Facebook

postheadericon UROCZYSTOŚĆ ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO – ŻYCZENIA I PRZEMYŚLENIA

IP

Powszechność i rozmaitość

Rzecz o apostolskiej fizjonomii ZAK

9 stycznia – jak każdego roku – wspominaliśmy dzień poczęcia Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Tego dnia, Roku Pańskiego 1835, św. Wincenty Pallotti po raz pierwszy „porządnie poczuje” co Bóg chce przez niego zdziałać w Kościele i w świecie. „Boże mój, Miłosierdzie moje – zapisze w swoim duchowym kajecie, Ty w szczególniejszy sposób, w nieskończonym miłosierdziu swoim zezwalasz mi wprowadzać w życie, zakładać, rozpowszechniać, doskonalić i utrwalać […] pobożną instytucję Apostolstwa Powszechnego […], instytucję powszechnej miłości, mającą na celu wykonywanie wszelkich uczynków miłosierdzia tak, co do duszy, jak i co do ciała, abyś Ty Boże, na ile jest to możliwe, był poznany w człowieku, ponieważ jesteś Miłością nieskończoną”.

Więcej…

 

postheadericon ALKOSZ: Wieści z Alkosz

alkosz.jpgNa początku pragnę podziękować Księdzu, całej wspólnocie, rodzinie pallotyńskiej w Polsce i wszystkim darczyńcom za konkretne wsparcie przekazane dziewczętom z sierocińca św. Anny w Alkosz (Irak) z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

Potwierdzam, że przez ręce ks. Rebwara Basa, dotarła do nas kwota 2,5 tys. Euro.

Przyjmijcie podziękowania w imieniu całej naszej wspólnoty zakonnej (Chaldejskie Córki Maryi Niepokalanej) i wszystkich naszych podopiecznych.

Modlimy się za Was i prosimy o Waszą modlitwę: za nas, za nasz prześladowany kościół i umęczoną Ojczyznę.

Niech Jezus, miłosierny Samarytanin, uleczy nasze rany i obdarzy pokojem.

Z serca dziękujemy! Niech Wam Pan błogosławi.

W jedności modlitwy

S. Niam Al Kanno

 

postheadericon PALLOTYŃSKI OŚRODEK POWOŁAŃ: Post w intencji powołań

akcja-post-w-intencji-powolan.jpgDrodzy Współbracia,

Już niedługo będziemy obchodzili liturgiczne wspomnienie naszego świętego ojca Założyciela. Jest to idealna okazja do tego, aby na nowo uświadomić sobie po co i dlaczego zostaliśmy pallotynami i na ile w naszych apostolskich działaniach naśladujemy przykład św. Wincentego Pallottiego.

Więcej…

 

postheadericon LUBLIN/PGLiO: Sukces Pallotyńskiego Liceum w Lublinie!

PGLiOZ radością informuję, że Pallotyńskie Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego w Lublinie po raz szósty znalazło się w gronie stu najlepszych liceów w Polsce i otrzymało tytuł „Złotej Szkoły”. Nasza szkoła wg prestiżowego rankingu „Perspektyw” za rok 2016, zajęła 44. miejsce w rankingu szkół olimpijskich i 70. w rankingu najlepszych liceów w Polsce!

Ks. Andrzej Zelek SAC

 

postheadericon UKRAINA/ŻYTOMIERZ: Orszak Trzech Króli w Żytomierzu

orszak_550.jpg

W Żytomierzu, 15 stycznia 2017 r., tradycyjnie odbył się coroczny Orszak Trzech Króli. Uczestnicy przebrani byli za anioły, diabły, rycerzy i oczywiście króli: Kacpra, Melchiora i Baltazara. Kilkuset uczestników Orszaku zebrało się koło budującego się kościoła Bożego Miłosierdzia. Po scence o stworzeniu świata, zebrani zostali wezwani, aby za gwiazdą wyruszyć w poszukiwaniu nowonarodzonej Bożej Dzieciny.

Więcej…

 

postheadericon PUBLIKACJE: Ks. Mirosław Mejzner SAC, Wędrówki ku sacrum, Ząbki, ss. 384.

wedrowki.jpgJedną z pierwszych publikacji pallotyńskiego wydawnictwa Apostolicum w roku 2017, jest książka naszego współbrata ks. Mirosława Mejznera SAC, wykładowcy WSD SAC oraz adiunkta w Katedrze Teologii Patrystycznej UKSW. Praca ks. Mirosława to napisany pięknym językiem, z dbałością o szczegóły historyczno-geograficzne, biblijne i teologiczne erudycyjny przewodnik po geografii wiary chrześcijańskiej

Więcej…

 

postheadericon PUBLIKACJE: Modlitewnik do bł. Elżbiety Sanny

Modlitwy-E-Sanna-okladka.jpg

Nakładem wydawnictwa Apostolicum ukazał się modlitewnik ku czci bł. Elżbiety Sanny pt. Ty, o Boże, mnie umiłowałeś. „Treść w nim zawarta ukazuje duchowość bł. Elżbiety – pisze ks. Stanisław Chabiński, cenzor dla wydawnictw pallotyńskich. – Dla tych zaś, którzy będą korzystać z niniejszego modlitewnika będzie okazją, by zbliżyć się do Błogosławionej i za jej pośrednictwem wypraszać potrzebne łaski. Zaletą tego modlitewnika jest też to, że mogą z niego korzystać nie tylko osoby indywidualne, ale także wspólnoty i rodziny. Ponadto, bł. Elżbieta Sanna, która podążała drogą cierpienia i ofiary, miłosierdzia i modlitwy, prostoty i wielkoduszności, może stać się dla każdego patronką i orędowniczką w zmaganiach z trudami życia i poszukiwaniem Boga w codzienności”.

Więcej…

 

postheadericon REFLEKSJA: …o sakramencie pojednania

spowiedz.jpg

Obecną refleksję kieruję w szczególny sposób do młodzieży w wieku szkolnym.

Wracam myślami do lat dzieciństwa. Pieczołowicie, starannie, realizowałem comiesięczną spowiedź świętą i Komunię świętą tzw. pierwszopiątkową. Przypominam sobie swoje pytania do koleżanek i kolegów – czy idziesz do spowiedzi świętej?

Więcej…

 

postheadericon PUBLIKACJE: O ks. Józefie Sadziku SAC w Instytucie Filozofii UKSW

ks_jozef_sadzik_06.jpgNakładem Wydawnictwa Naukowego UKSW ukazał się siódmy już tom „Studiów z filozofii Boga, religii i człowieka” tworzonych w ramach prac naukowych Instytutu Filozofii UKSW pod wspólną redakcją ks. prof. Jana Sochonia i ks. dra hab. Jacka Grzybowskiego z Katedry Filozofii Kultury. Najnowszy tom prawie w całości poświęcony jest osobie księdza Józefa Sadzika SAC, jego działalności naukowej, twórczości literackiej i pracy wydawniczej. Znajdziemy w nim teksty ks. Sadzika, a także wywiady, wspomnienia i opracowania poświęcone tej szczególnej postaci francuskiej Polonii emigracyjnej XX wieku (patrz: spis treści).

Więcej…

 

postheadericon ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE: Obłóczyny ks. Mariusza Marszałka

obluczyny.jpgMy, nowicjusze, pragniemy wszystkim księżom i braciom pallotynom, siostrom pallotynkom, członkom ZAK-u, Dobrodziejom oraz wszystkim, którzy czują się częścią rodziny pallotyńskiej czy też są w jakikolwiek sposób powiązani z dziełem św. Wincentego Pallottiego złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji tej najważniejszej dla nas uroczystości, jaką bez wątpienia jest Epifania – Uroczystość Objawienia Pańskiego, potocznie znana jako święto Trzech Króli. Życzymy Wam, abyście wciąż wzrastali w duchu i zapale misyjnym naszego Ojca Wincentego, stając się w coraz większym stopniu ewangelicznym zaczynem przemieniającym świat i ludzi dookoła.

Więcej…

 

postheadericon LUBLIN/PGLiO: Grudniowe wieści z Batorego

lublin1.jpgGrudzień w Pallotyńskim Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Batorego w Lublinie był pełen pracy, modlitwy, przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia oraz wielu ciekawych uroczystości szkolnych.

Więcej…

 

postheadericon WKS: Nowy Rok w Bazylice Matki Bożej Pokoju w Yamoussoukro

wks.jpg

W uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki 1 stycznia 2017 roku, do Bazyliki Matki Bożej w Yamoussoukro przybyła doroczna pielgrzymka Wspólnoty Świętego Idziego. Celem spotkania była modlitwa w intencji pokoju oraz ukazanie działań Wspólnoty na rzecz pokoju i przeciwdziałania przemocy na świecie. Wspólnota Świętego Idziego z Yamoussokro zorganizowała w tym celu marsz pokoju, w którym oprócz członków Wspólnoty udział wzięły dzieci ze Szkoły Pokoju i ponad 300 wiernych i gości, pragnących uczestniczyć w tej inicjatywie.

Więcej…

 

postheadericon CARITAS PALLOTYŃSKA obdarowuje na Boże Narodzenie

caritas1.jpgBoże Narodzenie to dar od Boga - Jezus Chrystus, którego chcemy nieść każdemu, kogo napotkamy.

„Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich”. A więc i my Caritas Pallotyńska Zespół Radom spotkaliśmy się, by świętować Jego przyjście, a nasze wyzwolenie z grzechów. Świętować po polsku, rodzinnie i wielopokoleniowo.

Więcej…

 
MYŚLI PALLOTTIEGO

Tam, gdzie do skutku nie dochodzą czyny, starajcie się docierać na skrzydłach pragnienia.

WARTO WŁĄCZYĆ SIĘ
Reklama
WARTO POSŁUCHAĆ
Reklama
WARTO ODWIEDZIĆ
Reklama
WARTO WSPOMÓC
Reklama
WARTO WIEDZIEĆ
Reklama