Facebook

postheadericon Ks. Sławomir Zaręba SAC: Wpływ przemian cywilizacyjnych na życie religijne

Socjologia życia religijnego: tradycje badawcze wobec zmiany kulturowejNakładem wydawnictwa UKSW ukazała się kolejna pozycja książkowa pt. Socjologia życia religijnego: tradycje badawcze wobec zmiany kulturowej. Praca zbiorowa pod redakcją ks. Sławomira H. Zaręby SAC to próba scharakteryzowania stanu polskiej religijności w różnych jej wymiarach i przejawach, chociaż odnajdujemy tu również opracowania ukazujące religijność odległych społeczności, nawet spoza granic europejskich. Głównym celem wydania tej pozycji było ukazanie nowych trendów w socjologii religii i wpływu przemian cywilizacyjnych na życie religijne jednostek i społeczeństw. Zakres tematyczny jest więc bardzo szeroki i niezwykle interesujący, który charakteryzują następujące wątki: ciągłość i zmiana w socjologicznych koncepcjach religii; religijność kolektywna i problem desakralizacji; zderzenie postaw i wartości; Jan Paweł II jako charyzmatyk-profet-święty; konstytuowanie kolektywnej religijności „misteryjnej” po śmierci Jana Pawła II; religijność zrytualizowana. Problem akulturacji; świadomość religijna młodzieży – między akceptacją a kontestacją. [Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2010, ss. 391.]

 
WARTO WŁĄCZYĆ SIĘ
WARTO POSŁUCHAĆ
WARTO WIEDZIEĆ
Reklama