Facebook

postheadericon REFLEKSJA: Owocne rekolekcje

owocne.jpgRekolekcje. To sowo staje coraz bardziej obce wspczesnemu czowiekowi. Nie ma na nie czasu. A czasami nie podejmujemy ich tylko dlatego, e nie zdajemy sobie sprawy jakie dobrodziejstwo z nich pynie dla naszego ycia osobistego, zawodowego, a wszystko dziki temu, e pogbiamy ycie duchowe. To pogbienie jednak wymaga od nas wysiku. Owoce rekolekcji nie zale jedynie od osoby, ktra je prowadzi.

Kady czowiek przeywa rekolekcje osobicie i tego musi by wiadomy. Std musi si otworzy na dziaanie Ducha witego. Musi ten czas rekolekcji nie tylko traktowa jako wysiek mylowy, ale przede wszystkim nastawi si na nawrcenie oraz zmian swojej postawy wobec Boga, Kocioa, bliniego, wiata?

W czasie rekolekcji uczestniczcy musz by wolni, czu si wolnymi dziemi Boymi.

Musz si zblia do Boga w wierze, nadziei, mioci, pokorze?

Zblia si do Pana Boga jak do Ojca, przyjaciela, ale take jako do sdziego sprawiedliwego. Nastpnie wane jest skupienie, milczenie, zachowanie ciszy, wystarczajca ilo czasu na modlitw, umartwienie? Mona wzi za przykad mnichw: kartuzw, trapistw, benedyktynw, kameduw, cystersw, a wczeniej pustelnikw, by za ich wzorem odprawia wiczenia duchowe w skupieniu, milczeniu i to w sensie dosownym ? wyciszy swoje uczucia, osdy, kopoty, nie uywa telefonu, nie czyta prasy, zrezygnowa z ogldania telewizji, rozmw towarzyskich.

Po co to wszystko? By stworzy przestrze dla Boga. By dotrze do gbi prawdy o sobie, o sensie naszego ycia, o Bogu.

Czsto oceniamy otaczajc nas rzeczywisto powierzchownie, bo nie mamy czasu kontemplowa tajemnicy Boga. Stawiamy sobie pytania, ale nie szukamy na nie odpowiedzi. Czowiek jest skonny wszystko przeywa w sferze emocji. Traktuje prawdy Boe uczuciowo. Tymczasem Boga trzeba te poznawa intelektem. Dlatego celem rekolekcji powinno by takie usposobienie i nastawienie umysu, by otworzy si on na tajemnic Boga, ktry jest, ale ktrego w peni poj nie moemy. Spenienie tych dwch warunkw moe sprawi, e nasze rekolekcje wydadz owoc.

Czasami mwimy, e tyle ju odprawilimy rekolekcji, a cigle jestemy jakby na pocztku naszej drogi ku doskonaoci. Tak bdzie, dopki nie przeskoczymy bariery tego, co ziemskie i nie wkroczymy do tego, co duchowe.

Przed nami rekolekcje wielkopostne, doroczne rekolekcje, comiesiczne dni skupienia. Dlatego warto spojrze na przeywanie rekolekcji inaczej ni dotychczas. Stawiajmy sobie pytania o sens naszego ycia, sens wiary, o Boga. Szukajmy na nie odpowiedzi. yczmy sobie, by te dni byy dniami bardzo uduchowionymi, przeywanymi w sacrum. Odkrywajmy nowe przestrzenie, by nie drepta nieustannie wok siebie. Wypymy na gbie!

Br. Adam Fuek SAC

 
WARTO WCZY SI
WARTO POSUCHA
WARTO WIEDZIE
Reklama