Facebook

Fol.jpgW przededniu imienin Ksidza Feliksa Folejewskiego

19 maja o godz. 18.00

w kawiarni charytatywnej AMAKURU przy al. Solidarnoci 101

w Warszawie.

zapraszamy na spotkanie z twrcami publikacji, Grzegorzem Polakiem i Piotrem Kordyaszem oraz przyjacimi Ksidza Feliksa: arcybiskupem Henrykiem Hoserem, Rafaem Porzeziskim, dyrektorem Programu I Polskiego Radia oraz innymi.

Takich ksiy chcemy!

Ksidz Feliks Folejewski, pallotyn. Przyjaciel ludzi.

Zna kadego z osobna.

W kadym widzia Czowieka, w ktrym mieszka Bg.

Jak to robi?

Znakomicie to wyjania ksika ?Na nitce Boego Miosierdzia?.

Ks. Feliks Folejewski (1934 ? 2015), pallotyn, wsppracownik prymasa Stefana Wyszyskiego, duchowy opiekun Rodziny Rodzin, nastpca ks. Jerzego Popieuszki w duszpasterstwie ludzi pracy. Przey 30 lat z ?sercem do przeszczepu?, ceniony rekolekcjonista i spowiednik. Zmar w opinii witoci.

 
WARTO WCZY SI
WARTO POSUCHA
WARTO WIEDZIE
Reklama