Facebook

postheadericon DZIEDZICTWO SAC: Ks. Antoni Słomkowski - Moje kontakty ze Stowarzyszeniem Apostolstwa Katolickiego (Ks.Ks. Pallotyni)

slomkowski-1.jpg

W Ołtarzewie, w II kwaterze pallotyńskiej (obok kaplicy), znajduje się grób ks. Antoniego Słomkowskiego (1900-1982), księdza archidiecezji gnieźnieńskiej, profesora i rektora KUL w latach 1944-51 oraz wykładowcy w innych ośrodkach teologicznych i seminariach duchownych, założyciela i kierownika Prymasowskiego Studium Życia Wewnętrznego (ob. Prymasowskiego Instytutu Życia Wewnętrznego) w latach 1962-73, inspiratora i realizatora idei rekolekcji dla osób konsekrowanych i różnych grup zawodowych, współzałożyciela Instytutu Chrystusa Króla i Maryi Matki Królowej oraz ośrodka rekolekcyjnego w Kaniach Helenowskich, przyjaciela pallotynów.

Więcej…

 

postheadericon FRANCJA: RECOGITO – W służbie słowa i szeroko pojętej kultury chrześcijańskiej

recogito-1.jpg

„Otwierając łamy internetowego pisma pragniemy – już innymi środkami – kontynuować dialog, który dawno został zapoczątkowany” – można było przeczytać w pierwszym numerze „Recogito”. Od 2000 do grudnia 2015 r. ukazało się 79 numerów. Przez kilka lat funkcjonowało też „Archiwum Recogito”. W roku 2014 r. pojawiło się francuskojęzyczne „Re/cogito” (recogito.eu).

Więcej…

 

postheadericon KOMUNIKAT Z XXIII ZEBRANIA PROWINCJALNEGO [6] – SOBOTA, 30 STYCZNIA 2016 r.

6-PK2_9994.jpg

Ostatni dzień XXIII Zebrania Prowincjalnego Prowincji Chrystusa Króla, rozpoczął się Jutrznią o godz. 7.30, której przewodniczył ks. Sylwester Matusiak SAC ze wspólnoty ołtarzewskiej.

Więcej…

 

postheadericon KOMUNIKAT Z XXIII ZEBRANIA PROWINCJALNEGO [5] – PIĄTEK, 29 STYCZNIA 2016 r.

5-PK2_9808_prezydium.jpg

Przedostatni dzień Zebrania Prowincjalnego rozpoczął się Mszą św. z formularza naszych błogosławionych męczenników Józefa Stanka i Józefa Jankowskiego. Przewodniczył jej ks. Stanisław Tylus SAC, historyk i archiwista, w otoczeniu najmłodszych uczestników Zebrania Prowincjalnego.

Więcej…

 

postheadericon KOMUNIKAT Z XXIII ZEBRANIA PROWINCJALNEGO [4] – CZWARTEK, 28 STYCZNIA 2016 r.

4-dzien_grupowe_msza.jpg

Kolejny dzień obrad XXIII Zebrania Prowincjalnego rozpoczął się Jutrznią, której przewodniczył ks. Dariusz Zalewski SAC ze wspólnoty otwockiej przy ulicy kard. Wyszyńskiego.
W godzinach popołudniowych przybył ks. abp Henryk Hoser SAC, który przewodniczył Mszy św. koncelebrowanej z uczestnikami XXIII Zebrania Prowincjalnego.

Więcej…

 

postheadericon KOMUNIKAT Z XXIII ZEBRANIA PROWINCJALNEGO [3] – ŚRODA, 27 STYCZNIA 2016 r.

We środę 27 stycznia, porannej Mszy świętej wraz z Jutrznią przewodniczył ks. Tomasz Pławny, jutrzejszy solenizant. Słowo Boże natomiast wygłosił ks. Piotr Machnacki, delegat przełożonego prowincjalnego z Kanady, który zwrócił uwagę słuchaczy na „miłość w trzynastu wersetach”, tę którą przedstawia św. Paweł w Liście do Koryntian, a która – według wskazań Ojca Założyciela – ma być siłą napędową wszystkich naszych apostolskich wysiłków, duszą wszelkich działań i kluczem do ewangelizacji.

31-dzien.jpg

Więcej…

 

postheadericon KOMUNIKAT Z XXIII ZEBRANIA PROWINCJALNEGO [2] – WTOREK, 26 STYCZNIA 2016 r.

4_PK2_9210.jpg

Drugi dzień XXIII Zebrania Prowincjalnego (ZP) rozpoczął się Eucharystią z Jutrznią o godz. 7.00. Przy ołtarzu konstancińskiego Wieczernika stanęli delegaci przełożonego prowincjalnego z Wybrzeża Kości Słoniowej, Kolumbii i Wenezueli, Kanady, Ukrainy oraz Słowacji i Czech. Mszy św. przewodniczył najstarszy wiekiem spośród 5 delegatów, ks. Adam Franciszek Pacuła z Delegatury Matki Bożej Pokoju, który na ZP przybył z ks. Dibi Koffi Pierre, pierwszym Iworyjczykiem wyświęconym w 2009 r. Homilię zaś wygłosił najmłodszy wiekiem, ks. Vladimír Peklanský z Delegatury Świętych Cyryla i Metodego. Warto w tym miejscu sprecyzować, iż w ZP uczestniczą również reprezentanci współbraci posługujących w Wiedniu, Rzymie i na Antylach. W sumie, z 10 różnych krajów świata.

Więcej…

 

postheadericon KOMUNIKAT Z XXIII ZEBRANIA PROWINCJALNEGO [1] – PONIEDZIAŁEK, 25 STYCZNIA 2016 r.

PK2_8913_plenum.jpg

Pierwszy dzień XXIII Zebrania Prowincjalnego (ZP) Prowincji Chrystusa Króla SAC minął pod znakiem wieloaspektowych inicjacji, prezentacji i zatwierdzeń. I tak, wprowadzenia duchowego do ZP dokonał ks. Wiesław Guła, dyrektor Okresu Wstępnego, nakreślając kontekst eklezjalny zebrania oraz wskazując na niezbędne usposobienie umysłu i serca do tego typu wydarzenia. Przypomniał również kilka reguł umożliwiających proces wspólnotowego rozeznawania.

Więcej…

 

postheadericon ROZPOCZĘCIE XXIII ZEBRANIA PROWINCJALNEGO PROWINCJI CHRYSTUSA KRÓLA (KONSTANCIN-JEZIORNA 25-30 STYCZNIA 2016 r.)

XXIII Zebranie Prowincjalne

Niedziela 24 stycznia 2015 r. jest dniem nieoficjalnego rozpoczęcia XXIII Zebrania Prowincjalnego Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Pallotyni), które będzie się odbywać w dniach 25-30 stycznia 2016 r. w pallotyńskim Centrum Animacji Misyjnej w Konstancinie-Jeziornie.

Zebranie Prowincjalne – stosownie do wymagań Prawa SAC – dokona oceny aktualnej sytuacji Prowincji w kontekście zachodzących zmian w Kościele i w świecie.

Więcej…

 

postheadericon UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEGO WINCENTEGO PALLOTTIEGO (22 STYCZNIA 2016)

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEGO WINCENTEGO PALLOTTIEGO (22 STYCZNIA 2016)

„Jeśli Bóg jest widoczny w jakiś sposób w stworzeniach,
to przede wszystkim poprzez uczynki miłosierdzia”
(OOCC IV, 319).

W Jubileuszowym Roku Miłosierdzia, w imieniu Prowincji Chrystusa Króla, która wraz z całą charyzmatyczną Rodziną św. Wincentego Pallottiego wspomina w dniu dzisiejszym jego dies natalis, pozdrawiam Was słowami Ojca Założyciela:

„Niech zawsze będzie pochwalone i wywyższone nieskończone Boże miłosierdzie” (OOCC XII, 428).

Życząc radosnego i owocnego duchowo przeżywania uroczystości patronalnej Rodziny Pallotyńskiej, zapewniam o jedności i pamięci w modlitwie –

Ks. Józef Lasak SAC
Przełożony Prowincjalny

 

postheadericon WSD SAC: KSIĄDZ WIZYTATOR GENERALNY FRANÇOIS HARELIMANA SAC W SEMINARIUM W OŁTARZEWIE

Wizytacja WSD SAC

Ks. radca generalny François Harelimana SAC w dniach od 2 do 5 listopada 2015 r. wizytował wspólnotę Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie. Wizytacja odbywała się w ramach wizytowania przez Zarząd Generalny SAC Prowincji Zwiastowania Pańskiego SAC.

Ks. Harelimana spotkał się ze wszystkimi współbraćmi WSD, by wysłuchać wiadomości o aktualnych wydarzeniach i życiu wspólnoty seminaryjnej. Ponadto, podczas kilkudniowego pobytu, każdy z członków wspólnoty mógł indywidualnie porozmawiać z Księdzem Wizytatorem. Podczas Eucharystii kończącej czas wizytacji, ks. Harelimana wyraził swoją wdzięczność za dobro, którego doświadczył przebywając w Ołtarzewie i za poczucie braterskiej wspólnoty, jaką tworzą alumni, bracia i księża żyjący w pallotyńskiej Alma Mater.

Al. Dominik Gaładyk SAC

 

postheadericon ZĄBKOWICE ŚL.: WIZYTACJA GENERALNA DOMU WSPÓLNOTY NOWICJACKIEJ

WIZYTACJA GENERALNA DOMU WSPÓLNOTY NOWICJACKIEJ 2015

W minionym tygodniu, w dniach: 27-29 listopada 2015 r., miała miejsce wizytacja generalna w domu Okresu Wstępnego (nowicjatu) w Ząbkowicach Śląskich. Wizytatorami byli: ks. generał Jacob Nampudakam SAC oraz radca generalny ks. Martin Manus SAC.

Więcej…

 

postheadericon FUNDACJA SALVATTI.PL: Pierwszy zjazd uczestników kursu dla wolontariuszy misyjnych

Zjazd wolontariuszy misyjnych

W dniach 23-25 października 2015 r. odbył się w Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie pierwszy zjazd kolejnego kursu dla wolontariuszy misyjnych organizowanego przez Pallotyńską Fundację Misyjną Salvatti.pl. Na to spotkanie przybyło 10 uczestników z różnych części Polski. Przy realizacji programu pomagali członkowie Grupy Misyjnej WSD.

Więcej…

 
MYŚLI PALLOTTIEGO

Każdy, kto z całą gorliwością, na jaką go stać, stosownie do swego stanu, stopnia i warunków stara się spełniać dzieła miłości i gorliwości, wykonuje pewnego rodzaju apostolstwo.

WARTO WŁĄCZYĆ SIĘ
Reklama
WARTO POSŁUCHAĆ
Reklama
WARTO ODWIEDZIĆ
Reklama
WARTO WSPOMÓC
Reklama
WARTO WIEDZIEĆ
Reklama