Facebook

kanada1.jpgJu od kilku lat witujemy uroczysto w. Wincentego, nie tylko w poszczeglnych parafiach Delegatury ? w niedziel po dacie wita naszego Patrona, ale rwnie w sposb szczeglny w sam dzie wita, kiedy to wspbracia wsplnie celebruj uroczyst Msz w. w jednej z naszych parafii. Bior w niej udzia wsppracownicy, przyjaciele i kandydaci na czonkw Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. W tym roku obchody odbyy si w parafii w. Antoniego z Padwy w Hamiltonie.

Mszy w. przewodniczy ks. delegat Piotr Machnacki SAC, kazanie o w. Wincentym Pallottim oraz o b. Elbiecie Sannie wygosi ks. Aleksander Mazur SAC, proboszcz w Waterloo, a koncelebrowali: ks. Janusz Rogiski SAC, proboszcz parafii w. Antoniego z Padwy i gospodarz spotkania, ks. Jacek Mikulski SAC, proboszcz w St. Clements, ks. ukasz Kopaniak, proboszcz w Brantford, ks. Jacek Kry SAC, wikariusz w Burlington oraz diakon Randy Matters z parafii w. Gabriela w Burlington. Eucharystia zostaa ubogacona piewem chru parafialnego oraz asyst Rycerzy Kolumba czwartego stopnia. Po Mszy w. miaa miejsce wsplna z parafianami rekreacja w sali kocielnej. Spotkanie przebiego w bardzo serdecznej atmosferze. W uroczystociach wzio udzia ok. 130 przyjaci naszego Stowarzyszenia i parafian, z ktrych wielu przyjechao na t popoudniow Msz w. niedzieln, chocia brali ju udzia w porannych mszach parafialnych. Cieszy fakt, e charyzmat w. Wincentego Pallottiego inspiruje coraz wiksze grono osb do gorliwszej pracy apostolskiej.

Ks. Janusz Rogiski SAC

 
WARTO WCZY SI
WARTO POSUCHA
WARTO WIEDZIE
Reklama