Facebook

postheadericon WIELKI CZWARTEK: Dzieło modlitwy za księży

Dzieło modlitwy za księży 2012W Wielki Czwartek, 5 kwietnia 2012 roku, w parafiach na terenie Polski, a także w parafiach polonijnych pragniemy przeprowadzić dzieło modlitwy za księży. Akcja ta w sowim założeniu ma dotyczyć zaangażowania wiernych poszczególnych parafii w modlitwę za kapłanów i uczyć odpowiedzialności za Kościół i jego duchownych. Modlitwa ta miałaby trwać 30 dni. I w zależności od woli modlącego, mogłaby się przedłużyć albo zostać przekazana kolejnej osobie lub zakończona.

Parafia, która wyraziłaby taką chęć, po Liturgii Wielkiego Czwartku rozdałaby chętnym wiernym wizytówki/intencje, na której widniałyby: imię, rok święceń konkretnego księdza i intencja (ta sama dla wszystkich). W tym roku modlimy się o miłość do Kościoła i zapał w dziele Nowej Ewangelizacji (wizytówki parafia otrzymuje już przygotowane, z imieniem księdza i rokiem święceń). Na wizytówkach byłby wyjaśniony sens dzieła. Wizytówki/intencje otrzymywałaby konkretna parafia po wypełnieniu zgłoszenia na naszej stronie. Udział w akcji jest bezpłatny, prosimy jedynie o pokrycie kosztów przesyłki, która będzie zawierać plakaty, wizytówki/intencje, treść ogłoszenia do odczytania wiernym oraz list wyjaśniający ideę dzieła.

Naszym marzeniem jest, aby objąć modlitwą wszystkich polskich kapłanów zakonnych i diecezjalnych, jest ich ponad 33 000. Ufamy, że się uda!

Szczegóły oraz możliwość zgłoszenia parafii można dokonać przez naszą stronę  http://www.kaplani.com.pl/mysli/akcja.php

Opiekunowie akcji:
Ks. Andrzej Leszczyński
Ks. Jacek Socha
Ks. Jan Uchwat

 
WARTO WŁĄCZYĆ SIĘ
WARTO POSŁUCHAĆ
WARTO WIEDZIEĆ
Reklama