Facebook

koledowanie_2017_TrzechKroli_Antidotum_2.jpg

Stycze rokrocznie obfituje w naszym klasztorze caym mnstwem ciekawych wydarze. Zaczyna si jak u Hitchcocka, bo to wanie ze wzgrza Karczwki jest najlepszy w caych Kielcach widok na noworoczne fajerwerki, dalej jest ju tylko ciekawiej.

Koncert kold

Sta si on ju nasz tradycj, nie trzeba duo ogasza, a wszyscy z okolicy wybieraj si do nas na koldowanie w Trzech Krli. W tym roku byo ono poczone ze witowaniem Epifanii. Wieczorem zebralimy si na naboestwie ekumenicznym prowadzanym przez zaprzyjanionego pastora kocioa metodystycznego Janusza Daszut. Po modlitwie wieczr kold, ktry poprowadzi kielecki chr ANTIDOTUM. Nie by to tylko dobry artystycznie koncert, artyci piknie piewali, ale przede wszystkim angaowali wszystkich obecnych we wsplne koldowanie.

Tydzie modlitw o jedno chrzecijan

We czwartek 19 stycznia na Karczwce, odbyo si jedno ze spotka modlitewnych obejmujcych obchody tygodnia ekumenicznego w Kielcach. Rozpoczo si ono od wsplnej modlitwy, naboestwa Sowa Boego zwieczonego koncertem kold w wykonaniu Chru Politechniki witokrzyskiej. Nastpnie krtki, a esencjonalny wykad o znaczeniu i roli reformacji w kontekcie jej 500-setnej rocznicy wygosi dr Janusz Kucharczyk, zwizany z Wyszym Baptystycznym Seminarium Duchownym. Cao zakoczya wsplna kolacja przy szwedzkim stole, ktr mona byo poczy z ogldaniem wystawy powiconej Biblii, reformacji i jej twrcom. Ekspozycj mona podziewa w klasztornych krugankach jeszcze przez najblisze miesice.

Rocznica Powstania Styczniowego

rocznica_powtsania_styczniowego_4.jpgUroczysto naszego w. Zaoyciela spotyka si co roku na Karczwce z obchodami rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Rozpoczo si ono w nocy z 22 na 23 stycznia 1863 r. W Kielcach wanym miejscem powstaczych dziaa by nasz klasztor i mieszkajcy w nim wwczas Bernardyni. Jak co roku w kociele w. Karola Boromeusza zgromadziy si tumy wiernych, wadze pastwowe i samorzdowe, poczty sztandarowe oraz grupy rekonstrukcyjne w strojach z epoki. Po Mszy w. odprawionej w intencji Ojczyzny, odby si Apel Pamici i salwa honorowa przy pomniku powstacw styczniowych na wzgrzu, za klasztorem.

Rekolekcje

W midzyczasie w naszym domu odbyway si rne inne wydarzenia. Swoje spotkanie oraz warsztaty komunikacji przeywali czonkowie Pallotyskiego Wolontariatu Misyjnego. By to dla nich kolejny krok w przygotowaniach wyjazdu do pomocy misjonarzom. W ostatnim tygodniu gocilimy uczestnikw rekolekcji z postem Hildegardy, a stycze jeszcze si nie skoczy?

Wsplnota z Karczwki

 
WARTO WCZY SI
WARTO POSUCHA
WARTO WIEDZIE
Reklama