Facebook

postheadericon REFLEKSJA: Spadek

spadek.jpgZbliaj si dni powicone zmarym ? Wszystkich witych ? Dzie Zaduszny.

W czasie tych dni wierzcy oddaj cze zmarym, ktrzy s w niebie, a wic witym. Modl si za wszystkich wiernych zmarych, ktrzy przebywaj w czycu, aby jak najprdzej weszli do nieba.

Niewierzcy take w tych dniach id na cmentarz, by wspomnie pozytywnie ycie, dobroczynno zmarych przyjaci oraz bliskich z rodziny. Tak czy tak s to dni zadumy nad yciem, mierci, yciem po mierci?

W tej refleksji chciabym pochyli si nad testamentami ludzi, na przekazywaniu swych dbr materialnych swym bliskim, instytucjom, ojczynie, kocioowi.

Kady z nas posiada jakie dobra materialne wiksze czy mniejsze, a nawet ci co skadali lub ubstwa te posiadaj pewne ?dobra materialne?, ktre s pomocne w realizowaniu ich powoa; np. ksiki, odzie, przedmioty codziennego uytkowania itp.

Wszystkie dobra materialne z chwil mierci postradamy, a tak bardzo czasem o nie prosilimy. Zostajemy z tym, e moemy je przekaza blinim w szlachetnych celach, by byy pomocne rnym organizacjom, pomagay ludziom do godnego ycia.

Byem wiadkiem jak moi znajomi walczyli midzy sob o spadek. Jeszcze bliska im osoba nie umara, a oni ju kcili si o spadek, ktry pozostawia umierajca. Jeszcze nie umara, a ju si kcili o ?morg ziemi?, ktr przeznaczya jednej z nich. Tak bardzo ich pornia, e jedna ze stron nie wzia udziau w pogrzebie, uwaajc si za pokrzywdzon.

Druga te bya niezadowolona, e za mao otrzymaa, e jest skrzywdzona. Zacza si procesowa.

To jeden z 1000 przykadw podejcia ludzi do spadkw, ktre pozostawiaj im ich bliscy, przyjaciele?

Jeszcze jeden przykad moe znany czytelnikom: oto zmara matka przebywajca w przytuku, bo nie byo miejsca dla niej u dzieci. Nie troszczyli si oni, nie odwiedzali swojej matki. Jedno wiedzieli, e matka otrzymywaa co miesic rent zagraniczn ? std ostrzyli sobie zby na oszczdnoci swej matki. Po otrzymaniu wiadomoci o mierci mamy natychmiast pojechali do zakadu, w ktrym przebywaa. Zaczli przeszukiwa wszystkie szafy, biurka, by znale pienidze. Przedtem jednak spalili siennik, ktry bardzo cuchn. Kiedy nie znaleli pienidzy kto z mieszkacw zakadu powiedzia, e matka je chowaa w sienniku. Siennik ju si dopala, a w nim pienidze. Nie zdyli ugasi ognia. Wystpia u nich piana na ustach, zo, przeklestwa pod adresem matki i swoim. Oto przykad chciwoci, dzy tylko pienidzy. Do czego doprowadza chciwo, dza pienidza za wszelk cen.

W Ewangelii w. ukasz czytamy ?Nauczycielu powiedz mojemu bratu, eby podzieli si ze mn spadkiem? oraz ?lecz Bg rzek do niego gupi, jeszcze tej nocy zadaj twojej duszy od ciebie?.

Jaka pynie dla mnie nauka jako duchownych, osb konsekrowanych i ludzi wieckich:

- nie gromadcie skarbw, ktre mole mog je zje,

- nie tylko samym chlebem yje czowiek,

- e umrzemy i wszystko zostawimy,

- e najwikszym skarbem jest Bg i zjednoczenie z Nim,

- e osignicie nieba.

Pamitajmy o tym w tych dniach listopadowych, by dobra materialne nie przysoniy nam tego, co jest najlepsze, duchowe, ktre nie bdzie nam zabrane, e to jest bogactwo. Takiego bogactwa ycz sobie i wam.

Br. Adam Fuek SAC

 
WARTO WCZY SI
WARTO POSUCHA
WARTO WIEDZIE
Reklama