Facebook

zycz

Czas to przedziwny wymiar rzeczywistoci, w ktrym czowiek nie moe przebywa zbyt dugo, gdy stworzony jest do Wiecznoci i jego ycie ku Wiecznoci zmierza.?Poprzez swoj Mk, mier i Zmartwychwstanie Chrystus na nowo otwiera bramy ku Wiecznoci, dajc nam take potrzebne aski do ich przekraczania.

W wydarzeniu Wielkanocnym mier zostaje pokonana przez ycie, zo przez Mio, a ?grzech przez Nadziej. Wszystko to, jak pisze w. Leon Wielki, stao si nie dlatego, eby moc Pana miaa zanikn w ?naszej saboci, ale, eby nasza sabo moga si zmieni w ?niezniszczaln si.

Niech Zmartwychwstay Pan przemienia nasz sabo w ?niezniszczaln si, ktra pozwala y ju tu, na ziemi i w czasie, z perspektyw wiecznoci i niech ten radosny czas wit Wielkanocnych wprowadza na nowo pokj i ?mio, ktrych rdem jest wiara w ?Zmartwychwstaego Pana.

Alleluja!

Ks. Zenon Hanas SAC
Przeoony prowincjalny

 
WARTO WCZY SI
WARTO POSUCHA
WARTO WIEDZIE
Reklama