Facebook

Bello

Koncert

W czwartek, 11 listopada w naszym kociele parafialnym uczestniczylimy w niezwykym wydarzeniu. Prawie 80-osobowa grupa artystw daa koncert pieni religijnych i patriotycznych. Wykonawcami byy dzieci i modzie z trzech orodkw zajmujcych si wychowaniem dzieci wraz z zespoem ?Amadeus?. Jako pierwsi zaprezentowali si mieszkacy naszego palotyskiego Domu Dziecka i potem kolejni wykonawcy. Prawie dwugodzinny koncert zakoczy si wsplnym wystpem wszystkich artystw.

Więcej…

 

Dla ludzi kruchych, ale odwanych

roznac.jpgOgaszajc po raz pierwszy, w 1997 roku, Dzie ycia Konsekrowanego w wito Ofiarowania Paskiego, Jan Pawe II pragn, midzy innym, zachci osoby konsekrowane do cigego wzrostu. Wychodzc od ostatniego zdania z Ewangelii czytanej w wito Ofiarowania Paskiego: ?Dzieci za roso i nabierao mocy, napeniajc si mdroci, a aska Boa spoczywaa na Nim? (k 2, 40), papie chcia przypomnie osobom konsekrowanym, e ich obowizkiem jest wzrasta kadego dnia i przez cae ycie.

Więcej…

 

kanada1.jpgJu od kilku lat witujemy uroczysto w. Wincentego, nie tylko w poszczeglnych parafiach Delegatury ? w niedziel po dacie wita naszego Patrona, ale rwnie w sposb szczeglny w sam dzie wita, kiedy to wspbracia wsplnie celebruj uroczyst Msz w. w jednej z naszych parafii. Bior w niej udzia wsppracownicy, przyjaciele i kandydaci na czonkw Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. W tym roku obchody odbyy si w parafii w. Antoniego z Padwy w Hamiltonie.

Więcej…

 

pglio1.jpgStycze 2017 r. w Pallotyskim Gimnazjum i Liceum Oglnoksztaccym im. Stefana Batorego by miesicem penym sukcesw. Patrycja Krzyna ? uczennica naszego gimnazjum, otrzymaa stypendium Ministra Edukacji Narodowej. Podczas galowego spotkania Lubelski Kurator Owiaty ? Teresa Misiuk, wrczya wszystkim stypendystom dyplomy za wybitne osignicia edukacyjne w roku szkolnym 2015/2016. Patrycja znalaza si w gronie 19 uczniw z wojewdztwa lubelskiego, ktrzy otrzymali to zaszczytne wyrnienie. Z kolei Adrian Szkutnik ? ucze klasy III liceum, zakwalifikowa si do finau 53. Oglnopolskiego Konkursu Chemicznego im. prof. Antoniego Swinarskiego. W dotychczasowej klasyfikacji Adrian zajmuje pierwsze miejsce w wojewdztwie lubelskim!

Więcej…

 

nowicjat.jpg

My, Nowicjusze, pragniemy, z okazji uroczystoci naszego Ojca Wincentego, zoy caej rodzinie pallotyskiej najserdeczniejsze yczenia Boego bogosawiestwa, nowych, licznych i witych powoa oraz cigego odczytywania na nowo dziedzictwa naszego witego Zaoyciela.

Więcej…

 

postheadericon WIETNAM: Wincenty Pallotti w Wietnamie

wiet2.jpg

W czasie nowenny przygotowujcej do wita naszego Zaoyciela, 14 stycznia 2017, ks. Krzysztof Hermanowicz, wicesuperior Regii Francuskiej powierzy ks. Adamowi Gazce oraz ks. Marcinowi Grzybowi relikwie witego Wincentego Pallottiego. Ksia Adam i Marcin od okoo roku przyjci s przez biskupa diecezji Ho Chi Minh City w parafii pod wezwaniem Niepokalanego Poczcia w celu nauki jzyka wietnamskiego i poznania kultury tego kraju.

Więcej…

 

zak.jpg

Uroczysto w. Wincentego Pallottiego zgromadzia wok otarza w kociele parafialnym Chrystusa Krla Pokoju, czonkw Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, parafian i wszystkich sympatykw pallotyskiego duszpasterstwa. Mszy w. przewodniczy i homili wygosi ks. dr Mariusz Makiewicz, dyrektor Instytutu Pallottiego i rektor domu w Konstancinie-Jeziornie.

Na zakoczenie Mszy w. ksidz prowincja Zenon Hanas SAC zoy wszystkim yczenia.

Więcej…

 

misterium.jpgSerdecznie zapraszamy do obejrzenia Misterium Mki Paskiej, ktre bdzie wystawiane w teatrze Wyszego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Otarzewie. Tegoroczne misterium nosi tytu:Jezus ? rdo ycia i zostao przygotowane na podstawie Ewangelii wg w. Jana. Autorem scenariusza i reyserem jestMaciej Krzywiski SAC, alumn V roku pallotyskiego seminarium. Liczba miejsc ograniczona!

Więcej…

 

koledowanie_2017_TrzechKroli_Antidotum_2.jpg

Stycze rokrocznie obfituje w naszym klasztorze caym mnstwem ciekawych wydarze. Zaczyna si jak u Hitchcocka, bo to wanie ze wzgrza Karczwki jest najlepszy w caych Kielcach widok na noworoczne fajerwerki, dalej jest ju tylko ciekawiej.

Więcej…

 

zyt1.jpg

14 stycznia rzymsko-katolicka parafia Boego Miosierdzia zorganizowaa boonarodzeniowy koncert pt.: ?Betlejemska Gwiazda?, ktry wykona zesp ?Rejoice? na scenie ytomierskiego Teatru Dramatycznego im. I. Koczerhy.

Więcej…

 

postheadericon WKS: Idzie nowe?

Idzie-nowe.jpg22 stycznia 2017 r., o godz. 9:00 w parafii Zbawiciela Miosiernego w Yopougon-Abidjan miaa miejsce Msza wita z okazji uroczystoci Wincentego Pallottiego. Wzili w niej udzia liczni wierni i dwie wsplnoty pallotyskie z Yopougon i Abobo. W homilii proboszcz, a zarazem delegat na Wybrzeu Koci Soniowej, ks. Adam Pacua SAC mwi: Piotrze! Czowieku-opoko, czowieku, pjd za mn, aby ludziom da nadziej. Piotr zostawia sieci, poznaje Jezusa, idzie za Nim. Odway si zostawi zawd, opuci dom. Dlaczego poszed? ycie odpowie za niego: aby odrzuceni przez wiat, aby wszyscy mogli dzisiaj usysze Jezusa Chrystusa, wiato i ycie nasze.

Więcej…

 

br.-ALbert.jpgW kwietniu 2016 r. otrzymaem zaproszenie Przeoonej Generalnej Zgromadzenia Sistr Albertynek Posugujcych Ubogim, siostry Krzysztofy Marii Babraj do uczestnictwa w uroczystoci 100 rocznicy mierci w. Brata Alberta, ktry y w latach 1845-1916 r.

Przeoona Generalna m.in. pisze ?Odszed do Domu Ojca w Boe Narodzenie w 1916 r. o godz. 12 w poudnie w. Br. Albert Chmielowski, kanonizowany w 1989 r. Jest znany w Polsce nie tylko jako Opiekun i Ojciec Ubogich, ale rwnie jako patriota w walce o wolno Ojczyzny i wybitny malarz.

Więcej…

 

IP

Powszechno i rozmaito

Rzecz o apostolskiej fizjonomii ZAK

9 stycznia ? jak kadego roku ? wspominalimy dzie poczcia Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Tego dnia, Roku Paskiego 1835, w. Wincenty Pallotti po raz pierwszy ?porzdnie poczuje? co Bg chce przez niego zdziaa w Kociele i w wiecie. ?Boe mj, Miosierdzie moje ? zapisze w swoim duchowym kajecie, Ty w szczeglniejszy sposb, w nieskoczonym miosierdziu swoim zezwalasz mi wprowadza w ycie, zakada, rozpowszechnia, doskonali i utrwala [?] pobon instytucj Apostolstwa Powszechnego [?], instytucj powszechnej mioci, majc na celu wykonywanie wszelkich uczynkw miosierdzia tak, co do duszy, jak i co do ciaa, aby Ty Boe, na ile jest to moliwe, by poznany w czowieku, poniewa jeste Mioci nieskoczon?.

Więcej…

 
MYLI PALLOTTIEGO

Bg mj, wszystko moje!

WARTO WCZY SI
WARTO POSUCHA
WARTO ODWIEDZI
WARTO WSPOMC
Reklama
WARTO WIEDZIE
Reklama