Facebook

postheadericon PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY: Najważniejsze rocznice pallotyńskie przypadające w roku 2018

Don-Vincenzo-(23)_v1.jpg– 11 stycznia 1968 (50 lat temu) – Stefan kard. Wyszyński, Prymas Polski, w liście do wydawnictwa i kierownictwa drukarni w Osny, napisał, że wydawnictwo jest "nie tylko jednym z najważniejszych dzieł na Emigracji, ale jest także ośrodkiem, poprzez który dokonuje się oddziaływanie Kościoła na świat współczesny".

– 18 stycznia 1993 (25 lat temu) – W Ząbkowicach Śląskich zmarł br. Józef Zawidzki (ur. 1907). Pracował aż do śmierci jako krawiec.

– 9 lutego 1993 (25 lat temu) – W Ząbkach ks. wiceprowincjał Henryk Kietliński poświęcił nową kaplicę domową i dom mieszkalny przeznaczony dla Sióstr od Aniołów, które pracowały wtedy w Sekretariacie ds. Misji i kuchni. Po odejściu sióstr, kaplica służy obecnie misjonarzom przebywającym lub zatrzymującym się w Ząbkach.

– 10 lutego 1993 (25 lat temu) – Rada Prowincjalna utworzyła Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w miejsce dotychczasowego Zakładu Socjologii Religii SAK. Instytut ma swą siedzibę w Warszawie przy ul. Skaryszewskiej 12. Posiada kilkuosobowy zespół i utrzymywany jest przez Stowarzyszenie.

– 15 lutego 1993 (25 lat temu) – W Radomiu zmarł ks. Henryk Popiel (ur. 1908), profesor seminarium, rekolekcjonista, biograf Sł. B. ks. Stanisława Szulmińskiego.

– 22 stycznia 1968 (50 lat temu) – W Kościelisku rozpoczęła się Nadzwyczajna Kapituła Prowincjalna (obrady trwały do 31 I), w celu dostosowania życia Stowarzyszenia do uchwał II Soboru Watykańskiego. Głównymi tematami Kapituły Prowincjalnej były: cel i natura Stowarzyszenia, działalność apostolska Stowarzyszenia, soborowa odnowa przyrzeczeń, duchowość Stowarzyszenia, formacja i przygotowanie do apostolstwa, formacja braci, zarządzanie w Stowarzyszeniu oraz sprawy specjalne.

– 22 lutego 1968 (50 lat temu) – W Limburgu zmarł ks. Karl Hoffmann (ur. 1887), dr teologii, prokurator i ekonom generalny, generał Stowarzyszenia 7 V 1937 – 16 V 1947, pierwszy radca generalny 1947-53, profesor seminarium w Limburgu i Vallendar.

– 28 lutego 1993 (25 lat temu) – Rada Generalna zatwierdziła składy obu Rad Prowincjalnych – pierwszych po przekształceniu Prowincji Chrystusa Króla w Polsce. Prowincja poznańska (zachodnia): ks. Lesław Gwarek – prowincjał, ks. Wojciech Pietrzak – wiceprowincjał i pozostali radcy: ks. Zbigniew Stanek, ks. Zbigniew Sareło i ks. Jacek Nowak. Prowincja Chrystusa Króla (warszawska, wschodnia): ks. Mieczysław Olech – prowincjał, ks. Czesław Parzyszek – wiceprowincjał i pozostali radcy: ks. Józef Ciupak, ks. Bogusław Szpakowski i i ks. Marian Kowalczyk. Nowe Rady Prowincjalne objęły sprawowanie urzędu 25 III.

– 19 marca 1943 (75 lat temu) – W pallotyńskim kościele przy ul. Skaryszewskiej w Warszawie odbyła się uroczystość poświęcenia sztandaru zjednoczonych oddziałów podziemnych, dokonana przez ks. rektora Józefa Szykowskiego, dziekana AK VI Obwodu Praga, ps. Rektor.

– 19 marca 1968 (50 lat temu) – Orkiestra dęta, złożona z kleryków pallotyńskich i zorganizowana przez ks. Stanisława Rysia, zagrała po raz pierwszy z okazji imienin rektora seminarium, ks. Józefa Wróbla.

– 19 marca 1968 (50 lat temu) – W drukarni w Osny wyszły pierwsze egzemplarze łacińsko-polskiego Mszału.

– 25 marca 1993 (25 lat temu) – W Polsce powstały dwie niezależne od siebie prowincje Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego: Chrystusa Króla i Zwiastowania Pańskiego. Zgodnie z dekretem Rady Generalnej, po procesie wyborczym ukonstytuowały się nowe Rady Prowincjalne w obydwóch Prowincjach. 26 marca odbyło się spotkanie trzech Rad Prowincjalnych – kończącej swoją kadencję i dwóch nowych.

– 3 kwietnia 1993 (25 lat temu) – Prowincja Zwiastowania Pańskiego podjęła decyzję o wydawaniu biuletynu prowincjalnego, który z czasem przyjął tytuł "Annuntianda".

– 13 kwietnia 1993 (25 lat temu) – Ustalenie tytułu prowincji zachodniej: Prowincja Zwiastowania Pańskiego.

– 19 kwietnia 1993 (25 lat temu) – Zmarła s. Józefa Glamowska (ur. 1922), pallotynka.

– 20 kwietnia 1943 (75 lat temu) – Ks. Mieczysław Curzydło wylądował w Stanach Zjednoczonych.

– 2 maja 1943 (75 lat temu) – Ks. kard. Adam Sapieha, arcybiskup krakowski, w kościele OO. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej udzielił święceń kapłańskich następującym diakonom: Ludwik Bajgrowicz (†2010), Bernard Baumgart (†1996), Ignacy Cieślak (†2002), Antoni Hańderek (†1999), Roman Len (†1992 w diecezji), Zygfryd Pluta (†1943), Józef Ramusiewicz (†1992), Roman Ruchaj (†1981), Józef Szczurzydło (wystąpił), Józef Turecki (†1985).

– 8 maja 1993 (25 lat temu) – W Ołtarzewie bp łowicki Alojzy Orszulik SAC udzielił święceń kapłańskich. Z Prowincji Zwiastowania Pańskiego święcenia przyjęli: Jacek Bilik (†2012), Marek Borowski, Andrzej Delik, Marek Demczuk (wystąpił), Piotr Krakowiak, Janusz Łuczak, Ryszard Łukomski (wystąpił), Krzysztof Miner (SF), Mirosław Prekop, Marek Rogeński. Z Prowincji Chrystusa Króla: Piotr Banach (wystąpił), Ireneusz Chmielowski, Jan Domian (OP), Krzysztof Dudzik, Wiesław Guła, Wojciech Juszczuk, Tadeusz Kowalski, Andrzej Kozdrój (CJ), Dariusz Matyga (wystąpił), Roman Rusinek, Dariusz Walasek, Andrzej Walczuk, Mirosław Włodarczyk, Andrzej Zieliński.

– 13 maja 1993 (25 lat temu) – Zmarł ks. Roman Len (ur. 1916), początkowo pallotyn, a od 1968 kapłan w archidiecezji gnieźnieńskiej. Był dyrektorem wydawnictwa Pallottinum (1 X 1947 – 1960) i rektorem domu (1950-59). Przez jedną kadencję był radcą prowincjalnym (1956-59).

– 16 maja 1818 (200 lat temu) – W Bazylice św. Jana na Lateranie, dk. Wincenty Pallotti przyjął święcenia kapłańskie z rąk wicegerenta Candido Marii Frattiniego, abpa tytularnego Philippi (†1821). Następnego dnia, w uroczystość Trójcy Przenajświętszej, odprawił Mszę prymicyjną w kościele del Gesù we Frascati.

– 17 maj 1993 (25 lat temu) – Siedzibą Sekretariatu ds. Apostolstwa został dom SAC w Częstochowie.

– 23 maja 1943 (75 lat temu) – W podwarszawskich Płudach zmarł ks. Franciszek Pauliński, radca prowincji, redaktor naczelny „Przeglądu Katolickiego” i „Rodziny Polskiej”, przewodniczący Komisji Duchowieństwa przy Delegaturze Rządu Rzeczpospolitej Polskiej na Kraj.

– 12 czerwca 1968 (50 lat temu) – Bp Jerzy Modzelewski udzielił święceń kapłańskich ks. Stanisławowi Chabińskiemu.

– 29 czerwca 1943 (75 lat temu) – W Paryżu przyjął święcenia kapłańskie dk. Alojzy Misiak (†2004).

– lipiec 1943 (75 lat temu) – W Chevilly k. Orleanu utworzono gimnazjum nazwane „Kolegium Królowej Apostołów”.

– 15 lipca 1818 (200 lat temu) – Na Uniwersytecie Sapienza ks. Wincenty Pallotti ukończył studia uniwersyteckie, otrzymując tytuł magistra i doktora świętej teologii i filozofii. Otrzymał ponadto magisterium z filologii greckiej.

– 15 lipca 1993 (25 lat temu) – W Gdańsku zmarła s. Grzegorza Fobke (ur. 1924), pallotynka.

– 26 lipca 1993 (25 lat temu) – Utworzono – w ramach Sekretariatu ds. Apostolstwa – Biuro Pielgrzymkowe Księży Pallotynów w Częstochowie.

– 4 sierpnia 1918 (100 lat temu) – W Sterkrade, w archid. kolońskiej, urodził się ks. Józef Lisiak (święcenia kapłańskie przyjął 27 maja 1945).

– 1 września 1993 (25 lat temu) – Ks. Henryk Kietliński został mianowany postulatorem Prowincji Chrystusa Króla.

– 1 września 1993 (25 lat temu) – W Chełmnie powstała Bursa Katolicka.

– 10 września 1943 (75 lat temu) – W Wadowicach zmarł ks. Zygfryd Pluta (ur. 1914). Święcenia kapłańskie otrzymał 2 V 1943 w Kalwarii Zebrzydowskiej, w kościele Bernardynów, z rąk abpa krakowskiego Adama Stefana Sapiehy.

– 12 września 1968 (50 lat temu) – Ks. Zenon Modzelewski przeszedł do pracy w wydawnictwie Editions du Dialogue, w którym został mianowany wicedyrektorem.

– 15 września 1968 (50 lat temu) – W Szensztat zmarł ks. Josef Kentenich (ur. 1885), do 1964 pallotyn w niemieckiej Prowincji Trójcy Świętej, założyciel Ruchu Szensztackiego (1914), więzień niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Dachau.

– 16 września 1968 (50 lat temu) – W szpitalu w Kielcach zmarł ks. Czesław Skuza (ur. 1937).

– 27 września 1968 (50 lat temu) – Rozpoczęto nowy rok szkolny w Gimnazjum św. Stanisława Kostki w Osny. W tym roku Gimnazjum obchodziło 25.lecie swego istnienia.

– 4 października 1918 (100 lat temu) – Zmarł sługa Boży Josef Engling, współzałożyciel Ruchu Szensztackiego. Urodził się 1898 w Prositach (niem. Prossitten), w diecezji warmińskiej. Poległ na froncie 4 X 1918, w czasie artyleryjskiego ostrzału, przy drodze z Cambrai do Bouchain. Proces beatyfikacyjny na szczeblu diecezjalnym prowadziła w okresie 4 X 1952 – lato 1964 diecezja w Trewirze. Po zakończeniu akta przekazano do Rzymu. W 1999 pap. Jan Paweł II wznowił proces beatyfikacyjny. Przy kościele w Prositach jest grób rodziców Englinga z tablicą w dwujęzycznych napisach. W pobliżu kościoła znajduje się też dom rodzinny Josefa, w którym obecnie mieści się jego izba pamięci; na ścianie domu została umieszczona pamiątkowa tablica.

– 9 października 1993 (25 lat temu) – W szpitalu w Lublinie zmarł ks. Jan Kowalski (ur. 1951), rekolekcjonista, sekretarz w Krajowym Dziele Duchowej Pomocy Powołaniom.

– 11 października 1968 (50 lat temu) – Rozpoczęły się główne uroczystości jubileuszowe 50.lecia powstania seminarium duchownego w Ołtarzewie. Był to dzień uroczystej inauguracji nowego roku seminaryjnego 1968/1969. W uroczystości tej brał udział Stefan kard. Wyszyński.

– 19-20 października 1993 (25 lat temu) – Ks. rektor Bogusław Szpakowski zorganizował obchód 75-lecia Wyższego Seminarium Duchownego w Ołtarzewie. W czasie uroczystej sesji swoimi refleksjami dzielili się żyjący jeszcze byli rektorzy uczelni.

– 21 października 1968 (50 lat temu) – Rozpoczęła się Nadzwyczajna Kapituła Generalna (21 X 1968 – 7 III 1969), która miała opracować pallotyńskie Ustawy według wskazań Soboru Watykańskiego II i zaleceń tejże Kapituły (podobny cel miało XIII. Zebranie Generalne z 1971 i XIV. Zebranie z 1977). Kapituła wprowadziła zmiany do aktualnie obowiązujących Konstytucji oraz tzw. Dokumenty, na bazie których miano opracować przyszłe Prawo Podstawowe.

– 24 października 1943 (75 lat temu) – Niemcy wydali rozkaz opuszczenia domu na Kopcu przez wszystkich mieszkańców w ciągu 8 dni. Do dyspozycji pallotynów pozostawiono kaplicę oraz budynki gospodarcze. Seminarium przeniesiono do Kalwarii Zebrzydowskiej i Brodów. W okresie świąt Bożego Narodzenia do domu kopieckiego przybyli żołnierze Luftwaffe, a nieco później uczniowie szkoły podoficerskiej lotnictwa niemieckiego.

– 7 listopada 1918 (100 lat temu) – Kieleckie Towarzystwo Dobroczynności przekazało klasztor na Karczówce sercankom (Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego). Po opuszczeniu klasztoru przez siostry, budynki i ziemię przekazano w 1957 pallotynom.

– 11 listopada 1918 (100 lat temu) – Polska uzyskała niepodległość po 147 latach niewoli i zakończyła się I wojna światowa. Wojna zniszczyła młode Stowarzyszenie w Polsce. Na Kopiec wróciło niewielu. Dziesięciu członków poległo na wojnie. Z 18 braci, wcielonych do wojska, powróciło dziesięciu. W Collegium Marianum przebywało wówczas tylko 7. gimnazjalistów, ale pod koniec roku było już 42.

– 13 listopada 1943 (75 lat temu) – Kamień węgielny pod kościół św. Antonina, budowany w Montevideo przez polskich pallotynów, położył abp tego miasta, Antonio Maria Barbieri (†1979). Pierwszą część kościoła wykończono w 1946 (pasterkę na Boże Narodzenie 1946 odprawiano już w nowej części kościoła). Przy starej kaplicy arcybiskup otworzył w 1938 terytorialną parafię dla wszystkich Polaków w Urugwaju. Proces tworzenia parafii (od 1932) trwał długo, ponieważ ogromne trudności stwarzali pallotyni niemieccy (przy Calle Paysandú 763).

– 14-16 listopada 1968 (50 lat temu) – W Ołtarzewie trwały obrady Sympozjum Naukowego Teologów Polskich, poświęcone teologicznym podstawom kultu Miłosierdzia Bożego. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił, w imieniu przebywającego w Rzymie Prymasa Polski, bp Bronisław Dąbrowski. Sympozjum odbyło się w ramach jubileuszu 50.lecia pracy naukowo-wychowawczej Wyższego Seminarium Duchownego SAC na ziemiach polskich (1918-68).

– 17 listopada 1993 (25 lat temu) – Abp Tadeusz Gocłowski, metropolita gdański, konsekrował rektoralny kościół pw. św. Elżbiety w Gdańsku. Świątynię odnowił ks. rektor Stefan Potoniec. Remont kościoła i domu rozpoczęto już w 1985, za rektorstwa ks. Jerzego Firczyka (rektor domu w latach 1984-90).

– 20 listopada 1993 (25 lat temu) – W Chojnicach zmarła s. Wojciecha Stachnik (ur. 1912), pallotynka.

– 21 listopada 1993 (25 lat temu) – W szpitalu w Pruszkowie zmarł ks. Tadeusz Gliński (ur. 1933), profesor historii Kościoła w seminarium, kierownik archiwum prowincjalnego w latach 1974-80, rekolekcjonista.

– 22 listopada 1943 (75 lat temu) – W szpitalu w Krakowie zmarł br. Franciszek Tarnówka (ur. 1905).

– 28 listopada 1993 (25 lat temu) – Poświęcono kamień węgielny i plac pod budowę kościoła w Berezie Kartuskiej na Białorusi.

– 8 grudnia 1993 (25 lat temu) – Abp łódzki Władysław Ziółek erygował parafię pw. św. Wincentego Pallottiego przy naszej kaplicy w Łodzi (ul. Łagiewnicka).

– 11 grudnia 1968 (50 lat temu) – W szpitalu w Gdańsku zmarł ks. Albin Łukiewski, radca regii i prowincji, ekonom prowincji, kapelan zgrupowania „Kryska” AK, ps. Albin. Pozostawił zwięzłą kronikę polskiej prowincji pallotyńskiej: „Dzieje Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Polsce, cz. 1: 1907-1929, cz. 2: 1930-1939, cz. 3: 1939-1943. Kronika była pisana na bazie jego pamiętnika. Wydana została w maszynopisie powielanym w 1968 i 1969.

– 15-16 grudnia 1993 (25 lat temu) – W Ołtarzewie, Wydział Nauk Kościelnych i Społecznych ATK przy współudziale naszego Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego SAC (dawny Zakład Socjologii SAC) i Polskiego Towarzystwa Socjologicznego zorganizował konferencję na temat: "Znaczenie Kościoła w pierwszych latach III Rzeczypospolitej". Głównym organizatorem był ks. prof. Witold Zdaniewicz, kierownik Katedry Socjologii Religii WKNHiS ATK, dyrektor Instytutu Statystyki Kościoła SAC i przewodniczący Sekcji Socjologii Religii PTS.

– 21 grudnia 1843 (175 lat temu) – Ks. Wincenty Pallotti objął opieką duchową szpital wojskowy Cento Preti.

– 21 grudnia (50 lat temu) – W szpitalu Czerniakowskim w Warszawie zmarł br. Stanisław Góraj.

– 27 grudnia (50 lat temu) – W wypadku drogowym w okolicach Starogardu Gdańskiego zginął ks. Mieczysław Madejski (ur. 1933), profesor w Ołtarzewie, sekretarz Prymasowskiego Studium Życia Wewnętrznego, duszpasterz polonijny we Francji.

– 1943 (75 lat temu) – Rektor placówki radomskiej ks. Stanisław Czapla kupił dom we Wrzosowie.

– 1968-70 (50 lat temu) – Na miejscu prowizorycznego pomieszczenia przy kościele w Szczecinie zbudowano nieduży dom, w stylu dostosowanym do architektury kościoła.

– 1968-71 (50 lat temu) – W podróżach na Wschód do Kościoła Milczenia w wielkim imperium sowieckim brali udział: ks. Henryk Kietliński, ks. Edward Daniel i br. Franciszek Dziczkiewicz.

– 1993 (25 lat temu) – Dom i posesja w Lublinie zostały sprzedane przez Zarząd Prowincjalny siostrom sercankom (Córki Najczystszego Serca NMP).

Oprac. ks. Stanisław Tylus SAC

 
WARTO WCZY SI
WARTO POSUCHA
WARTO WIEDZIE
Reklama