Facebook

 P. BR. MARIAN NOWOTNIK SAC [*1916 +2013]W dniu 9 padziernika 2013 roku, osignwszy wiek 97 lat, odszed do chway Pana nasz drogi Wspbrat ze Wsplnoty Wyszego Seminarium Duchownego SAC w Otarzewie

P. BR. MARIAN NOWOTNIK SAC
(* 1916 + 2013)

Msza w. pogrzebowa miaa miejscew pitek 11 padziernika 2013 r., o godzinie 11.00 w pallotyskim kociele seminaryjnym pw. NMP Krlowej Apostow wOtarzewie.

Niech Bg, obdarzajc Go yciem wiecznym, wynagrodzi mu cae dobro czynione dla Jego chway oraz wszelkie trudy wdrwki drogami ycia doczesnego!

Wspbracia
Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego

>>>DO POBRANIA: NEKROLOG * BIOGRAM

>>>HISTORIA BRATA MARIANA [VIDEO]

Więcej…

 

wsd-sac-konsekracja-2013_17.jpg?Podstawow Regu naszego najmniejszego Stowarzyszenia stanowi ycie Pana naszego Jezusa Chrystusa...?

Jak nie mona i na grski szlak bez poznania trasy i warunkw pogodowych, tak samo nie jest moliwe wyruszy na drog powoania do kapastwa bez poznania osoby Jezusa Chrystusa. Takim czasem odkrywania kim jest Jezus, byy rekolekcje przed odnowieniem konsekracji, ktre odbyy si w otarzewskim seminarium w dniach 22-27 wrzenia 2013 r. Przewodnikiem ?na szlaku? by dla nas w tych dniach ks. Rafa Houbowski SAC, socjusz wadowickich nowicjuszy.

Więcej…

 

 inauguracja roku akademickiego wsd otarzew

Dnia 3 padziernika 2013 r., we wsplnocie otarzewskiej naszego Wyszego Seminarium Duchownego uroczycie zainaugurowalimy nowy rok akademicki 2013/2014.

Więcej…

 

postheadericon 25. ROCZNICA beatyfikacji Franciszka Fa? di Bruno

Franciszek-Faa-di-Bruno.jpgW kalendarium pontyfikatu Jana Pawa II pod dat 25 wrzenia 1988 r. czytamy: ?Beatyfikacja ks. Franciszka Fa Di Bruno (1825-1888), profesora matematyki, prowadzcego dziaalno apostolsk, nastpnie kapana i zaoyciela eskiego zgromadzenia Sistr Minimitek od Matki Boej?. To bya niedziela, Plac w. Piotra. Jan Pawe II powiedzia wtedy midzy innymi: ?Patrzc na posta Franciszka Fa? di Bruno trzeba powiedzie, i nowy bogosawiony by przede wszystkim prorokiem pord ludu swego; ludu, do ktrego przynalea jako wierny wiecki przez wiksz cz swego ycia. Wyposaony w jasn intuicj i wraliwo na znaki czasu, Franciszek znajdowa odpowiedzi twrcze i pozytywne na wyzwania swojej epoki, opierajc si zdecydowanie i bardzo mdrze pokusom przyspieszenia, uproszczenia kulturowego i wasnym interesom. Pochylony nad ksikami, wykadowca w licznych katedrach i wspomagajcy ludzkie biedy, bogosawiony Franciszek by prowadzony przez gwiazd polarn, ktrej na imi mio do Boga. Karmi j modlitw i kontemplacj. To wanie z mioci do Boga wytryskaa mio do bliniego, ktra poprowadzia Fa? di Bruno na drogi posugiwania ubogim i bezbronnym, czynic z niego giganta wiary i mioci. W ten sposb narodzia si caa seria dzie charytatywnych wspierajcych najbardziej potrzebujcych, ktrych list nie atwo sporzdzi. Rwnie i w dziedzinie naukowej, w okresie kiedy uwaano, e wiara jest nie do pogodzenia z rozumem, Franciszek przekazuje koherentne wiadectwo naukowca i czowieka gbokiej wiary.

Więcej…

 

postheadericon POSTULAT 2013 na finiszu

zakonczenie-postulatu-2013-1.jpgPallotyskie Spotkanie Modych i pobyt w Wyszym Seminarium Duchownym w Otarzewie zwieczy trwajcy w sierpniu Postulat. Uroczysta Eucharystia, w dniu 29 sierpnia bya wyrazem wdzicznoci Bogu za ten bogosawiony czas. Celem tego okresu byo utwierdzenie kandydatw w pallotyskim powoaniu. Po miesicu piknej i wymagajcej drogi omiu modziecw, decyzj Rady Prowincjalnej otrzymao zaproszenie do kontynuowania formacji pallotyskiej w nowicjacie, a jeden z nich zosta skierowany na roczny Postulat do wsplnoty w Bbrce.

Więcej…

 

ceremoniarz.jpgTegoroczne, VII Pallotyskie Spotkanie Modych poprzedziy trwajce od 26 do 31 sierpnia 2013 r., w Oarowie Mazowieckim i Otarzewie warsztaty dla modych. Wrd kilku ambitnych propozycji by take Kurs na Ceremoniarza, zorganizowany przez Pallotyski Orodek Powoa APOSTO.

Wzio w nim udzia dziesiciu, zainspirowanych Liturgi lektorw. Przyjechali z rnych stron Polski, m. in. z Chapowa k. Wadysawowa, ze Zwoli Poduchowskej k. Garwolina, z Otwocka i okolic, a take z Warszawy, Otarzewa i Tomaszowa Mazowieckiego. Niektrzy z nich pokonali ponad 400 km, by szlifowa swoje umiejtnoci liturgiczne i podnosi w ten sposb swoje kwalifikacje.

Więcej…

 

Leksykon polskich pallotynw 1915-2012ISBN: 978-83-7031-859-8
Format: 165X235
Ilo stron: 696

APOSTOLICUM, Zbki ? 2013 ? PALLOTTINUM, Pozna

>>>Dystrybucja: Ksigarnia internetowa APOSTOLICUM, cena 60 z

PRZEDMOWA

Leksykon polskich pallotynw, ktrego autorem jest Stanisaw Tylus SAC, ukazuje biogramy zmarych pallotynw, tworzcych dzieje pallotyskich struktur na ziemiach polskich oraz pracujcych wrd emigracji i na misjach. Ksika chronologicznie obejmuje okres od zaoenia pierwszego domu w Jajkowcach k. Kochawiny (1907) a po 2012 rok. Jest to pierwsze caociowe opracowanie biograficzne.

Podczas Jubileuszu 100-lecia pallotynw w Polsce (2007) zrodzia si myl, aby wydoby z przeszoci zmarych wspbraci, ktrzy tworzyli pallotysk histori. Byli oni nieomal wszechobecni w wielu dziedzinach polskiej kultury XX-XXI w., np. w nauce, literaturze i wszelkiego rodzaju pimiennictwie oraz w dziaalnoci edukacyjnej, wychowawczej i wydawniczej, a take w pracach na rzecz emigracji, misji i apostolstwa wieckich. Pord nich s postacie bardzo znane, ktre wywary duy wpyw na dzieje Kocioa polskiego, m.in.: ks. Alojzy Majewski, ks. Wojciech Turowski czy ks. Stanisaw Szulmiski, albo przeszy do historii Polski dziki wielkiej mioci do Ojczyzny, jak b. Jzef Stanek czy ks. Franciszek Cegieka i wielu innych.

Więcej…

 

PALLOTYSKIE CZUWANIE POWOANIOWE

Temat spotkania: ?Na Twoje sowo? (k 5,1-11)

Przed nami kolejne ju Pallotyskie Czuwanie Powoaniowe i kolejna okazja do spotkania si we wsplnocie wiary ludzi modych. Tym razem w Czstochowie, w Dolinie Miosierdzia i w Domu Matki, na Jasnej Grze. Tematem naszego czuwania s sowa zaczerpnite z Ewangelii w. ukasza: ?Na Twoje Sowo? (k 5, 1-11). Wypowiada je zdesperowany Piotr, ktry po nieudanym poowie ryb, na zaproszenie Mistrza postanawia podj raz jeszcze prb, by wypyn na jezioro. Ucze Jezusa nie zawid si, zagarn tyle ryb, e a sieci zaczynay si rwa.

Więcej…

 

krzyz-p-3.jpgW niedziel 16 czerwca 2013 r. krzy-relikwia w. Wincentego Pallottiego powrci z Polski pod opiek Domu Generalnego Sistr Pallotynek w Rzymie. Ks. Mariusz Makiewicz SAC, dyrektor Instytutu Pallottiego w Konstancinie i tymczasowy Kustosz Krzya, dokona uroczystego przekazania go podczas porannej Mszy w. sprawowanej z udziaem sistr Domu Generalnego i Prokury.

Podczas pielgrzymowania wok krzya gromadziy si tysice ludzi, aby w modlitwie przedstawia Bogu swoje troski i radoci. Krzy-relikwia w. Zaoyciela pielgrzymowa przez ponad rok odwiedzajc Polsk, Sowacj, Czechy, Ukrain i Biaoru ukazujc bogactwo wiary i pobonoci nie tylko czonkw ZAK, ale wszystkich modlcych si przy nim. Niech Bg bdzie uwielbiony za ten szczeglny czas aski i umocnienia naszej wiary. Niech dobry Bg sprawi, by owoce tego czasu dojrzeway w kadym z nas.

>>>DO POBRANIA: Biuletyn ZAK nr 3

 

WIECZNA KONSEKRACJA W MIDZYRZECZU

8 wrzenia 2013 roku, w Sanktuarium Pierwszych Mczennikw Polski w Midzyrzeczu, omiu pallotyskich alumnw roku szstego wypowiedziao Bogu swoje wieczyste ?tak!? podczas uroczystej Mszy w. sprawowanej pod przewodnictwem Ksiy Prowincjaw obu polskich Prowincji Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego.

Podczas uroczystej celebracji, w towarzystwie wspbraci i parafian, alumni na rce Ksiy Prowincjaw: ks. Adriana Galbasa SAC i ks. Jzefa Lasaka SAC, zoyli akty wiecznej konsekracji, przez co stali si penoprawnymi czonkami Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego.

Więcej…

 

IMG_5375_rekolekcje-wieczna.jpgW dniach 3-8 wrzenia 2013 r. w Domu Rekolekcyjnym przy sanktuarium Matki Boej Cierpliwie Suchajcej w Rokitnie omiu klerykw VI roku WSD Ksiy Pallotynw z Otarzewa, w tym trzech z Biaorusi, jeden z Ukrainy i czterech z Polski, przeywao swoje rekolekcje przed zoeniem wiecznej konsekracji w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego.

Więcej…

 

postheadericon SIERPC: VI Festyn Rodzinny

sierpc-festyn-1.jpgZarzd osiedla nr 1 w Sierpcu wraz z ks. Stanisawem Zaros SAC zorganizowa dnia 1 wrzenia 2013 r., kolejny ju festyn rodzinny. Pomimo jesiennej aury liczba goci dopisaa. Czas wsplnej zabawy umilaa muzyka dopasowana do wieku kadego uczestnika festynu. Oprcz waty cukrowej serwowano niez grochwk. Ca imprez urozmaiciy liczne konkursy i zabawy. Najmodsi uczestnicy mogli zjeda na specjalnie dla nich ustawionych zjedalniach, wyprbowa swoich si na gokartach. Razem spdzony czas, mia atmosfera, zacienianie wizi pomidzy parafianami i wsplne podsumowanie wakacji przed intensywnym rokiem szkolnym to wspaniaa okazja do witowania. Wszyscy zacieraj rce i czekaj na kolejny festyn.

Ks. Marcin Bieniasz SAC

 

zakonczenie-postulatu-2013-2.jpgW pitek 14 czerwca 2013 r. opucilimy parafi witego Zbawiciela Miosiernego w Yopougon, gdzie mieszkalimy we wsplnocie odbywajc studia teologiczne, i udalimy si do Yamoussoukro na sta, a nastpnie na wakacje. Ks. rektor Stanisaw Skuza SAC i jego wspbracia przyjli nas po bratersku i natychmiast wczyli do dziaa w Bazylice, zwaszcza tych, ktre odpowiaday naszemu statusowi. Jako seminarzyci wspieralimy wsplnot w takich pracach jak pomoc w zakrystii, posuga w czasie liturgii, fotografowanie, oprowadzanie turystw, transport, przyjmowanie i rozmieszczanie pielgrzymw i goci. Wykonywalimy rwnie inne dziaania zwizane z apostolstwem pallotyskim.

Więcej…

 
MYLI PALLOTTIEGO

Kto bardziej od innych stara si o zbawienie dusz, ten w chwili swej mierci spotka si z wikszym miosierdziem Boym.

WARTO WCZY SI
WARTO POSUCHA
WARTO ODWIEDZI
WARTO WSPOMC
Reklama
WARTO WIEDZIE
Reklama