Facebook

postheadericon REFLEKSJA: Słowo o Bracie Albercie Chmielowskim

br.-ALbert.jpgW kwietniu 2016 r. otrzymałem zaproszenie Przełożonej Generalnej Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim, siostry Krzysztofy Marii Babraj do uczestnictwa w uroczystości 100 rocznicy śmierci św. Brata Alberta, który żył w latach 1845-1916 r.

Przełożona Generalna m.in. pisze „Odszedł do Domu Ojca w Boże Narodzenie w 1916 r. o godz. 12 w południe św. Br. Albert Chmielowski, kanonizowany w 1989 r. Jest znany w Polsce nie tylko jako Opiekun i Ojciec Ubogich, ale również jako patriota w walce o wolność Ojczyzny i wybitny malarz.

Więcej…

 

postheadericon UROCZYSTOŚĆ ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO – ŻYCZENIA I PRZEMYŚLENIA

IP

Powszechność i rozmaitość

Rzecz o apostolskiej fizjonomii ZAK

9 stycznia – jak każdego roku – wspominaliśmy dzień poczęcia Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Tego dnia, Roku Pańskiego 1835, św. Wincenty Pallotti po raz pierwszy „porządnie poczuje” co Bóg chce przez niego zdziałać w Kościele i w świecie. „Boże mój, Miłosierdzie moje – zapisze w swoim duchowym kajecie, Ty w szczególniejszy sposób, w nieskończonym miłosierdziu swoim zezwalasz mi wprowadzać w życie, zakładać, rozpowszechniać, doskonalić i utrwalać […] pobożną instytucję Apostolstwa Powszechnego […], instytucję powszechnej miłości, mającą na celu wykonywanie wszelkich uczynków miłosierdzia tak, co do duszy, jak i co do ciała, abyś Ty Boże, na ile jest to możliwe, był poznany w człowieku, ponieważ jesteś Miłością nieskończoną”.

Więcej…

 

postheadericon ALKOSZ: Wieści z Alkosz

alkosz.jpgNa początku pragnę podziękować Księdzu, całej wspólnocie, rodzinie pallotyńskiej w Polsce i wszystkim darczyńcom za konkretne wsparcie przekazane dziewczętom z sierocińca św. Anny w Alkosz (Irak) z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

Potwierdzam, że przez ręce ks. Rebwara Basa, dotarła do nas kwota 2,5 tys. Euro.

Przyjmijcie podziękowania w imieniu całej naszej wspólnoty zakonnej (Chaldejskie Córki Maryi Niepokalanej) i wszystkich naszych podopiecznych.

Modlimy się za Was i prosimy o Waszą modlitwę: za nas, za nasz prześladowany kościół i umęczoną Ojczyznę.

Niech Jezus, miłosierny Samarytanin, uleczy nasze rany i obdarzy pokojem.

Z serca dziękujemy! Niech Wam Pan błogosławi.

W jedności modlitwy

S. Niam Al Kanno

 

postheadericon PALLOTYŃSKI OŚRODEK POWOŁAŃ: Post w intencji powołań

akcja-post-w-intencji-powolan.jpgDrodzy Współbracia,

Już niedługo będziemy obchodzili liturgiczne wspomnienie naszego świętego ojca Założyciela. Jest to idealna okazja do tego, aby na nowo uświadomić sobie po co i dlaczego zostaliśmy pallotynami i na ile w naszych apostolskich działaniach naśladujemy przykład św. Wincentego Pallottiego.

Więcej…

 

postheadericon LUBLIN/PGLiO: Sukces Pallotyńskiego Liceum w Lublinie!

PGLiOZ radością informuję, że Pallotyńskie Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego w Lublinie po raz szósty znalazło się w gronie stu najlepszych liceów w Polsce i otrzymało tytuł „Złotej Szkoły”. Nasza szkoła wg prestiżowego rankingu „Perspektyw” za rok 2016, zajęła 44. miejsce w rankingu szkół olimpijskich i 70. w rankingu najlepszych liceów w Polsce!

Ks. Andrzej Zelek SAC

 

postheadericon UKRAINA/ŻYTOMIERZ: Orszak Trzech Króli w Żytomierzu

orszak_550.jpg

W Żytomierzu, 15 stycznia 2017 r., tradycyjnie odbył się coroczny Orszak Trzech Króli. Uczestnicy przebrani byli za anioły, diabły, rycerzy i oczywiście króli: Kacpra, Melchiora i Baltazara. Kilkuset uczestników Orszaku zebrało się koło budującego się kościoła Bożego Miłosierdzia. Po scence o stworzeniu świata, zebrani zostali wezwani, aby za gwiazdą wyruszyć w poszukiwaniu nowonarodzonej Bożej Dzieciny.

Więcej…

 

postheadericon PUBLIKACJE: Ks. Mirosław Mejzner SAC, Wędrówki ku sacrum, Ząbki, ss. 384.

wedrowki.jpgJedną z pierwszych publikacji pallotyńskiego wydawnictwa Apostolicum w roku 2017, jest książka naszego współbrata ks. Mirosława Mejznera SAC, wykładowcy WSD SAC oraz adiunkta w Katedrze Teologii Patrystycznej UKSW. Praca ks. Mirosława to napisany pięknym językiem, z dbałością o szczegóły historyczno-geograficzne, biblijne i teologiczne erudycyjny przewodnik po geografii wiary chrześcijańskiej

Więcej…

 

postheadericon PUBLIKACJE: Modlitewnik do bł. Elżbiety Sanny

Modlitwy-E-Sanna-okladka.jpg

Nakładem wydawnictwa Apostolicum ukazał się modlitewnik ku czci bł. Elżbiety Sanny pt. Ty, o Boże, mnie umiłowałeś. „Treść w nim zawarta ukazuje duchowość bł. Elżbiety – pisze ks. Stanisław Chabiński, cenzor dla wydawnictw pallotyńskich. – Dla tych zaś, którzy będą korzystać z niniejszego modlitewnika będzie okazją, by zbliżyć się do Błogosławionej i za jej pośrednictwem wypraszać potrzebne łaski. Zaletą tego modlitewnika jest też to, że mogą z niego korzystać nie tylko osoby indywidualne, ale także wspólnoty i rodziny. Ponadto, bł. Elżbieta Sanna, która podążała drogą cierpienia i ofiary, miłosierdzia i modlitwy, prostoty i wielkoduszności, może stać się dla każdego patronką i orędowniczką w zmaganiach z trudami życia i poszukiwaniem Boga w codzienności”.

Więcej…

 

postheadericon REFLEKSJA: …o sakramencie pojednania

spowiedz.jpg

Obecną refleksję kieruję w szczególny sposób do młodzieży w wieku szkolnym.

Wracam myślami do lat dzieciństwa. Pieczołowicie, starannie, realizowałem comiesięczną spowiedź świętą i Komunię świętą tzw. pierwszopiątkową. Przypominam sobie swoje pytania do koleżanek i kolegów – czy idziesz do spowiedzi świętej?

Więcej…

 

postheadericon PUBLIKACJE: O ks. Józefie Sadziku SAC w Instytucie Filozofii UKSW

ks_jozef_sadzik_06.jpgNakładem Wydawnictwa Naukowego UKSW ukazał się siódmy już tom „Studiów z filozofii Boga, religii i człowieka” tworzonych w ramach prac naukowych Instytutu Filozofii UKSW pod wspólną redakcją ks. prof. Jana Sochonia i ks. dra hab. Jacka Grzybowskiego z Katedry Filozofii Kultury. Najnowszy tom prawie w całości poświęcony jest osobie księdza Józefa Sadzika SAC, jego działalności naukowej, twórczości literackiej i pracy wydawniczej. Znajdziemy w nim teksty ks. Sadzika, a także wywiady, wspomnienia i opracowania poświęcone tej szczególnej postaci francuskiej Polonii emigracyjnej XX wieku (patrz: spis treści).

Więcej…

 

postheadericon ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE: Obłóczyny ks. Mariusza Marszałka

obluczyny.jpgMy, nowicjusze, pragniemy wszystkim księżom i braciom pallotynom, siostrom pallotynkom, członkom ZAK-u, Dobrodziejom oraz wszystkim, którzy czują się częścią rodziny pallotyńskiej czy też są w jakikolwiek sposób powiązani z dziełem św. Wincentego Pallottiego złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji tej najważniejszej dla nas uroczystości, jaką bez wątpienia jest Epifania – Uroczystość Objawienia Pańskiego, potocznie znana jako święto Trzech Króli. Życzymy Wam, abyście wciąż wzrastali w duchu i zapale misyjnym naszego Ojca Wincentego, stając się w coraz większym stopniu ewangelicznym zaczynem przemieniającym świat i ludzi dookoła.

Więcej…

 

postheadericon LUBLIN/PGLiO: Grudniowe wieści z Batorego

lublin1.jpgGrudzień w Pallotyńskim Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Batorego w Lublinie był pełen pracy, modlitwy, przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia oraz wielu ciekawych uroczystości szkolnych.

Więcej…

 

postheadericon WKS: Nowy Rok w Bazylice Matki Bożej Pokoju w Yamoussoukro

wks.jpg

W uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki 1 stycznia 2017 roku, do Bazyliki Matki Bożej w Yamoussoukro przybyła doroczna pielgrzymka Wspólnoty Świętego Idziego. Celem spotkania była modlitwa w intencji pokoju oraz ukazanie działań Wspólnoty na rzecz pokoju i przeciwdziałania przemocy na świecie. Wspólnota Świętego Idziego z Yamoussokro zorganizowała w tym celu marsz pokoju, w którym oprócz członków Wspólnoty udział wzięły dzieci ze Szkoły Pokoju i ponad 300 wiernych i gości, pragnących uczestniczyć w tej inicjatywie.

Więcej…

 
MYŚLI PALLOTTIEGO

Naszym hasłem niech będzie: „Miłość Chrystusa przynagla nas”, aby każdy rozumiał, że „duszą” chrześcijanina ma być miłość.

WARTO WŁĄCZYĆ SIĘ
WARTO POSŁUCHAĆ
WARTO ODWIEDZIĆ
WARTO WSPOMÓC
Reklama
WARTO WIEDZIEĆ
Reklama