Facebook

2albertwolonariat2017.jpg

Pragniemy poinformowa, e Caritas Pallotyska wzia udzia w konkursie ogoszonym przez Prezydenta Miasta Radomia na tworzenie i wdraanie programw pobudzania szeroko pojtej aktywnoci obywatelskiej i zostalimy zakwalifikowani do realizacji tego projektu.

W ramach realizacji tego zadania pragniemy powoa Wolontariat Caritas Pallotyskiej Zesp Radom, aby zaangaowa mieszkacw radomskiej dzielnicy Modzianw w charytatywne dziea realizowane przez Caritas dla dobra wsplnoty lokalnej jak s mieszkacy caej naszej dzielnicy.

Zaprosilimy osoby dorose, modzie, a take dzieci z naszej parafii do wczenia si w to dzieo.

Bardzo mile widziane bdzie wczenie si caych rodzin.

Bdziemy spotyka si raz w miesicu na Mszy witej, a po niej na wsplnie dzieli si dostrzeonymi problemami naszej wsplnoty, ktrym moemy zaradzi. Bdzie to nasza wspodpowiedzialno za wsplnot lokaln i wzajemne wsparcie oraz aktywizacja dziaa midzyssiedzkich.

To, co bardzo nas ucieszyo to zainteresowanie projektem. Ju na pierwsze spotkanie organizacyjne zgosio si 37 potencjalnych wolontariuszy!

?Bogosawieni miosierni, albowiem oni miosierdzia dostpi? (Mt 5,7)

Do tego wzywa nas sam Pan Jezus. Przez wsplne dziaania, jako katolicy, moemy realizowa Bo Ewangeli w naszym yciu.

Wolontariusz swoje dziaanie podejmuje bezpatnie, bez wynagrodzenia materialnego, ale nie oznacza to, e nic nie zyskuje. Bo zyskuje przede wszystkim w sferze duchowej ? spenia wprost uczynki miosierdzia, realizuje swoje powoanie yciowe do mioci braterskiej. W ubiegym roku Koci z racji Roku Miosierdzia szczeglnie duo powica uwagi tym zagadnieniom. Dzi, majc tamten czas na uwadze oraz wspominajc charytatywne dziea witego Brata Alberta Chmielowskiego, ktrego rok obchodzi Koci polski, pragniemy wsplnie podj te wezwania.

Niech kademu z nas przywiecaj sowa Brata Alberta:

?Powinno si by dobrym jak chleb. Powinno si by jak chleb, ktry dla wszystkich ley na stole, z ktrego kady moe ks dla siebie ukroi i nakarmi si, jeli jest godny.?

Ks. Artur Wierzbicki SAC

 
WARTO WCZY SI
WARTO POSUCHA
WARTO WIEDZIE
Reklama