Facebook

Postulat 2013Niedziela 11 sierpnia 2013 roku, soneczny i ciepy dzie. Za nami ju jedna trzecia formacji w postulacie. Ten czas bogaty by w rnorakie dowiadczenia. Dni powszednie s z reguy bardzo intensywne. W plan dnia wpisana jest modlitwa indywidualna i wsplnotowa, czytanie duchowne, rekreacja oraz praca. Nierzadko praca wymaga od wielu z nas wewntrznego zaparcia oraz wysiku duchowego, by wykonywanie jej nie byo tylko i wycznie przykrym obowizkiem lecz przede wszystkim modlitw, dialogiem z Mistrzem i czasem tworzenia si wsplnoty.

Poza obowizkami na terenie naszego domu mamy ask posugiwa siostrom bernardynkom z pobliskiego klasztoru. Suba u sistr jest bardzo ubogacajca, gdy sama ju rozmowa z nimi jest dowiadczeniem ich zayej relacji z Bogiem, jest wyczuwalny gboki duch modlitwy.

Więcej…

 

Pielgrzymka rowerowaWakacje to czas kiedy udajemy si w ciekawe miejsca, by tam odpocz i oderwa si od codziennych prac i obowizkw. Przewanie jest to woda, gry, las, miejsce daleko od miasta, haasu czy ulicznego zgieku. My wybralimy rower, by przy jego pomocy przemierzy Polsk, z poudnia na pnoc, wzdu wschodniej granicy. Trasa liczca 920 km, prowadzia przez miejsca, gdzie wielu z nas miao wraenie, e czas si zatrzyma. Ubogie, drewniane domki, wyludnione wioski, ludzie majcy dla siebie czas, siedzcy na aweczkach przy drogach oraz duo bocianw na ulicznych supach to najczstsze i niezapomniane widoki 8 dniowej rowerowej eskapady.

Więcej…

 

1. POSTULAT 2013

postulat 2013I stao si... Niezapomniana chwila. Data 1 sierpnia 2013 roku, g. 17.00, przesza ju do historii. Rozpocz si Postulat. Dla kandydatw do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego to pierwszy etap formacji. Zaczo go 10 mczyzn, ktrzy wyrazili ch pjcia za Chrystusem i towarzyszenia Mu bardziej z bliska. Przyjechali z rnych zaktkw Polski, a take Sowacji. Pochodz m.in. z Rudnika n. Sanem, Kutna, Huty Jzefw k. Kranika, Wsoszy k. Czarnej, z Radomia, a take Zrcina k. Krosna oraz dwch ze Sowacji.

Więcej…

 

W godzinach wieczornych 22 lipca 2013 r., odszed do Pana nasz Wspbrat

KS. KLEMENS RUSIN SAC

ze Wsplnoty w Czarnej.

p. ks. Klemens Rusin urodzi si 22 marca 1930 r. w Gorzowie ( dawny powiat chrzanowski, woj. krakowskie). Do Stowarzyszenia wstpi w 1951 r. Pierwsz konsekracj zoy 8 wrzenia 1953 r. w Otarzewie. wicenia kapaskie otrzyma 22 czerwca 1957 r. Ostatnie dni ycia, naznaczone cierpieniem, spdzi w Pallotyskim Domu Opieki im. witego Wincentego we Wrzosowie.

Pogrzeb naszego Wspbrata p. ks. Klemensa Rusina SAC odbdzie si w pitek 26 lipca o godzinie 12.00 w pallotyskim kociele-sanktuarium Matki Boej Wychowawczyni w Czarnej k. Koskich.

p. ks. Klemensa otaczamy modlitw i polecamy Miosierdziu Boemu!

Sekretariat Zarzdu Prowincjalnego
Prowincji Chrystusa Krla
w Warszawie

>>>DO POBRANIA: NEKROLOG * BIOGRAM

 

postheadericon RWANDA: CZY PALLOTYNI MILCZELI?

RWANDA@InfoSAC

Ks. Stanisaw Stawicki SACWojciechowi Tochmanowi do sztambucha

Odcinek drugi: Czy pallotyni milczeli?

Jestem pallotynem, misjonarzem pracujcym w Rwandzie/Kongo. Uywajc sformuowania Tochmana, przynale do otoczenia pana Hosera. Tak, to on ? jako przeoony pallotynw w Rwandzie i w Kongo, przyjmowa mnie w Kigali, gdy stawiaem tam pierwsze kroki w sierpniu 1984 roku. Niestety, cho w latach 2003/2009 pracowaem w kraju Tysica Wzgrz, pana Wojciecha Tochmana nigdy nie miaem okazji spotka, a pono by tam 337 razy ? jak informuje nas jego przyjaciel po fachu, reporter Mariusz Szczygie. W przeciwiestwie do redaktora Zbigniewa Nosowskiego, ktremu wdziczny jestem za pierwszy odcinek ?Wojciechowi Tochmanowi do sztambucha?, wiem co nieco o tym co wydarzyo si w Rwandzie w 1994 roku i wanie dlatego zabieram gos, i to nie pierwszy raz!

Więcej…

 

>>>Dla przypomnienia reakcji ks. Stanisawa Stawickiego na ksik W. Tochmana zamieszczamy ponownie (w wersji integralnej) tekst z kwietnia 2011 r.

Nie posuchaem dobrej rady Haliny Bortnowskiej, ktra w Teologii po Gikondo (?Tygodnik Powszechny?, 14. 12. 2010) pisze: ?nie wszystkim polecam czytanie ksiki Tochmana o Rwandzie?. Przeczytaem. Chyba zbyt zachannie, nie przypuszczajc, e jej lektura, a tak bardzo moe obciy. Rozbolay mnie odek igowa. Przez dwa dni nie potrafiem myle o niej z dystansem. Nie pomg ani spacer, ani Nieszpory u witego Piotra, ani Adoracja przed Najwitszym Sakramentem, ktrej autor powica sporo sarkastycznej uwagi na stronach swojej najnowszej ksiki (ss. 101-102, 116-117).

W Dzisiaj narysujemy mier, Pan Wojciech Tochman niewtpliwie bardziej obcia mnie ni ?zwykego? czytelnika. I nie moe by inaczej. Jestem przecie polskim pallotynem, misjonarzem, w Rwandzie od 1984 roku. A moe wanie o to chodzi autorowi ambitnego ?tryptyku o ludobjstwie? w Boni, Rwandzie i Kambody (ostatnia cz jeszcze si rodzi), by przyapa na tchrzostwie, obciy, przeczoga w popiele, rozliczy...

Więcej…

 

postheadericon DYREKTORIUM 2013: Czas zyskany...

Dyrektorium 2013W wigili uroczystoci Narodzenia w. Jana Chrzciciela, ponad siedemdziesicioosobowa grupa pallotyskich wspbraci rozpocza tegoroczne dyrektorium. Do konstanciskiego Centrum Animacji Misyjnej przyjechali wspbracia nie tylko z caej Polski od Zakopanego po Gdask, lecz rwnie z kracw wiata od Barbados po Kore Poudniow. Trzon grupy stanowi Pallotyni ? kapani i bracia, skadajcy wieczn profesj w latach 2001-2006.

Czas dyrektorium, jak okrela nasze Ratio Institutionis, pord wielu zada peni rol pogbienia naszego pallotyskiego charyzmatu, ale jest rwnie czasem spotkania? Dodabym: spotkania z Bogiem, ze wspbratem i zaproszonym prelegentem. Dyrektorium jest form naszej formacji permanentnej, gdy jak usyszelimy w sowach jednego z prowadzcych, a rozpoczynajcego pierwsz sesj, ks. Marka Chmielniaka: ?albo nasze ycie jest cig formacj, albo jest cig frustracj?.

Więcej…

 

W niedziel 16 czerwca 2013 r. swj zoty jubileusz kapastwa przeywa ks. Jan Zajc SAC. O godz. 12.00 przewodniczy Mszy w. jubileuszowej, na ktrej bya zebrana Wsplnota domu otwockiego, Ksia i Bracia. Okolicznociow homili wygosi ks. Tadeusz Kowalski. We Mszy w. uczestniczy take przedstawiciel Zarzdu Prowincjalnego, ks. radca Jzef Nowak SAC, ktry na zakoczenie Eucharystii odczyta yczenia od Ksidza Prowincjaa i wrczy Jubilatowi specjalne bogosawiestwo Ojca witego Franciszka. Na zakoczenie Ksidz Jubilat podzikowa za obecno i modlitw, a nastpnie wszyscy udali si na uroczysty obiad. Niech dobry Bg ma Jubilata ? ks. Jana ? w swojej opiece i niech mu bogosawi na dalsze lata ycia i kapaskiej posugi!

Ks. Krzysztof Wojda SAC

 

OtwockDzie 8 lipca 2013 r. to historyczna data dla Wsplnoty otwockiej Ksiy i Braci, a take historyczna data dla Pallotynw w Polsce i na wiecie. Wanie w tym dniu swoje 100. URODZINY obchodzi nasz dostojny Jubilat ? ks. Stanisaw Martuszewski SAC. Jubileusz ks. Martuszewskiego w tym dniu by obchodzony we Wsplnocie domowej. O godz. 11.00 dostojnego Jubilata odwiedzili przedstawiciele wadz miasta Otwocka z Panem Prezydentem na czele, a o godz. 12.00 zostaa odprawiona Msza w., ktrej przewodniczy ks. Czesaw Parzyszek SAC. W czasie Mszy w. dzikowalimy dobremu Bogu za ask 100 lat ycia i za wszystko czego Bg dokona w yciu i przez ycie Jubilata. Po Mszy w. wszyscy udali si na witeczny obiad.

Otwocka Wsplnota pallotyska oraz Parafia Zesania Ducha witego witowanie Jubileuszu 100-lecia urodzin ks. Stanisawa Martuszewskiego SAC zainaugurowaa w niedziel, 23 czerwca 2013 r. Msz w. w intencji Jubilata celebrowao blisko czterdziestu naszych wspbraci pod przewodnictwem ks. abp. Henryka Hosera SAC.

Więcej…

 

Radni Miasta Zakopane w dn. 28 czerwca 2013 r. przez aklamacj podjli decyzj, i skwer przy ul. Kocieliskiej (obok Krupwek i przejcia podziemnego na Gubawk) bdzie nosi imi ks. Mirosawa Drozdka SAC (zm. 25 maja 2007 r.), budowniczego i pierwszego kustosza Sanktuarium M. B. Fatimskiej na Krzeptwkach.

Inicjatorem uchway by przewodniczcy Rady Miasta Jerzy Zacharko.

Ks. Krzysztof Czapla SAC

 

Weekend rozeznaniowy 2013W dniach 21 - 23 czerwca br., w domu pallotyskim w Konstancinie ? Jeziornej odby si ostatni w tym roku szkolnym weekend rozeznaniowy. Motywem przewodnim spotkania byy sowa: ZANIM POWIESZ BOGU ?TAK?. Uczestniczyo w nim czterech modziecw, ktrzy przybyli z Radomia, Czarnej oraz Jarosawia. Przyjechali, bo chcieli utwierdzi si w podjtych ju decyzjach.

Dziki sprzyjajcym warunkom miejsca i przestrzeni do modlitwy, oraz wyciszenia i zatrzymania si nad swoim yciem ju od samego pocztku dao si wyczu jak Sowo Boe przenika i prowadzi serca uczestnikw. Tym sowem, ktre wielokrotnie przewijao si tym w czasie, dotykao ycia i pobudzao do refleksji byo ZAUFANIE. Patrzc na Maryj i jej wybr uczylimy si, co znaczy przyj Boy projekt, a nastpnie w codziennoci go realizowa.

Więcej…

 

Portret17 czerwca 2013 r. Pani Irena Wahl-Damasiewicz przekazaa w darze do zbiorw Muzeum Wojska Polskiego portret generaa Stanisawa Maczka, autorstwa ks. Witolda Urbanowicza, SAC (olej na ptnie, 2008 r.). Uroczysto odbya si w Sali Polskich Si Zbrojnych na Zachodzie. Przybyli licznie zaproszeni gocie, pracownicy Muzeum Wojska Polskiego oraz dziennikarze.

Przypomn, e Stanisaw Maczek (1892-1994), to polski genera z czasw II wojny wiatowej. W 1938 roku mianowano go dowdc 10. Brygady Kawalerii, pierwszej zmotoryzowanej jednostki Wojska Polskiego. Wraz z ni rozpocz kampani wrzeniow, dziaajc na odcinku poudniowym w pasie Armii ?Maopolska?. We wrzeniu 1939 roku pukownik Maczek stoczy szereg walk z niemieckimi oddziaami. Jego onierze walczyli m.in. pod Jordanowem i Rzeszowem, gdzie 10. Brygada zadaa powane straty Niemcom z silnego XXIII Korpusu Pancernego.

Więcej…

 

Bardzo serdecznie dzikuj Ksiom za obecno i za modlitw w intencji mojej zmarej Mamy. Przepraszam tych, ktrym nie zdyem osobicie wyrazi mojej wdzicznoci! Dzikuj rwnie tym Ksiom, ktrzy telefonicznie zapewniali mnie o pamici modlitewnej. Bg zapa!

Ks. Mirosaw Serzycki SAC

 
Więcej artykułów…
MYLI PALLOTTIEGO

Kto bardziej od innych stara si o zbawienie dusz, ten w chwili swej mierci spotka si z wikszym miosierdziem Boym.

WARTO WCZY SI
WARTO POSUCHA
WARTO ODWIEDZI
WARTO WSPOMC
Reklama
WARTO WIEDZIE
Reklama