Facebook

Rozmowa z ks. Jzefem Malank SAC

maslankaW uroczysto Objawienia Paskiego, w wieku 83 lat, zmar ks. Jzef Malanka, pallotyn, ?misjonarz na barce?, gorliwy gosiciel Miosierdzia Boego, zaoyciel misji nad Rio Negro w brazylijskiej Amazonii. By jedn z tych osb, ktre ju za ycia stay si legend ? misyjnym wzorem do naladowania dla wielu.

Poniej publikujemy wywiad, ktry w 2013 r. przeprowadzi z nim red. Pawe Bieliski z KAI.

Więcej…

 

epifania.jpg?Specjalnymi witami Stowarzyszenia s: uroczysto Objawienia Paskiego, wito Krlowej Apostow i uroczysto w. Wincentego Pallottiego? [Prawo SAC, nr 254].

wito Trzech Krli ? tak zwykle mwimy o uroczystoci obchodzonej 6 stycznia. Waciwa jej nazwa to uroczysto Objawienia Paskiego (z gr. Epifania). Ewangelia nie mwi nam bowiem ani o krlach, ani o ich liczbie. Ewangelista Mateusz wspomina natomiast o mdrcach, a dosownie ?o magach ze Wschodu?. Nie wiemy jednak ilu ich byo. Ale nie to jest najwaniejsze. Najwaniejsze jest to, e Bg jest dla wszystkich. W uroczysto Objawienia Paskiego witujemy bowiem ?Boga, ktry jest dla wszystkich, bez wyjtku?. Dla biednych i bogatych, mdrych i gupich, liberaw i konserwatystw, gboko wierzcych, niedowiarkw, agnostykw, ateistw... w. Wincenty Pallotti powie nawet, e podczas wita Epifanii czcimy ?Boga, ktry pozwala si znale tym, ktrzy Go nie szukaj?(OOCC VI, s.122).

Więcej…

 

postheadericon DZIEDZICTWO SAC: Wywiad z ks. Franciszkiem Madejem SAC

Madej-Franciszek,-AP.jpgJan Sopicki: Bardzo prosz o udzielenie mi przynajmniej kilku wiadomoci o pracy ksidza w okresie II wojny wiatowej. Wiem, e ksidz wcza si w miar swoich moliwoci w prac duszpastersk oraz wsppracowa z AK w ruchu oporu.

Ks. Franciszek Madej: Jako czonek Stowarzyszenia byem prefektem szk. Miaem 27 lekcji; do Oarowa chodziem lub jedziem na rowerze. W niedziele urzdzaem naboestwa dla dzieci, uoyem im tak Msz recytowan, wydan nawet drukiem za pozwoleniem wadzy duchownej, ktrej sobie udzieliem. Taki jeden egzemplarz oddaem do archiwum. Bya to rewelacja, bo jeszcze tego nie praktykowano w tamtym czasie. Oprcz pracy duszpasterskiej byem przewodniczcym sekcji modzieowej w RGO, to jest w Polskim Komitecie Opiekuczym. W ramach tego Komitetu organizowaem w szkole posiki dla biednych dzieci. Odbywao si to na duej przerwie. Mielimy kuchni w Oarowie, w remizie czy w czym podobnym. Zawsze jechao tam kilku chopcw i wzkiem przywozio posiki do szkoy.

Więcej…

 

podazaj-droga.jpgPrzeylimy ostatni dzie roku 2016 oraz pierwszy dzie Nowego Roku 2017. To ju historia. Przed nami kolejne 365 dni kroczenia drog powoania, realizowania postanowie, powstawania i upadkw, pogbienia wiary i nadziei, czynienia mioci?

Dlatego warto zastanowi si, na jakiej jestem drodze, czy krocz dobr drog?

Więcej…

 

s_judyta.jpgTo ju dwa lata, jak 2 stycznia ?wymkna si naszym oczom? (ks. Twardowski), s. Judyta Bilicka SAC. Wci jednak pozostaje wrd nas ? i to na wiele sposobw. Wspominajc J dzisiaj ? z mioci i wdzicznoci ? dzikujmy Bogu za to kim dla nas jest i bya jako kobieta, pallotynka, wspsiostra, misjonarka?

Więcej…

 

SDMModzie potrzebuje dowiadczenia wsplnoty oraz przestrzeni, w ktre moe si zaangaowa ? podkrelono w czasie konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Statystyki Kocioa Katolickiego (ISKK) oraz Wydzia Teologiczny UKSW na temat wyzwa Duszpasterstwa Modziey w Polsce po DM.

Więcej…

 

Kanada

Po wznowieniu dziaalnoci duszpasterskiej po przerwie wakacyjnej, Delegatura w Kanadzie wrcia do normalnego rytmu spotka wsplnotowych, ktrych sercem s comiesiczne dni skupienia, zwane Dniami Pallottiego, podczas ktrych wspbracia zgbiaj rne aspekty duchowoci pallotyskiej.

Więcej…

 

au2.jpg

Niedziela 18 grudnia 2016 r. bya niedziel Gaudete w yciu naszej parafii pw. Niepokalanego poczcia.

W ostatnich tygodniach II wojny wiatowej nasza dzielnica zostaa zbombardowana. Zniszczono nasz koci. Pozostaa tylko cz chrowa, a pod ni krzy, ktry stoi w tylnej czci obecnej wityni. Krzy ten poluzowa si i pochyli do przodu. Ludzie zbierali ciaa z ulicy i nie wiedzc co z nimi pocz, znosili je pod ten krucyfiks. 1949 r. rozpoczto budow naszego kocioa i w planach bya wiea, a na niej 7-metrowy krzy. Niestety zabrako funduszy na jej budow. Po 67 latach chcielimy symbolicznie zakoczy budow wityni. Wsplnymi siami naszej austriacko-polskiej wsplnoty wykonalimy krzy wysokoci 4,5 metra, ktry ma stan na dachu kocioa. Ten krzy ma by znakiem nie dla umarych, ale dla nas yjcych. Ma nam przypomina, e tu jest Kto kto yje, tu jest mj Bg, ktry na krzyu mier zwyciy.

Więcej…

 

Rzecz o Boym Narodzeniu

maria_340.jpgCzuo: Boe Narodzenie to wito, do ktrego Polacy s najbardziej przywizani. Wikszo z nas nie wyobraa sobie, e mona ten czas spdzi z dala od najbliszych, od stou wigilijnego, kold, choinki, opatka... Pdzimy czasem przez p wiata, by w ten jeden dzie w roku by z rodzin, przyjacimi i bliskimi sercu. Wypenia nas dziecica rado. Mamy wiksz potrzeb dzielenia si z innymi. Zapominamy o tym, co ze. Nie chowamy urazy. Ju w samym sowie ?wigilia? kryje si jaki urok, pami dziecistwa, rodzinnego domu, ciepa, wzruszenia, czuoci... Cho nie wszystkim to byo i jest dane!

Więcej…

 

PGLiO.jpgW raportach Instytutu Bada Edukacyjnych narzdziem oceny szk jest tzw. Edukacyjna Warto Dodana (EWD) ? zestaw technik statystycznych pozwalajcych zmierzy wkad szkoy w wyniki nauczania.

Więcej…

 

Josef_Engling_JS-687x1024.jpg

Proces beatyfikacyjny Sugi Boego Jzefa Englinga, alumna Niszego Seminarium w Niemczech (Vallnedar), jest coraz bardziej zaawansowany. 13 grudnia 2016 r. eksperci w dziedzinie historii, bdcy konsulatorami Kongregacji ds. Kanonizacyjnych, uznali Positio super vita,virtutibus et fama sanctitatis, tj. 660-stronicow publikacj na temat ycia, cnt i opinii witoci Sugi Boego, zawierajc rwnie dokumentacj, ktra stwarza solidn baz dla komisji teologw.

Więcej…

 

sladPowoli mija Adwent. To dobry moment, by zweryfikowa nasze adwentowe czuwanie? Co znaczy czuwa? Wedug sownika jzyka polskiego, czuwa, to odmawia sobie snu w nocy. ?Odmawia sobie snu? ? bo czuwania nie naley myli z bezsennoci. Czuwa si z jakiego powodu! Na przykad, eby zapa zodzieja; sprawdzi o ktrej godzinie crka czy syn wraca do domu, albo wspbrat czy wspsiostry do klasztoru. Nie jest to wic jakie ?trwanie w bezczynnoci?. Czuwanie jest byciem w gotowoci, a wic stanem przygotowania.

Więcej…

 

postheadericon REFLEKSJA: A kiedy przyjdzie?

a-kiedy-przyjdzie.jpg25 grudnia katolicy obchodz wito Boego Narodzenia. Jest to wyjtkowy dzie, w czasie ktrego bdziemy skada sobie yczenia, obdarowywa si prezentami, a wic nie tylko otrzymywa, ale i dawa.

Ju w czasie Adwentu otwieralimy swoje szafy, szuflady, spiarnie oraz serce i ? nie obliczajc, co bdziemy z tego mieli ? dzielilimy si z potrzebujcymi.

Musimy przyzna, e bez wzgldu na wiek, stanowisko przyjemnie jest otrzymywa podarunki, ale take przyjemnie jest co komu ofiarowa. Ludzie, ktrzy mog dawa i otrzymywa, s szczliwi.

Więcej…

 
MYLI PALLOTTIEGO

Bg mj, wszystko moje!

WARTO WCZY SI
WARTO POSUCHA
WARTO ODWIEDZI
WARTO WSPOMC
Reklama
WARTO WIEDZIE
Reklama