Facebook

cam30 maja w Konstancinie-Jeziornie rozpoczo si XIII Spotkanie Kontynentalne Wyszych Przeoonych Europejskich. Temat gwny spotkania brzmi: Dostrzega zmiany w Europie i z wiar nadawa im ksztat. Apostolstwo, ktre jest odpowiedzi na zmieniajc si sytuacj. Wok tego zagadnienia do najbliszego pitku bdzie koncentrowa si 6 prowincjaw, 1 superior, 4 delegatw oraz 2 przedstawicieli Zarzdu Generalnego.

W spotkaniu uczestnicz:

ks. Jzef Lasak, I Radca generalny

ks. Martin Manus, Radca generalny

ks. Adrian Galbas, Prowincja polska ? Pozna

ks. Zenon Hanas, Prowincja polska ? Warszawa

ks. Adrian Willi, Prowincja szwajcarska

ks. Helmut Scharler, Prowincja niemiecka

ks. Antonio Lotti, Prowincja woska

ks. Jeremiah Murphy, Prowincja irlandzka

ks. Aleksander M. Pietrzyk, Regia francuska

ks. Vladimir Peklansky, Delegatura sowacko-czeska

ks. Stanisaw Waszkiewicz, Delegatura biaoruska

ks. John O?Brien, Delegatura angielska

ks. Stanisaw Kantor, Delegatura ukraiska

ks. Grzegorz Kurp, moderator

ks. Sylwester Matusiak, tumacz

ks. Jacek Wierzba, tumacz

ks. Jacek Wrbel, tumacz

ks. Urlich Scherer, tumacz

Spotkanie Wyszych Przeoonych ma charter doradczy i dobywa si co 2 lata. Jest to doskonaa okazja do wzajemnego spotkania, wymiany spostrzee i podejmowania wsplnych projektw. Obrady XIII spotkania kontynentalnego zainaugurowa ks. Aleksander Pietrzyk ? przewodniczcy tegorocznego Spotkania. Sowo ze strony Zarzdu Generalnego skierowa ks. Jzef Lasak, Wicegenera, wskazujc na konsultatywny charakter spotka kontynentalnych oraz zachci do odwanego podejmowania wyzwa jakie stoj przed pallotynami w Europie. Ksidz Wicegenra pooy rwnie akcent na konieczno rozwijania pastoralnego zaangaowania w rodzin, duszpasterstwo modziey, a take ewangelizacj, ktra jest jednym z najwaniejszych wyzwa w Europie.

cam2Przed poudniem uczestnicy mieli moliwo wysuchania ks. prof. dra hab. Piotra Mazurkiewicza z Instytutu Politologii UKSW na temat zmieniajcej si Europy i sytuacji Kocioa, a szczeglnie wsplnot ycia apostolskiego. Ksidz Profesor skupi si na wektorach i faktorach zmian w mozaice religijnej w Europie oraz zwizanych z tym wyzwa stojcych przed Kocioem.

Nieplanowane, lecz opatrznociowe, byo pojawienie si w Konstancinie ks. inf. Ireneusza Skubisia, dugoletniego redaktora naczelnego tygodnika Niedziela, a obecnie inicjatora ruchu Europa Christi majcego na celu przypomnie o chrzecijaskiej tosamoci Europy. Ksidz Infuat w krtkim wystpieniu podzieli si z uczestnikami spotkania zaoeniami programowymi ww. ruchu.

Sesja popoudniowa zostaa w caoci powicona prezentacjom poszczeglnych jednostek pallotyskich w kluczu perspektyw i nowych inicjatyw w nich podejmowanych.

Mszy witej w pierwszym dniu Spotkania przewodniczy ks. Jzef Lasak, homili za wygosi ks. Martin Manus, Radca generalny. cdn?.

Ks. Grzegorz Kurp SAC

 
WARTO WCZY SI
WARTO POSUCHA
WARTO WIEDZIE
Reklama