Facebook

Bello

Koncert

W czwartek, 11 listopada w naszym kociele parafialnym uczestniczylimy w niezwykym wydarzeniu. Prawie 80-osobowa grupa artystw daa koncert pieni religijnych i patriotycznych. Wykonawcami byy dzieci i modzie z trzech orodkw zajmujcych si wychowaniem dzieci wraz z zespoem ?Amadeus?. Jako pierwsi zaprezentowali si mieszkacy naszego palotyskiego Domu Dziecka i potem kolejni wykonawcy. Prawie dwugodzinny koncert zakoczy si wsplnym wystpem wszystkich artystw.

Dzie dzikczynienia w Domu Dziecka

Jak co roku, w poowie listopada rozpoczynamy okres wakacyjny. Z tej okazji 10 listopada dzieci z naszego Domu Dziecka im. Jana Pawa II wraz z opiekunkami zorganizoway przedstawienie. Celem prezentacji byo wyraenie wdzicznoci pracownikom i wolontariuszom posugujcym w tej instytucji. Dzieci zaprezentoway regionalne piewy i tace. Prawie 40-osobowa grupa goci bya pod wielkim wraeniem talentu maych artystw.

Pielgrzymka pracownikw Casa Hogar

Bello1We wczesnych godzinach porannych, 22 listopada, pracownicy naszego Domu Dziecka wraz z towarzyszcym im kapanem, wyruszyli na szlak pielgrzymkowy. Celem byo dotarcie do sanktuarium maryjnego w Las Lajas pooonego na malowniczych terenach grskich, na granicy z Ekwadorem. Oczywicie po drodze odwiedzilimy inne miejsca kultu religijnego. I tak kolejno modlilimy si: w katedrze w Popayan, na zabytkowym cmentarzu w Tulcn w Ekwadorze, sanktuarium maryjnym w Las Lajas, w sanktuarium Se?or de Los Milagros w Buga.

W drodze powrotnej zatrzymalimy si rwnie Hacienda el Paraso - w miejscu ycia i twrczoci znanego kolumbijskiego pisarza Jorge Isaac. Po 5 dniach pielgrzymowania, 25 listopada, wszyscy szczliwie powrcili do swoich domw.

Podsumowanie roku 2016 w liczbach

Koniec roku sprzyja podsumowaniom mijajcego okresu. I tak w mijajcym, 2016 roku w naszej parafii Objawienia Paskiego w Bello 216 dzieciom udzielilimy sakramentu Chrztu. Sakrament maestwa zawary 24 pary. Bram ycia wiecznego przekroczyy 74 osoby. Pierwsz Komuni wit przyjo 154 dzieci, a sakrament bierzmowania 56 osb. Bogu niech bd dziki za miniony rok.

Fiesta de San Vicente Pallotti

22 stycznia Wsplnota Palotyska wituje wspomnienie swojego zaoyciela w. Wincentego Pallottiego. W naszej parafii w Bello podczas koncelebrowanej Mszy w. o godzinie 11.00 oddalimy cze Zaoycielowi. Mszy w. przewodniczy nasz parafianin ? redemptorysta ksidz Ariel Nieto. Do wygoszenia homilii zosta zaproszony rektor domu formacyjnego w Medellin ks. Roman Nakonieczny SAC, ale dzie wczeniej dotara do nas smutna wiadomo o mierci taty naszego wspbrata i ksidz Roman niezwocznie uda si do Polski na uroczystoci pogrzebowe. W zastpstwie kazanie wygosi Delegat Prowincjaa. Podczas Eucharystii towarzyszy nam take nasz wspbrat z Bogoty ks. Jan Robert Adamowicz SAC przebywajcy w tym czasie na odpoczynku. Warto zaznaczy, e podczas Eucharystii byy obecne wszystkie wsplnoty dziaajce przy naszej parafii, ktre po przerwie wakacyjnej, tego dnia rozpoczy kolejny rok swojej aktywnoci pastoralnej i apostolskiej.

Rwnie Msza wita o godzinie 6.30 miaa innych charakter ni zwykle, gdy sprawowali j kapani z poza naszej parafii. Przewodniczy wspomniany ju ks. Jan Robert Adamowicz SAC, a Sowo Boe wygosi nasz wspbrat z Medellin ks. Mariusz Mka SAC.

Bello2W tym dniu nasza witynia bya udekorowana kilkoma wizerunkami Zaoyciela. Obrazy zostay namalowane przez peruwiaskiego artyst z inicjatywy wczesnego proboszcza, a obecnego dziekana w stolicy Kolumbii ? Bogocie, ks. Adama Kraszewskiego SAC. Ptna wykonane w 2013 roku z okazji 50 rocznicy kanonizacji w. Wincentego Pallotiego przedstawiaj naszego Fundatora w yciu i posugach apostolskich. Pallotti jako kapan, spowiednik, gosiciel Sowa Boego, szafarz sakramentu chorych i jako posugujcy dzieciom.

Zainteresowanych szersz relacj fotograficzn z wszystkich wydarze zapraszamy na nasz parafialn stron na facebooku pod adresem: Parroquia La Epifana de Bello.

Ks. Dominik Kaczmarek SAC

 
WARTO WCZY SI
WARTO POSUCHA
WARTO WIEDZIE
Reklama