Facebook

postheadericon

lublin1.jpgGrudzie w Pallotyskim Gimnazjum i Liceum Oglnoksztaccym im. Stefana Batorego w Lublinie by peen pracy, modlitwy, przygotowa do wit Boego Narodzenia oraz wielu ciekawych uroczystoci szkolnych.

Więcej…

 

PGLiO.jpgW raportach Instytutu Bada Edukacyjnych narzdziem oceny szk jest tzw. Edukacyjna Warto Dodana (EWD) ? zestaw technik statystycznych pozwalajcych zmierzy wkad szkoy w wyniki nauczania.

Więcej…

 

PGLiO2.jpgZa nami ju trzeci miesic roku szkolnego. Tradycyjnie w listopadzie spoeczno naszej szkoy uczcia rocznic odzyskania Niepodlegoci przez Polsk. Licealici igimnazjalici wzili udzia w uroczystej akademii. Wsplnie wysuchali pieni patriotycznych wwykonaniu szkolnego chru oraz recytacji utworw literackich. Ogldajc monta sowno-muzyczny, po raz kolejny przypomnieli sobie trudn drog Polski doodzyskania Niepodlegoci. Z kolei poczet sztandarowy Pallotyskiego Gimnazjum iLiceum Oglnoksztaccego uczestniczy w miejskich obchodach upamitniajcych ten wany dlakadego Polaka dzie.

Więcej…

 

postheadericon LUBLIN/PGiLO ? wyjazdowe rekolekcje dla nauczycieli

pglio

W dniach 8 i 9 padziernika 2016 r., tradycyjnie w willi Promie Zgromadzenia Sistr Suek Najwitszej Marii Panny Niepokalanej w Naczowie, odbyy si rekolekcje dla nauczycieli ipracownikw Pallotyskiego Gimnazjum i Liceum Oglnoksztaccego im. Stefana Batorego w Lublinie. Spotkanie poprowadzi ks. prof. Adam Rybicki, dyrektor Instytutu Teologii Duchowoci KUL. Rekolekcjom przywiecay sowa zaczerpnite z Ewangelii w. Jana: ?Szymonie, synu Jana, czy miujesz mnie? (?) Pa baranki moje?. Udzia w naboestwach ikonferencjach by dobr okazj do zastanowienia si nad yciem ? powoaniem i rol nauczyciela ? pasterza.

Więcej…

 

lublin2.jpg

Wrzesie w Pallotyskim Gimnazjum i Liceum Oglnoksztaccym im. S. Batorego w Lublinie okaza si miesicem penym niezapomnianych wrae. W pierwszych dniach nowego roku szkolnego pierwszoklasici uczestniczyli w zajciach integracyjnych, dziki ktrym bliej poznali swoich wychowawcw, nawizali nowe znajomoci, a nawet zawarli pierwsze przyjanie.

Więcej…

 
Więcej artykułów…
WARTO WCZY SI
WARTO POSUCHA
WARTO WIEDZIE
Reklama