Facebook

postheadericon WSD SAC: Diakonat

diakonat.jpgPiciu wiecznych profesw Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego otrzymao wicenia w stopniu diakonatu. Liturgia wice miaa miejsce 22 padziernika 2017 r. w kociele seminaryjno-parafialnym pw. Najwitszej Maryi Krlowej Apostow w Otarzewie. Szafarzem sakramentu by J.E. ks. bp Artur Miziski ? sekretarz generalny Komisji Episkopatu Polski.

Liturgia wice rozpocza si o godzinie 1100. Ks. Mirosaw Mejzner SAC, rektor Wyszego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, powita zgromadzonych na Mszy witej pallotynw, ksiy diecezjalnych, a przede wszystkich wieckich. Kandydatom do diakonatu towarzyszyy take rodziny i znajomi. Rektor powiedzia:

W sposb szczeglny witam kochanych rodzicw. Wiem jak wany to dzie take dla Was. Tych piciu modych mczyzn polubia dzi Koci, ale nie przestaj by Waszymi synami.

Zwracajc si do kandydatw do wice ks. Mejzner yczy, aby jednoczyli ludzi we wsplnocie Ludu Boego. Doda take prob, aby duch suby waciwy dla tej godnoci nieustannie wzrasta w caym ich yciu.

Przed Ewangeli, ks. Krzysztof Wernicki SAC, prefekt alumnw, przedstawi kandydatw do wice w stopniu diakonatu biskupowi.

Bp Artur Miziski w sowie skierowanym do zgromadzonych powiedzia, e moment wice jest witym obrzdem.

Duch wity gromadzi nas jako ywy Koci ? mwi biskup. Drodzy, powinnicie by wdziczni Bogu za ogrom Jego Mioci. Wej na drog Chrystusa to nie tylko stan jak Piotr i gosi z moc sowo, ale to czstokro stoczy walk ze swoim egoizmem, zniechceniem i stawianiem swojej woli na pierwszym miejscu. To take bycie gotowym na odrzucenie. Trudne dowiadczenia s wpisane w sub tych, ktrzy wchodz na kapask drog Chrystusa.

Homilista doda, e od tego momentu ludzie bd wymagali od nowych diakonw wiadectwa radykalnego ycia wedug rad ewangelicznych.

Opowiadajcie ludziom o Chrystusie, ktry spojrza na Was z mioci ? zachca biskup. Niech mwi o Was: Ich mistrzem jest sam Jezus Chrystus.

Po homilii mia miejsce obrzd wice. Kandydaci przyrzekli ycie w celibacie i posuszestwo swoim przeoonym. Podczas piewu Litanii do wszystkich witych, kandydaci leeli krzyem na znak najgbszego unienia przed Bogiem. Nastpnie biskup wypowiedzia modlitw i przedstawieni do wice podchodzili do Biskupa, aby ten naoy na nich rce. Obrzdami wyjaniajcymi byo przyjcie Ksigi Ewangeliarza oraz stroju ? dalmatyki, a take przyjcie znaku pokoju od Celebransa.

Na zakoczenie Liturgii,ks. Waldemar Pawlik SAC, I Radca Prowincjalny Prowincji Chrystusa Krla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, podzikowa w imieniu polskich prowincji pallotyskich Biskupowi za udzielony sakrament wiecznym profesom, a take rektorowi i formatorom za trud woony w przygotowanie ich do tej chwili. Ks. Pawlik podzikowa take dobroczycom i przyjacioom otarzewskiej wsplnoty.

Podczas Eucharystii byli obecni take: ks. Adrian Galbas SAC? Wyszy Przeoony Prowincji Zwiastowania Paskiego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego,ks. Jacek Smyk SAC? proboszcz otarzewskiej parafii, ksia profesorowie oraz formatorzy alumnw, a take zaprzyjanieni kapani.

Opraw muzyczn zapewniy nastpujce zespoy:Chr seminaryjno-parafialny Cantus firmus orazSchola Gregoriana ? pod dyrekcjks. dr. Dariusza Smolarka SAC, wykadowcy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz pallotyskiego seminarium, a takeDiakonia Muzyczna Pallotyskiego Spotkania Modych pod kierownictwemks. Radosawa Wileskiego SAC.

Caa uroczysto bya transmitowana za porednictwem radia Pallotti.FM.

Akolici przedstawieni do wice w stopniu diakonatu, przygotowywali si do tego wydarzenia poprzez formacj pallotysk. Przebiegaa ona poprzez postulat, nowicjat i trwa w seminarium w Otarzewie. Bezporednim przygotowaniem byy rekolekcje, ktre poprowadziks. Bogusaw Bogdan SAC, ojciec duchowny otarzewskiego seminarium.

Diakoni, po obronie prac dyplomowych, udadz si na praktyki duszpasterskie do pallotyskich parafii. Na pocztku maja zostan przedstawieni biskupowi jako kandydaci do wice prezbiteratu.

Al. Dominik Gaadyk SAC

Foto: al. Pawe Zajcew SAC

 
WARTO WCZY SI
WARTO POSUCHA
WARTO WIEDZIE
Reklama