Facebook

manDrugi dzie roboczy Spotkania Wyszych Przeoonych Europejskich zasadniczo zosta powicony zagadnieniu Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Podjcie tego tematu wynika w sposb oczywisty z pallotyskiego charyzmatu, a dodatkow motywacj bya proba Zarzdu generalnego, aby ten temat zaistnia w obradach spotka kontynentalnych. Referat wprowadzajcy w zagadnienie ZAK wygosi ks. Artur Stpie, radca prowincjalny. Konkretne fakty dotyczce dziaalnoci i rozwoju ZAK w Polsce byy asumptem do dyskusji i refleksji odnonie dziaalnoci Zjednoczenia w innych europejskich jednostkach Stowarzyszenia oraz namysu nad natur relacji SAC-ZAK. Gos w tej dyskusji zabra take abp Henryk Hoser SAC, ktry tego dnia przewodniczy take Mszy witej.

Po poudniu uczestnicy Spotkania zwiedzali Warszaw oraz poznawali histori Polski. Szczeglnie wyraenie zrobio na uczestnikach Muzeum Historii ydw Polskich Polin.

Trzeci dzie Spotkania by intensywnym czasem dyskusji nad postanowieniami poprzedniego spotkania Kontynentalnego, ktre miao miejsce dwa lata temu w Wiedniu. Omwiono m.in. projekt wsplnej pomocy dla Ukrainy i potrzeb intensywnego zaangaowania si w duszpasterstwo rodzin.

Wrd nowych inicjatyw pojawia si propozycja zorganizowania sieci modziey skupionej wok pallotynw i pallotyskiego charyzmatu. Konkretnym rodkiem i pierwszym krokiem w kierunku realizacji tego wielkiego projektu, bdzie spotkanie modziey pallotyskiej z Europy w Otarzewie w przyszym roku. Ponadto uczestnicy pooyli akcent na wymian midzykulturow oraz zaapelowali do Zarzdu Generalnego o kontynuacje namysu nad uregulowaniem obecnoci pallotynw z innych jednostek na terenie gdzie jest trwaa pallotyska struktura w postaci prowincji, regii czy delegatury.

Ostatni dzie upyn pod hasem wyboru nowego prezydium Spotkania Kontynentalnego, miejsca i daty kolejnego 18767702_334335626984003_356211100459985715_n.jpgSpotkania oraz krtkiej ewaluacji obecnego Spotkania.

Nowe prezydium Spotkania Wyszych Przeoonych Europejskich przedstawia si nastpujco:

Przewodniczcy ? ks. Zenon Hanas

Vice-przewodniczcy ? ks. Helmut Scharler

Sekretarz ? ks. Grzegorz Kurp

Na miejsce kolejnego spotkania w 2019 roku wybrano Ukrain, jeli jednak sytuacja polityczna nie pozwoliaby na organizacj, Spotkanie odbdzie si w Zbkowicach lskich.

Uczestnicy podczas ewaluacji wyrazili swoje zadowolenie ze Spotkania podkrelajc, moliwoci spotkania i wymiany pogldw. To, co jest istotne, to fakt, i pomimo rnicy zda odnonie do oceny sytuacji Kocioa i Stowarzyszenia w Europie, ktra wybrzmiewaa podczas obrad, Spotkanie byo pene braterskiej jednoci, doskonaych relacji i zaufania.

Ks. Grzegorz Kurp SAC

 
WARTO WCZY SI
WARTO POSUCHA
WARTO WIEDZIE
Reklama