Facebook

krzeptowki1.jpgW dniu 24 padziernika dokonao si formalne przejcie obowizkw nowego rektora wsplnoty w Zakopanem na Krzeptwkach. Po dokadnej analizie ekonomicznej dokonanej przez ks. Tomasza Pawnego SAC i ks. kustosza Mariana Much SAC, ks. wiceprowincja Waldemar Pawlik SAC wprowadzi na urzd rektora ks. Wojciecha Jurkowskiego SAC. Cytujc sowa ks. wiceprowincjaa: bycie rektorem to nie tylko administrowanie dobrami materialnymi, ale to co wicej, wzniolejsze zadanie i odpowiedzialno ? widzimy jednoczenie jakie odpowiedzialne zadanie zostao wytyczone dla nowego przeoonego miejscowej wsplnoty.

Warte podkrelenia s sowa uznania i wdzicznoci dla ks. kustosza i dotychczasowego rektora wsplnoty Mariana Muchy SAC : dzikujemy za posug podczas tych lat dla wsplnoty, a szczeglnie w ostatnim wyjtkowym roku Jubileuszu 100 - lecia Objawie fatimskich dla Sanktuarium. Obydwu kapanw polecamy opiece Matki Boej Fatimskiej.

Ks. Marcin Bieniasz SAC

 
WARTO WCZY SI
WARTO POSUCHA
WARTO WIEDZIE
Reklama