Facebook

Dla ludzi kruchych, ale odwanych

roznac.jpgOgaszajc po raz pierwszy, w 1997 roku, Dzie ycia Konsekrowanego w wito Ofiarowania Paskiego, Jan Pawe II pragn, midzy innym, zachci osoby konsekrowane do cigego wzrostu. Wychodzc od ostatniego zdania z Ewangelii czytanej w wito Ofiarowania Paskiego: ?Dzieci za roso i nabierao mocy, napeniajc si mdroci, a aska Boa spoczywaa na Nim? (k 2, 40), papie chcia przypomnie osobom konsekrowanym, e ich obowizkiem jest wzrasta kadego dnia i przez cae ycie.

Jest to rzecz niesamowita dla duchowych synw i crek w. Wincentego Pallottiego, bo na ptora wieku przed Janem Pawem II, wychodzc dokadnie od tego samego ukaszowego zapisu, Pallotti zobowiza ich do corocznego odnawiania konsekracji z pobonoci w wito Ofiarowania Paskiego. Pallotyni i pallotynki odnawiaj wic swoj konsekracj kadego roku nie od 20-tu, ale od ponad 160 lat po to, by przypomnie sobie, e ?ze wzrastajcym wci zapaem, maj pogbi w sobie ducha konsekracji?.

Synny angielski konwertyta, b. kard. John Henry Newman mia powiedzie, e ?wzrasta - znaczy zmienia si?. Bo czowiek ?wzrasta przez zmian?. Kada ?zmiana? jest szans na ?przemian?. ycie ludzkie jest zreszt ze swej natury naznaczone ?cigoci i zmian?. I chyba caa sztuka ycia polega na tym, aby nauczy si y ?cigoci w zmianie? i ?zmian w cigoci?. Moe warto zapyta w kontekcie Dnia ycia konsekrowanego, co uzdalnia czowieka do ycia ?zmian w cigoci i cigoci w zmianach?? Jestem przekonany, a tak te podpowiada nam duch tego Dnia, e to formacja permanentna uzdalnia nas do ycia zmian w cigoci i cigoci w zmianach. Inaczej mwic, formacja staa czyni nas zdolnymi do podejmowania zmian w cigoci i do podtrzymywania cigoci w zachodzcych zmianach. Oczywicie, gdy mwi o formacji permanentnej, nie mam tu na myli tego, co dokonuje si tylko wtedy, gdy zdarza si po temu okazja: studia specjalistyczne, okres sabatyczny, doroczne rekolekcje lub taka czy inna sesja formacyjna. Formacja staa, to przede wszystkim trway, codzienny wysiek; twrcza wierno; cigy jakociowy wzrost. Rozum i dowiadczenie ucz bowiem, e bez formacji permanentnej rozpoczyna si proces przeciwny: de-formacja permanentna, ze wszystkimi jej przejawami oraz konsekwencjami, takimi jak: zmczenie, apatia, gnuno, smutek, stres, stopniowa utrata wasnej wiarygodnoci (a czasami wasnej godnoci), nieskuteczno apostolska, zagubienie pierwszej mioci, wykroczenia bez poczucia winy (a tym bardziej bez poczucia grzechu), obojtno duchowa itp. W rzeczy samej, gdy czowiek yje w sprzecznoci ze sob, nie moe by szczliwy, lecz ? bardziej lub mniej intensywnie ? zaczyna mie poczucie osobistego zagubienia oraz dowiadcza: niespjnoci w dziaaniu, nieskutecznoci w posudze, nieumiejtnoci dotarcia do serc ludzi, smutku i depresji. Krtko mwic, ?jeli nie ma formacji cigej, ycie staje si cig frustracj? (Amedeo Cencini).

I jeszcze jedno.

W tym roku przypada 20 rocznica ustanowienia Dnia ycia Konsekrowanego. Dwudziesta rocznica, to rocznica porcelanowa. Porcelana zazwyczaj bywa krucha. Aby suya nam przez wiele lat, warto o ni dba nie tylko od wita. Podobnie jest z yciem konsekrowanym. Jest ono dla ludzi kruchych, ale odwanych, czyli takich, ktrzy wiadomi wasnej niedojrzaoci, chc si dojrzaoci uczy, odwanie dajc siebie Bogu i innym. Pisze o tym w jednym ze swoich wierszy ks. Jerzy Szymik:

?y tak, eby

niczego nie musie aowa

niczego si wstydzi,

niczego si nie ba.

Ale to niemoliwy projekt,

to uuda i zgroza.

Wic: y tak, eby

pozwoli umy sobie nogi

brudne od alu, od wstydu, od strachu?.

Ks. Stanisaw Stawicki SAC

 
WARTO WCZY SI
WARTO POSUCHA
WARTO WIEDZIE
Reklama