Facebook

postheadericon POSTULAT

DSC_0964_postulat-2014.jpg

PӣMETEK POSTULATU ZA NAMI?

Czas rozeznania decyzji o wstpieniu do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego nieubaganie zblia si do koca, czyli pmetek Postulatu za nami?

Dni pene harmonii, w ktrych jest czas na modlitw, prac, ale i rekreacj niewtpliwie upywaj w dogodnych warunkach do suchania gosu Pana Boga. Postulat obfituje w rnorodne wydarzenia, dlatego nie narzekamy na nud. Dom w witej Katarzynie, w ktrym przeywamy ten czas suy rwnie do wypoczynku dziki czemu mamy okazj pozna rnych ludzi, ktrzy zatrzymuj si w tym miejscu.

Więcej…

 

DUSZPASTERSTWO POWOA: POSTULAT 2014 ROZPOCZTY

I zaczo si. W pitek, 1 sierpnia 2014 roku, o g. 17.00 rozpocz si Postulat, pierwszy oficjalny etap dla nowych kandydatw Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. Po wczeniejszej rekrutacji i za zgod Wyszego Przeoonego, rozpoczo go 3 kandydatw, ktrzy w domu pallotyskim w witej Katarzynie bd przeywa ten czas. Przyjechali z Lubartowa, Laskowic k. Chemna oraz ap.

Oficjalnym punktem, ktry zainaugurowa ten etap formacji bya Uroczysta Eucharystia. Podczas homilii ks. Wojciech ? gwny celebrans - przypomnia idc za myl w. Wincentego, e najwaniejszym celem ycia tego, ktry wchodzi do rodziny pallotyskiej nie jest kapastwo czy ycie konsekrowane, lecz naladowanie Jezusa Chrystusa. Na zakoczenie wsplnej modlitwy kady z modziecw otrzyma medalik w. Wincentego Pallottiego, jako duchowy znak cznoci z Nim i przyjcia Go jako swojego ordownika na drodze wiernoci swemu powoaniu.

Więcej…

 

postheadericon POSTULAT 2013 na finiszu

zakonczenie-postulatu-2013-1.jpgPallotyskie Spotkanie Modych i pobyt w Wyszym Seminarium Duchownym w Otarzewie zwieczy trwajcy w sierpniu Postulat. Uroczysta Eucharystia, w dniu 29 sierpnia bya wyrazem wdzicznoci Bogu za ten bogosawiony czas. Celem tego okresu byo utwierdzenie kandydatw w pallotyskim powoaniu. Po miesicu piknej i wymagajcej drogi omiu modziecw, decyzj Rady Prowincjalnej otrzymao zaproszenie do kontynuowania formacji pallotyskiej w nowicjacie, a jeden z nich zosta skierowany na roczny Postulat do wsplnoty w Bbrce.

Więcej…

 

Postulat 2013Niedziela 11 sierpnia 2013 roku, soneczny i ciepy dzie. Za nami ju jedna trzecia formacji w postulacie. Ten czas bogaty by w rnorakie dowiadczenia. Dni powszednie s z reguy bardzo intensywne. W plan dnia wpisana jest modlitwa indywidualna i wsplnotowa, czytanie duchowne, rekreacja oraz praca. Nierzadko praca wymaga od wielu z nas wewntrznego zaparcia oraz wysiku duchowego, by wykonywanie jej nie byo tylko i wycznie przykrym obowizkiem lecz przede wszystkim modlitw, dialogiem z Mistrzem i czasem tworzenia si wsplnoty.

Poza obowizkami na terenie naszego domu mamy ask posugiwa siostrom bernardynkom z pobliskiego klasztoru. Suba u sistr jest bardzo ubogacajca, gdy sama ju rozmowa z nimi jest dowiadczeniem ich zayej relacji z Bogiem, jest wyczuwalny gboki duch modlitwy.

Więcej…

 

postheadericon POSTULAT: Postulat 2012 na finiszu

Postulat 2012Uroczysta Eucharystia, podzikowania, ostatnie zdjcia, drobne prezenty oraz wsplne wieczorne spotkanie przy stole zwieczyy trwajcy 30 dni postulat, ktry odbywa si w Domu Pallotyskim w witej Katarzynie.

Celem tego okresu byo utwierdzenie kandydatw w pallotyskim powoaniu. Po miesicu piknej i wymagajcej drogi 10 postulantw, decyzj Rady Prowincjalnej z dnia 25 sierpnia 2012 r., otrzymao zaproszenie do kontynuowania formacji pallotyskiej w nowicjacie.

By to czas o bogatym programie, obfity w wydarzenia, zajcia i spotkania. Na samym pocztku, 2 sierpnia, postulanci otrzymali uroczyste bogosawiestwo Pasterza diecezji kieleckiej, bp. Kazimierza Ryczana. Dziki ciekawym pomysom ks. Wojciecha widerskiego SAC (dyrektora postulatu) kandydaci w do krtkim czasie zawizali kursow wsplnot ? razem pracowali na rzecz Domu Pallotyskiego w witej Katarzynie, wsplnie si modlili i spdzali czas na licznych rozmowach i grze w pik non czy siatkwk.

Istotnym wymiarem postulatu byo umoliwienie kandydatom poznania historii w. Wincentego Pallottiego oraz zada i podstawowych celw, w jakich Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego istnieje w wiecie i w Kociele.

Więcej…

 
Więcej artykułów…
WARTO WCZY SI
WARTO POSUCHA
WARTO WIEDZIE
Reklama