Facebook

KONTYNENTALNE SPOTKANIE WYSZYCH PRZEOONYCH SAC ? YAMOUSSOUKRO 2013 [c.d.]Dwa pierwsze dni (18 i 19 lutego2013 r.) byy zasadniczo powicone prezentacji raportw z rnych afrykaskich jednostek administracyjnych Stowarzyszenia. Poszczeglne prowincje, regie i delegatury prezentoway sytuacj swoich wsplnot, biorc pod uwag stan personalny, zaangaowanie duszpasterskie, formacj, a take plany i wyzwania na przyszo. Pomimo oglnie dobrej sytuacji pallotyskiej obecnoci w Afryce, wci istniej obszary szczeglnej troski, gwnie zwizane z finansami i formacj. Mszy w. w drugim dniu przewodniczy przeoony hinduskiej Prowincji Objawienia Paskiego z Nagpur ? ks. Augustine Varickackal.

Więcej…

 

Otarzew16 lutego 2013 r. podczas uroczystej Eucharystii, sprawowanej pod przewodnictwem Wyszego Przeoonego Prowincji Zwiastowania Paskiego ? ks. Lesawa Gwarka, siedmiu naszych wspbraci zostao wprowadzonych w posug lektora, a omiu w posug akolity. Sowo Boe wygosi ks. Waldemar Pawlik ? Radca Prowincjalny Prowincji Chrystusa Krla.

W swojej homilii ks. Waldemar Pawlik zwrci uwag, e Jezus ?nie przyszed powoa sprawiedliwych, ale grzesznikw?. Wszyscy jestemy grzeszni z natury, przez co potrzebujemy stale zblia si do Jedynego Lekarza, ktry okazuje nam swoj uzdrawiajc mio. Jednoczenie majc wiadomo naszej saboci, sami jestemy wezwani, aby patrze na ludzi uwikanych w niewol grzechu oczami Miosiernego Boga, czyli jak na ?chorych blinich?, potrzebujcych naszej pomocy.

Więcej…

 

OtarzewKonferencj oraz adoracj Najwitszego Sakramentu, klerycy kursw I ? V rozpoczli 12 lutego 2013 r., rekolekcje wielkopostne. W tym roku prowadzi je rektor seminarium gnienieskiego, ksidz Wojciech Rzeszowski. Ich temat brzmia: ?Nie jest dobrze, eby mczyzna by sam (Rdz 2, 18). Od samotnoci do wsplnoty i przyjani z Jezusem?. Czas wicze duchowych mia przygotowa alumnw do owocnego przeycia okresu Wielkiego Postu, a w sposb szczeglny do przyjcia posug lektoratu i akolitatu przez alumnw z roku III i IV. Rekolekcje zakoczyy si 15 lutego wieczorn Msz w.

Al. Krzysztof Freitag SAC

 

p. ks. Henryk Grela SACW dniu 7 lutego 2013 r., w Pallotyskim Domu Pomocy we Wrzosowie, zmar nasz Wspbrat

ks. Henryk Grela SAC,

przynalecy do Wsplnoty Domu Studiw w Lublinie (ul. Boh. Monte Cassino).

Pogrzeb p. ks. Henryka odbdzie si w poniedziaek 11 lutego w pallotyskim kociele pw. Wieczerzy Paskiej w Lublinie.
O godz. 11.00 ? modlitwa przy trumnie zmarego.
Godz. 11.30 ? Msza w. pogrzebowa.
Ostatnie poegnanie na cmentarzu przy ul. Lipowej.

p. ks. Henryka Grel polecamy w modlitwach Boemu Miosierdziu!

Sekretariat Zarzdu Prowincjalnego
Prowincji Chrystusa Krla
w Warszawie

>>>DO POBRANIA: Nekrolog * Biogram

Więcej…

 

Przeoony GeneralnyDo Przeoonych Generalnych i Wyszych SAC oraz Przewodniczcych Krajowych Rad Koordynacyjnych Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego

Drodzy bracia i siostry Rodziny Pallotyskiej!

Raz jeszcze serdecznie pozdrawiam z okazji wita naszego Zaoyciela, w. Wincentego Pallottiego, ktrego uroczyste obchody przeylicie na pewno bardzo gboko.

Rok Jubileuszowy z okazji 50 rocznicy kanonizacji naszego Zaoyciela by wyjtkowym wydarzeniem historycznym dla rodziny pallotyskiej. Wszyscy czonkowie naszej Rodziny wykazali ogromny entuzjazm i zaangaowanie w jego celebracji. W rnych czciach wiata obchodzony by z wielk kreatywnoci. Jako nastpca witego Wincentego Pallottiego skadam kademu z was z osobna serdeczne podzikowanie za wszystko i czyni to w imieniu w. Wincentego! Wiemy doskonale, e on sam nigdy nie pragn dla siebie, ani chway, ani honorw. Jednake na nas, jego duchowych synach i crkach spoczywa odpowiedzialno, aby jego osoba bya znana i kochana przez jak najwiksz liczb ludzi oraz by jego charyzmat by do dyspozycji caego Kocioa.

Więcej…

 

PWT WrocawWe wspomnienie liturgiczne w. Tomasza z Akwinu (28 stycznia) Papieski Wydzia Teologiczny we Wrocawiu bdzie przeywa swoje wito patronalne. Szczeglnym wydarzeniem dla Rodziny Pallotyskiej tegorocznych obchodw wita wrocawskiego PWT bdzie nadanie zaszczytnego tytuu doktora honoris causa ks. prof. dr. hab. Pawowi Gralczykowi SAC, wychowawcy wielu pokole pallotynw obu polskich Prowincji Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, a take innych zgromadze zakonnych odbywajcych studia seminaryjne w WSD w Otarzewie oraz studiujcych teologi UKSW (dawniej ATK).

Przebieg uroczystoci nadania doktoratu honoris causa Papieskiego Wydziau Teologicznego we Wrocawiu ks. prof. Pawowi Gralczykowi SAC bdzie przebiega nastpujco:

Rozpoczcie o godz. 11.00 w auli uczelni przy pl. Katedralnym 1

Ks. prof. dr hab. Pawe Gralczyk SAC

W PROGRAMIE:

  • powitanie goci ? ks. prof. Andrzej Tomko, Rektor PWT
  • laudacj wygosi ks. prof. Andrzej Tomko
  • wrczenie doktoratu honoris causa
  • gratulacje
  • promocje doktorskie oraz wrczenie dyplomw licencjackich i magisterskich
  • wykad doktora honoris causa ks. prof. Pawa Gralczyka SAC ?Wspczesny ateizm?
  • alokucja Wielkiego Kanclerza PWT abp. prof. Mariana Gobiewskiego

RDO: Papieski Wydzia Teologiczny we Wrocawiu

>>>DO POBRANIA ze strony PWT we Wrocawiu (pdf): yciorys ks. prof. dr hab. Pawa Gralczyka SAC

 
MYLI PALLOTTIEGO

Kto bardziej od innych stara si o zbawienie dusz, ten w chwili swej mierci spotka si z wikszym miosierdziem Boym.

WARTO WCZY SI
WARTO POSUCHA
WARTO ODWIEDZI
WARTO WSPOMC
Reklama
WARTO WIEDZIE
Reklama