Facebook

Drodzy bracia i siostry w ZAK!
W tym miesicu przedstawiamy biografi ks. Franciszka KILIANA SAC, przygotowan przez ks. Jana Koryckiego SAC, postulatora generalnego SAC, jak rwnie podajemy kilka innych wanych informacji.

1. PROCESY BEATYFIKACYJNE CZONKW ZAK NA POZIOMIE DIECEZJI (cig dalszy)

Suga Boy ks. Franciszek KILIAN SAC.jpgFranciszek KILIAN SAC, ksidz przynalecy do Prowincji Polskiej, urodzony 10 padziernika 1895 r. w Zawadzie, na Pomorzu, zmar w obozie koncentracyjnym w Owicimiu 4 marca 1942 r. Proces Beatyfikacyjny zosta oficjalnie rozpoczty w Warszawie, razem z innymi mczennikami, w dniu 17 wrzenia 2003 r. Rol postulatora na poziomie diecezjalnym peni ks. Henryk Kietliski SAC.

Po ukoczeniu Niszego Seminarium Duchownego w Polsce (Collegium Marianum w Wadowicach), w 1916 r. wstpi do Pallotynw. Filozofi i teologi studiowa w pallotyskim Wyszym Seminarium Duchownym w Niemczech. Tam, 9 lipca 1922 r. otrzyma wicenia kapaskie. Nastpnie studiowa Pismo wite na Uniwersytecie Warszawskim i na Biblicum w Rzymie, po czym zosta profesorem Wyszego Seminarium Duchownego Ksiy Pallotynw w Otarzewie k. Warszawy. W latach 1932-1937 by czonkiem Zarzdu Generalnego Pallotynw w Rzymie, penic funkcj Sekretarza Generalnego, a nastpnie kontynuowa zajcia profesorskie w Otarzewie i suy modej Polskiej Prowincji Pallotyskiej jako konsulator prowincjalny.

Nazici aresztowali go, razem z innymi wspbrami, 16 maja 1941 r. Najpierw umieszczono go w warszawskim wizieniu na Pawiaku, a nastpnie w obozie koncentracyjnym w Owicimiu. W obozie, ks. Kilian cierpia podobnie jak inni, a rwnoczenie podtrzymywa na duchu zaamanych, budzi w nich nadziej i jednoczy z Bogiem. Wicej myla o niesieniu pomocy innym anieli o sobie. Ks. Konrad Szweda, naoczny wiadek, opisujc jak ginli ksia w Owicimiu, o ks. Kilianie zanotowa: ?Skupia na modlitwach pod blokiem zrozpaczonych winiw, pociesza, spowiada, a nawet w skrytoci wygasza kazania? (Archiwum SAC, Warszawa). Dwaj kierownicy przymusowych robt maltretowali ks. Kiliana w sposb szczeglny. O jednym z takich faktw zncania si napisa wspomniany ks. Konrad Szweda: ?Kiedy vice kapo (zastpca kierownika) dowiedzia si, e to ksidz katolicki, zbi go okrutnie, zmaltretowa, kopn w brzuch i wyrzuci z komanda? (tame).

Niezmiernie osabiony i niezdolny do pracy, zosta skazany na mier godow w bloku mierci. Ks. Kilian przyj ten wyrok ze spokojem. Wyspowiada si u egnajcego go ks. Konrada i razem z innymi poszed w kierunku bloku, z ktrego nikt nie wraca ywy. Tam zmar 2 marca 1942 r. Wie o jego mierci bardzo szybko rozniosa si po obozie koncentracyjnym. Ci, ktrzy go znali, mwili: ?Zmar nasz pocieszyciel i aposto. Oto prawdziwy mczennik za wiar i za Polsk?. Jego ciao zostao spalone w obozowym krematorium. Wkrtce po wojnie, w 1947 r. Kapitua Generalna Pallotynw obradujca w Rzymie uznaa ks. Kiliana za kandydata do beatyfikacji.

2. XX Zebranie Generalne Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego

Zebranie miao miejsce w Ariccia, (Rzym), od 20 wrzenia do 15 padziernika. Nowa Generalna Rada, wybrana podczas trwania kapituy ma nastpujcy skad: Genera, ks. Jacob Nampudakam (Indie), Vice- genera, ks. Adam Golec (Polska), Radcy: ks. Francois Harelimana (Rwanda), ks. Gilberto Orsolin (Brazylia) i ks.Martin Manus (Niemcy). Prokuratorem Generalnym zosta ks. Vitaliy Gorbatykh (Ukraina), Ekonomem Generalnym ks. Gerald Dwyer (Irlandia), a Sekretarzem Generalnym ks. Markus Reck (Szwajcaria). Mszy w. dzikczynnej concelebrowanej na zakoczenie Zebrania w duchowym Centrum Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, w kociele SS. Salvatore in Onda przewodniczy nowo wybrany Ksidz Genera. Na Eucharystii obecna bya dua grupa czonkw ZAK.

Podczas Zebrania Generalnego dzie 8 padziernika by powicony sprawom Zjednoczenia. Na porannym posiedzeniu kilku czonkw ZAK prezentowao ZAK. Wrd nich byli: z Berlina, Lissy Eichert i brat Klaus Schneider, z Avella, s. Anna Simeone, z Bielska-Biaej, Polska p. Marek Kalka, z Brazylii, ks. Joao Pedro Stawicki i z Irlandii, ks. bp. Samus Freeman. Nastpnie miaa miejsce szeroka dyskusja, ktr animowa Przewodniczcy ZAK ks. Derry Murphy SAC, w ktrej, take wzili udzia Vice-Przewodniczcy Corrado Montaldo i Przeoone Generalne, s. Serena Cambiaghi CSAC i s. Izabela wierad SAC. Wziy udzia take Siostry s. Salete Cargnin CSAC i s. Josephina D?Souza SAC. Debata i dyskusja byy bardzo oywione.

9 padziernika, w sobot na popoudniowym posiedzeniu ks. Francesco Todisco przedstawi temat 50 rocznicy kanonizacji w. Wincentego Pallottiego, ktr bdziemy witowa 20 stycznia 2013 roku. Bdzie to okazja do zaprezentowania ZAK. Z tej okazji obecna bya s. Anna Sardiello, Przeoona Generalna Sistr Eucharystek w. Wincentego Pallottiego wraz z s. Margarit. Powszechnie zgodzilimy si, e bdzie to waciwa okazja, by odda cze naszemu witemu Zaoycielowi i potwierdzi nasze uczestnictwo w misji Kocioa Jezusa Chrystusa. Bdzie podjtych wiele inicjatyw aby zaznaczy witowanie na rnych poziomach ycia ZAK.

Strona Zebrania Generalnego jest wci czynna i jest to: www.sac.info/2010 .

Siostry Apostolstwa Katolickiego w Nowym Jorku podaj do wiadomoci, e na stronie internetowej ich Prowincji pojawio si nowe haso: Aktualnoci. Adres prowincji: www.pallottinesisters.org.

3. Indie

Delegatura Sistr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego dnia 15 sierpnia 2010 roku zostaa przeksztacona w Prowincj. Pierwsz Prowincjaln zostaa s. J. X. Clara SAC. Mdlmy si, by Pan bogosawi Siostrom na tym nowym etapie ycia ich wsplnoty.

4. Centrum Formacji ?Wieczernik? przy Via G. Ferrari 1, Rzym

W padzierniku, w Centrum rozpocza si nowa inicjatywa formacyjna. Jest to roczny kurs dla formatorw pallotyskich. Celem kursu jest zaproponowanie rnych moliwoci studiowania i pogbiania tematw zwizanych z naszym Zaoycielem, Jego Dzieem i formacj pallotysk, oraz skorzystanie w Rzymie z kursw dotyczcych ycia konsekrowanego w Kociele. Jedenastu uczestnikw to czonkowie Stowarzyszenia: z Brazylii, Kolumbii, Mozambiku, Tanzanii, Kenii, Rwandy, Kamerunu, Wybrzea Koci Soniowej, Zambii i Indii, natomiast siedem to Siostry Apostolstwa Katolickiego, ktre pracuj w Brazylii, Indii i we Woszech. Kurs jest zorganizowany i prowadzony przez osoby odpowiedzialne za formacj w obu Wsplnotach. Za cao odpowiedzialny jest ks. Stanisaw Stawicki, SAC.

5. witowanie w ZAK ? 28 padziernik

Tego roku obchodzimy sidm rocznic erygowania Zjednoczenia w Kociele Powszechnym. Kontynuujc praktyk przyjt w 2004 roku czonkowie ZAK w Rzymie i z okolic zgromadz si 23 padziernika, w sobot, o 16.30 w kociele Spirito Santo dei Napoletani, przy Via Giulia w Rzymie, w ktrym w. Wincenty Pallotti by rektorem od 1835 a do przeniesienia si, w styczniu 1846, wraz z niewielk wsplnot do kocioa SS. Salvatore in Onda. W tym dniu uroczystej Mszy w. bdzie przewodniczy ks. Genera Jacob Nampudakam SAC. We Mszy w. wezm take udzia Siostry Generalne s. Serena Cambiaghi CSAC i s. Izabela wierad SAC. czmy si w tym tygodniu, wspominajc i dzikujc Bogu za dar Zjednoczenia i promy Go dla nas samych o jeszcze wiksz wierno w misji Kocioa, tak by Chrystus by bardziej znany i kochany.

6. Tanzania-Kenia

16 maja 2010 roku w kociele w Siuyu, w katolickiej misji, w diecezji Singida 33 osoby z Siuyu, Mwisi, Makiungu i Wibia zoyy Akt Zaangaowania Apostolskiego, podczas Mszy w. sprawowanej przez ks. James Amasi, przewodniczcego Krajowej Rady Koordynacyjnej.

SEGRETARIATO UAC
Piazza S.V. Pallotti, 204 ? 00186 Roma
Tel./Fax: (39) 06 68194623
E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
WARTO WCZY SI
WARTO POSUCHA
WARTO WIEDZIE
Reklama