Facebook

postheadericon WSD SAC: Wieczna konsekracja 2017

konsekracja.jpgPięciu alumnów Wyższego Seminarium Duchownego Księży Pallotynów, od 8 września 2017 roku należy w całości i przez wszystkie dni życia aż po wieczność do Boga.

W trakcie kilkudniowych rekolekcji, które odbywały się w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na zakopiańskich Krzeptówkach, ks. Mieczysław Olech SAC dzielił się cennymi przemyśleniami i refleksjami nt. przeżywania przyrzeczeń w codziennym życiu wspólnotowym. Ponadto dał nowe spojrzenie na sakramenty Eucharystii i Pojednania.

Był to niesamowity czas obcowania z Panem Bogiem i duchowego dojrzewania do złożenia wiecznej konsekracji w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego. Od tego momentu skończył się czas „narzeczeństwa”, czas przemyśleń, zastanawiania się i ponawiania wyboru - dokonały się „zaślubiny”.

Niesamowite przeżycia pomnażał również nastrój miejsca, w którym składaliśmy wieczną konsekrację – Zakopane, Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej. W tym szczególnym miejscu dla Polski, Jana Pawła II i Pallotynów, w setną rocznicę Objawień w Fatimie, w dniu ponowienia oddania Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi, o godzinie 12.00 oddaliśmy się Bogu na zawsze, wypowiadając słowa konsekracji:

„Dla większej chwały Boga, Najświętszej dziewicy Maryi, Królowej Apostołów, wszystkich Aniołów i świętych, i dla większego uświęcenia duszy swojej i bliźniego swego, z pomocą Boga i za wstawiennictwem Najświętszej Dziewicy Maryi, świętego Ojca naszego Wincentego i wszystkich Świętych, oddaję, poświęcam, i składam w ofierze całego siebie temuż Bogu wszechmogącemu i postanawiam naśladować Pana naszego Jezusa Chrystusa w Zjednoczeniu Apostolstwa Katolickiego, dlatego na całe życie przyrzekam Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego i jego Przełożonym: czystość, ubóstwo, posłuszeństwo, wytrwanie, życie we wspólnocie dóbr i w duchu służby w miłości Chrystusa Pana, według Prawa tegoż Stowarzyszenia”.

Na ręce Księży Prowincjałów Adriana Galbasa SAC i Waldemara Pawlika SAC wieczną konsekrację złożyli:

al. Dawid Piwowarski SAC

al. Tomasz Kotulski SAC

al. Maciej Krzywiński SAC

al. Marcin Majewski SAC

al. Wojciech Winek SAC.

Z całego serca dziękujemy Bogu, Wyższym Przełożonym, Księdzu Rektorowi WSD, Księdzu Kustoszowi Sanktuarium i Siostrom Nazaretankom oraz wszystkim Współbraciom Pallotynom za dar modlitwy.

Al. Wojciech Winek SAC

 
WARTO WŁĄCZYĆ SIĘ
WARTO POSŁUCHAĆ
WARTO WIEDZIEĆ
Reklama