Facebook

postheadericon DUSZPASTERSTWO POWOŁAŃ: Zostań klerykiem na weekend

weekend-27-29-paz-2016.jpg

To okazja do poznania życia kleryków, funkcjonowania naszego Wyższego Seminarium Duchownego od środka!

Zostaniesz zaproszony na weekend (27–29 października 2016), żeby zamieszkać, modlić się, studiować, pracować i w ogóle żyć jak nasi klerycy. Spotkasz wtedy także naszych Ojców Duchownych czy Przełożonych seminaryjnej Wspólnoty. Możesz więc spróbować swoich sił jako kleryk.

Udział jest bezpłatny

Duszpasterstwo Powołań Apostoł

 

postheadericon KONSTANCIN-JEZIORNA: II Sympozjum Misjonarz w dom… i co dalej?

sympozjum5.jpg

W dn. 7-8 października 2016 r. odbyło się w Centrum Animacji Misyjnej w Konstancinie II Sympozjum na temat „Misjonarz w dom… i co dalej?” Zostało ono zorganizowane przez Komisję Episkopatu Polski ds. Misji, Papieskie Dzieła Misyjne oraz Pallotyński Sekretariat Misyjny Prowincji Chrystusa Króla.

W Nadzwyczajnym Roku Świętym Miłosierdzia oraz Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski, czyniąc refleksję nad ewangelizacją, nie można pominąć misjonarzy, którzy z wielkim poświęceniem służą najuboższym pełniąc dzieła miłosierdzia, a po zakończeniu pracy misyjnej powracają do Ojczyzny. W tym celu zorganizowano sympozjum mając w pamięci pierwsze z tego cyklu spotkanie z 2011 r., które było bardzo owocne zarówno dla jego uczestników jak i dla Kościoła.

Więcej…

 

postheadericon LUBLIN/PGiLO – wyjazdowe rekolekcje dla nauczycieli

pglio

W dniach 8 i 9 października 2016 r., tradycyjnie w willi Promień Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Marii Panny Niepokalanej w Nałęczowie, odbyły się rekolekcje dla nauczycieli i pracowników Pallotyńskiego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego w Lublinie. Spotkanie poprowadził ks. prof. Adam Rybicki, dyrektor Instytutu Teologii Duchowości KUL. Rekolekcjom przyświecały słowa zaczerpnięte z Ewangelii św. Jana: „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? (…) Paś baranki moje”. Udział w nabożeństwach i konferencjach był dobrą okazją do zastanowienia się nad życiem – powołaniem i rolą nauczyciela – pasterza.

Więcej…

 

postheadericon WARSZAWA: Elżbieta Sanna na Skaryszewskiej

sanna.jpgNiedawno przeżywaliśmy wspaniałą uroczystość beatyfikacji pierwszej członkini Zjednoczenia Apostolska Katolickiego, bliskiej współpracownicy św. Wincentego Pallottiego, bł. Elżbiety Sanny. Nowa błogosławiona jest wielkim darem Boga dla Rodziny pallotyńskiej i całego Kościoła.

Więcej…

 

postheadericon SŁOWACJA/ SPIŠSKA NOVA VES: 85. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Słowacji

KES

Owoce Światowych Dni Młodzieży i wizja pracy duszpasterstwa młodzieży są m. in. przedmiotem dyskusji podczas 85. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Słowacji w Spišskej Novej Vsi (11-12.10.2016).

W dniach 11 - 12 października 2016 w pallotyńskim Centrum rekolekcyjnym przy  Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Spišskej Novej Vsi (parafia Smižany) odbywa się 85.  Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Słowacji.

Więcej…

 

postheadericon SEKRETARIAT MISYJNY: Posłanie nowego misjonarza do delegatury św. Teresy od Dzieciątka Jezus

dziedzic.jpgW niedzielę 25 września br. w parafii pw. św. Judy Tadeusza w Krakowie-Czyżynach odbyła się niedziela misyjna połączona z pożegnaniem misjonarza, ks. Dawida Dziedzica SAC, pochodzącego z tej parafii. Podczas wszystkich Mszy świętych kazania głosił długoletni misjonarz, ks. Jan Kędziora SAC.

Więcej…

 

postheadericon ZAK: Doroczne spotkanie liderów

zak.jpg

W dniach 7-9 października br. w Ołtarzewie odbyło się czwarte już spotkanie liderów Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Zostało ono przygotowane i poprowadzone przez s. Annę Ozon SAC, przewodniczącą KRK ZAK w Polsce. Uczestniczyło w nim około 45 osób odpowiedzialnych za wspólnoty ZAK w Polsce (przede wszystkim świeccy członkowie ZAK oraz siostry pallotynki i księża pallotyni).

Więcej…

 

postheadericon DZIEDZICTWO SAC: Ks. Józef Krzeski SAC (1931 – 2016) – biogram

krzeski.jpgUrodził się 8 sierpnia 1931 r. w Prycanowie, w powiecie Maków Mazowiecki, w rodzinie rzemieślniczo-chłopskiej Stefana i Franciszki z d. Sitarska. 30 sierpnia został ochrzczony w parafii Różan, w diec. łomżyńskiej. 1 września 1949 r. rozpoczął naukę w Małym Seminarium Duchownym w Wadowicach na Kopcu. Sutannę Stowarzyszenia otrzymał w Otwocku 12 września 1952 r. z rąk prowincjała ks. Stanisława Czapli i tamże 1 lipca 1953 r. złożył pierwszą konsekrację na ręce ks. Józefa Wróbla, a wieczną w Ołtarzewie – 1 lipca 1957 r. na ręce ks. Czapli. Studia filozofii (1953-55) odbył w Otwocku, a teologii (1955-59) – w Ołtarzewie. Święcenia kapłańskie przyjął 11 czerwca 1959 r. w Ołtarzewie z rąk bp. Zygmunta Choromańskiego.

Więcej…

 

postheadericon DZIEDZICTWO SAC: Ks. Jerzy Kopeć SAC [PN](1939 – 2016) – biogram

kopec.jpgUrodził się 11 listopada 1939 r. w Orzechowie, w pow. Wąbrzeźno, w rodzinie Wojciecha i Janiny z d. Mak. 14 stycznia 1940 r. został ochrzczony w parafii Ryńsk, w diec. chełmińskiej. Po raz pierwszy wstąpił do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w 1956 r., jako kandydat na brata, otrzymując 8 września tego roku sutannę w Ząbkowicach Śląskich z rąk ks. prowincjała Stanisława Czapli. Na jego też ręce, 8 września 1958 r., złożył w Ząbkowicach pierwszą profesję. 26 stycznia 1959 r. został przeniesiony na Karczówkę w Kielcach. Tam złożył drugą profesję i stamtąd został 16 października tego roku powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej. Zaraz po powrocie z wojska odprawił w Otwocku 6-dniowe rekolekcje i 23 listopada 1961 r. złożył drugą profesję, a następnie skierowany został do pracy w Ząbkowicach. W 1963 r. odszedł ze Stowarzyszenia i wrócił do rodzinnych stron. Podjął też pracę górnika na Śląsku i ukończył tam liceum ogólnokształcące, z tą myślą, by zostać kapłanem.

Więcej…

 

postheadericon REFLEKSJA: Módlmy się za dzieci

refleksja.jpgW październiku modlimy się na różańcu. O tę modlitwę bardzo prosiła Matka Boża w Fatimie. Modlimy się o pokój, o przebaczenie dla siebie i całego świata. Do tej prośby dołączmy modlitwę za dzieci. Maryja przez niewinne dzieci w Lourdes, Fatimie, La Salette, Gietrzwałdzie, Kibeho przesyłała swoje orędzia dla świata. Orędzie nadziei, pokoju. Módlmy się za dzieci. Brońmy dzieci i młodzież przed demoralizacją – ideologia gender, materializm, konsumpcjonizm, seks i pornografia, kult ciemności, zło magii, okultyzmu, uzależnienia to zagrożenia, które niszczą nasze dzieci.

Więcej…

 

postheadericon NOWY ZARZĄD GENERALNY STOWARZYSZENIA APOSTOLSTWA KATOLICKIEGO (PALLOTYNI)

SVP---MSAC-Mural.jpg

3 października 2016 r. XXI Zebranie Generalne dokonało wyboru Rady Generalnej i członków Zarządu Generalnego:

ks. Jacob NAMPUDAKAM, Przełożony Generalny (ur.  1955, święc. 1981, Indie, Prowincja Objawienia Pańskiego, przez ostatnie 6 lat pełnił funkcję przełożonego generalnego);

ks. Józef LASAK – I Radca/wikariusz generalny (ur. 1962, święc. 1989, Polska, Prowincja Chrystusa Króla, przez ostatnie 8 lat pełnił urząd wyższego przełożonego);

ks. Martin MANUS – Radca (ur. 1965, święc. 1992, Niemcy, Prowincja Najświętszego Serca Jezusowego, przez ostatnie 6 lat pełnił funkcję radcy generalnego);

ks. Geraldo DENILSON – Radca (ur. 1969, święc. 1997, Brazylia, Prowincja św. Pawła Apostoła, pełnił funkcję radcy i sekretarza prowincjalnego);

ks. Jean Bertrand ETOUNDI – Radca (ur. 1973, święc. 2003, Kamerun, Regia Przenajświętszej Trójcy, pełnił funkcję sekretarza generalnego ds. Misji);

ks. Adam GOLEC – Prokurator Generalny (ur. 1963, święc. 1989, Polska, Prowincja Zwiastowania Pańskiego, przez ostatnie 6 lat pełnił funkcję wikariusza generalnego);

ks. Gerald DWYER – Administrator Generalny ( ur. 1948, święc. 1975, Irlandia, Prowincja Matki Bożej Miłości, od 1989 roku jest ekonomem generalnym);

ks. Ernesto VARELA – Sekretarz Generalny (ur. 1971, święc. 1997, Urugwaj, Regia św. Wincentego Pallottiego, do czasu wyboru na sekretarza generalnego był asystentem

 

postheadericon FORMACJA: Konsekracja czasowa

kons_czas.jpgCzterech nowicjuszy Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (SAC) złożyło 29 września 2016 r. pierwszą konsekrację czasową. Ponowienia konsekracji dokonało 21 czasowych pallotyńskich profesów. Oddali się oni Bogu podczas Eucharystii sprawowanej w kościele parafialno-seminaryjnym pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Apostołów w Ołtarzewie. Eucharystii przewodniczył ks. Zenon Hanas SAC, wiceprowincjał Prowincji Chrystusa Króla SAC, natomiast homilię wygłosił ks. Adam Kamizela SAC, wiceprowincjał Prowincji Zwiastowania Pańskiego SAC.

Więcej…

 

postheadericon LUBLIN/PGiLO: Wrześniowe wieści z Batorego

lublin2.jpg

Wrzesień w Pallotyńskim Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. S. Batorego w Lublinie okazał się miesiącem pełnym niezapomnianych wrażeń. W pierwszych dniach nowego roku szkolnego pierwszoklasiści uczestniczyli w zajęciach integracyjnych, dzięki którym bliżej poznali swoich wychowawców, nawiązali nowe znajomości, a nawet zawarli pierwsze przyjaźnie.

Więcej…

 
MYŚLI PALLOTTIEGO

Nie myśl, że nie potrafisz dokonać tego, czego dokonali w Kościele jego wielcy święci. Z pomocą łaski Bożej możesz dojść do jeszcze większych rzeczy, gdyż Bóg udoskonala wszystko nieskończonym bogactwem swojej łaski.

WARTO WŁĄCZYĆ SIĘ
WARTO POSŁUCHAĆ
WARTO ODWIEDZIĆ
WARTO WSPOMÓC
Reklama
WARTO WIEDZIEĆ
Reklama