczy ks. Vladimir Peklansk, a kazanie po polsku wygosi, ks. Waldemar Pawlik SAC. Ksidz wiceprowincja odnoszc si do sw poniedziakowej Ewangelii (por. k 12, 13-21), przestrzega zebranych przed chciwoci, uwraliwia na niebezpieczestwo bogactw oraz zwrci uwag na hojno serca, sprowadzajc si do sw Pisma witego, e ?wicej szczcia jest w dawaniu, ni w braniu? (por. Dz 20, 35b).

zjazd-Delegatury-2017-(1).jpgWanym momentem zjazdu byo wsplne dzielenie si radociami i trudnociami codziennego, wsplnotowego ycia. W tej czci by czas i na relacj z Jesiennego Zjazdu RPSiD, ktrego dokonali ks. Waldemar Pawlik SAC oraz ks. Jan David SAC.

Radoci byo i to, e podczas tak krtkiego spotkania udao si wypracowa kilka wicych na przyszo pomysw w trosce o powoania. Wrd nich trzeba wymieni m. in. wsparcie w projektach powoaniowych odpowiedzialnych za powoania na terenie Sowacji i w Czechach; podjcie wsplnego postu za nowe powoania, gdzie kadego dnia bdzie poci inny wspbrat; wiksza ni dotychczas pami w parafiach w I czwartek miesica w modlitwie o powoania oraz wsplnotowa pami w codziennej modlitwie.

Na koniec trzeba podzikowa ks. Dariuszowi Latuszkowi SAC, delegatowi Ksidza Prowincjaa, ktry woy wiele pracy, czasu i serca, a take dooy usilnych stara, aby Zjazd Delegatury by nie tylko czasem spotkania, ale czasem konstruktywnie wykorzystanym, ktry wniesie w codzienne ycie powiew nowego ducha. Gboko wierzymy, e tak si stao. Za co Bogu niech bd dziki!

Ks. Mariusz Leszko SAC

 
WARTO WCZY SI
WARTO POSUCHA
WARTO WIEDZIE
Reklama