Facebook

postheadericon PODZIĘKOWANIE po pogrzebie Mamy - śp. Krystyny

Wszystkim Współbraciom za dar modlitwy, za sprawowane Msze święte, za wyrazy współczucia, za wyrazy solidarności, za pamięć, za dar obecności na pogrzebie naszej Mamy Krystyny, za wszystko wszystkim mówimy w imieniu własnym oraz naszego Taty i Rodzeństwa: BÓG ZAPŁAĆ!

Ogarniamy wszystkich wdzięczną modlitwą przed Panem!

Ks. Marek Borowski SAC i ks. Tomasz Borowski SAC

 

postheadericon DZIEDZICTWO SAC: Wojenne wspomnienia ks. Witolda Hadziewicza z 1939

wujek-Witold.jpgW grudniu ubiegłego roku w naszym Archiwum Generalnym w Rzymie odnalazłem list ks. Witolda Hadziewicza z 1939 r., adresowany do ówczesnego radcy generalnego ks. Wojciecha Turowskiego. Zawiera on opis wydarzeń, które przeżył autor listu pomiędzy wrześniem a listopadem 1939 r. W początkach kampanii wrześniowej ks. Hadziewicz wraz z żołnierzami doszedł do Przemyśla, a stąd udał się do rodzinnego Zdołbunowa. Na początku listopada zdecydował się na przedostanie do Rumunii. Przebrany za handlarza, poprzez Lwów, Kołomyję i Śniatyn, dotarł do granicy sowiecko-rumuńskiej. Po przekroczeniu rzeki Prut przez dwa tygodnie przebywał w areszcie, był sądzony przez wojskowy trybunał i ostatecznie zwolniony. W końcu na prośbę konsulatu polskiego w Czerniowcach i nuncjusza apostolskiego w Rumunii objął opieką duszpasterską rodaków na Bukowinie.

Więcej…

 

postheadericon REFLEKSJA Wielkopostna

23487_wielki_post_49570.jpgŚroda Popielcowa – rozpoczęła w Kościele Katolickim czterdziestodniowe przygotowanie do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

W czasie tego okresu, który nazywamy Wielkim Postem w szczególny sposób zamyślamy się, pochylamy się, współczujemy cierpiącemu Zbawicielowi, wyrażamy to poprzez śpiewy - pieśni wielkopostne, odprawianie Drogi Krzyżowej a także przez śpiewanie Gorzkich Żali. Jest to ja­kby nasza odpowiedź, że nie jesteśmy obojętni za Miłość Jezus okazaną dla nas, za Jego śmierć za nas – stąd nieproporcjonalnie do tego co uczynił dla nas Jezus – staramy się bardziej uświadomić sobie Jego cierpienie, Jego ból, Jego śmierć i w ten sposób ucze­stniczyć w tym wielkim Zbawczym Misterium.

Więcej…

 

postheadericon KONSTANCIN-JEZIORNA: Ogólnopolskie rekolekcje duszpasterzy rolników

IMG_9091.jpgW dniach 23-36 lutego 2015 r. w Centrum Animacji Misyjnej w Konstancinie-Jeziornie odbyły się ogólnopolskie rekolekcje duszpasterzy rolników. Ponad 60 duszpasterzy z wszystkich diecezji polskich przeżywało doroczne ćwiczenia duchowe pod kierunkiem ks. prof. Tadeusza Guza, kierownika katedry filozofii prawa KUL oraz publicysty.

Trzeba przyznać, że jak na rekolekcyjny czas zadumy uczestnicy mieli wiele spotkań towarzyszących: w pierwszym dniu spotkali się z panią dr hab. Moniką Przybysz z Instytutu Dziennikarstwa UKSW, która przedstawiła zagadnienie ewangelizacji środowisk wiejskich.

Więcej…

 

postheadericon OTWOCK: V Otwockie Warsztaty Muzyki Liturgicznej

Jubileuszowa, piąta już edycja Otwockich Warsztatów Muzyki Liturgicznej organizowanych przy Parafii Zesłania Ducha Świętego odbędzie się w tym roku w dniach 27 lutego – 1 marca 2015 r.

Czas warsztatowych spotkań stał się już otwocką tradycją, która gromadzi wszystkich, którym bliski jest śpiew i muzyka liturgiczna. Intensywnie zaplanowany czas tych kameralnych w swojej formie zajęć daje uczestnikom cenne doświadczenia. To nie tylko bowiem nauka emisji głosu, ćwiczenie śpiewu czy opracowywanie wielogłosowych utworów, ale przede wszystkim niezwykła okazja do spotkania z artystami i profesjonalistami na co dzień zajmującymi się muzyką liturgiczną. To także czas na rozmowy o tym, czym jest śpiew i jaka jest jego rola w kościelnej liturgii oraz czas modlitwy i swoistych rekolekcji. Uczestnicy warsztatów będą też mogli doświadczyć, w jaki sposób muzyka łączy ludzi, budzi w nich wrażliwość na piękno, otwiera na Boga i drugiego człowieka.

Więcej…

 

postheadericon OTWOCK: Słońce nagle zgasło – koncert wielkopostny

Jubileuszowa, piąta już edycja Otwockich Warsztatów Muzyki Liturgicznej, która rozpoczęła się w piątek 27 lutego, skierowana była do członków chórów, instrumentalistów oraz osób odpowiedzialnych za oprawę muzyczną we wspólnotach parafialnych. Trzydniowe spotkania prowadzone w tym roku przez Lidię i Marcina Pospieszalskich oraz o. Wojciecha Dudzika OP były świetną okazją do pogłębienia wiedzy o muzyce liturgicznej, jej modlitewnym znaczeniu oraz stanowić będą jedyną w swoim rodzaju porcję inspiracji do codziennej muzycznej pracy.

Więcej…

 

postheadericon ZĄBKI: Poświęcenie Drogi Krzyżowej

IMG_6050.jpgW Niedzielę „Ad gentes” 1marca 2015 roku o godz. 12.00, w odremontowanej i odnowionej kaplicy Sekretariatu Misyjnego pw. św. Jana Pawła II, została odprawiona Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. Dyrektora ds. Misji, Grzegorza Młodawskiego. W wygłoszonym kazaniu Ksiądz Dyrektor zachęcał do solidarności i modlitwy w intencji misjonarzy i misjonarek, którzy ewangelizują w krajach misyjnych.

Przed błogosławieństwem, ks. Aleksander Pietrzyk SAC długoletni misjonarz a obecnie Przełożony Regii Miłosierdzia Bożego we Francji poświęcił Drogę Krzyżową. We Mszy św. uczestniczyli pracownicy sekretariatu i bracia z miejscowej wspólnoty.

Kaplica będzie służyć szczególnie misjonarzom przyjeżdżającym do kraju na odpoczynek.

Wyrażamy podziękowanie dla wszystkich, którzy przyczynili się do odremontowania i odnowienia kaplicy.

Br. Adam Fułek SAC

 

postheadericon UKRAINA: Wyjazd integracyjno-wypoczynkowy

image-3a5df9b594741ae5ee8f34cc97388096b8b636e929c6728d43315cc540c44daf-V.jpgW dniach od 12 do 16 lutego 2015 roku odbył się wyjazd integracyjno – wypoczynkowy w Karpaty. Uczestnicy byli z różnych parafii, mianowicie z Bożego Miłosierdzia (Żytomierz), Bożego Miłosierdzia (Winnica), Matki Bożej Fatimskiej (Dowbysz) i św. Teresy od Dzieciątka Jezus (Kamienny Bród), a także pojedyncze osoby z innych parafii. Organizatorami wyjazdu byli s. Irina Maszczycka CSA, ks. Stanisław Kantor SAC i ks. Witalij Wezdeckij SAC.

Więcej…

 

postheadericon RZYM: Łańcuch modlitwy w naszych domach formacyjnych

01-Catena-di-Preghiera.jpg22 stycznia 2015 roku w naszych domach formacyjnych rozpoczął się Łańcuch Modlitwy, który zakończył się 23 lutego 2015. Animacja ostatniego dnia miała miejsce w dwóch wspólnotach: w Kolegium San Silvestro in Capite i we wspólnocie Domu Generalnego.

Rozpoczęty w święto naszego Świętego Założyciela, Łańcuch trwał 33 dni na wzór tzw. “Trzydziestu trzech punktów”, które nasz Święty Założyciel, Wincenty Pallotti, przedstawia, jako regułę do naśladowania życia Jezusa (por. OOCC III, 40-61). Podczas tej drogi rozważaliśmy temat: „Radość bycia Pallotynem”:, jako sposób, do przeżycia łask Roku Życia Konsekrowanego i pogłębiać naszą tożsamość.

Więcej…

 

postheadericon DZIEDZICTWO SAC: Bóg kieruje naszym losem [Dwa listy ks. Henryka Kronkowskiego SAC]

Kronkowski2.jpgWśród członków Regii Bożego Miłosierdzia był Henryk Eugeniusz Kronkowski, który w momencie przyjęcia święceń kapłańskich liczył 67 lat. Zanim wstąpił do pallotynów (1947) był generałem armii rosyjskiej i „białych”, a następnie nauczycielem we Francji. Swoje ciekawe wspomnienia pozostawił w listach do Franciszki Niedźwiedź z d. Goryl, wdowy po Jakubie, mieszkającej w Etampes. W czerwcu 1975 wszystkie listy po ks. Kronkowskim Franciszka przekazała ks. Stanisławowi Suwale. Sama zmarła 28 III 1976 w Etampes. Miała wówczas 81 lat. W Etampes odbyły się też 31 III uroczystości pogrzebowe. Została pochowana na tamtejszym cmentarzu św. Piotra. We Mszy św. wziął udział ks. Suwała.

Więcej…

 

postheadericon REFLEKSJA: Noc, dzień i my sami należymy do Pana

RW2_0837.jpgNoc. Niby każda taka sama, każda podobna do siebie. W nocy ludzie śpią, nabierają sił, ale po nocy też grzeszą, odstępują od Boga. W nocy trzeba od siebie wymagać więcej, gdyż jest to czas panowania ciemności; czas, kiedy nie wszystko widać, nie wszystko jest jasne jak w dzień. Noc to czas szkoły i próby, czas walki…

Wielu ludzi poświęca noc na modlitwę, na czuwanie. Noc jest dobrą chwilą, by Pana uwielbiać, przepraszać, by bardziej Go poznać i z Nim się zjednoczyć. Dzieło Boże dokonuje się w ciszy. Stąd noc jest ku temu sposobna. Wykorzystanie nocy na modlitwę, czuwanie przed Panem, na rozmyślanie nad swoim życiem, na nawrócenie, może ugruntować w wierze. Czuwanie jest formą wyrzeczenia, jest ofiarą, wyrazem miłości do Boga, a za Miłość płaci się miłością, za Ofiarę ofiarą. Boga pociąga nasze wyrzeczenie. Czuwając oddajemy czas Bogu. A to On jest Jego Panem. Nonsensem było by żałować czasu dla Boga.

Więcej…

 

postheadericon OŁTARZEW/WSD: Uroczystość Objawienia Pańskiego

WSD

W 1603 r. sławny astronom Jan Kepler w czasie swojej pracy zauważył na niebie bardzo ciekawe zjawisko. Na rozgwieżdżonym niebie było widoczne intensywne i oślepiające światło. Po dłuższej obserwacji niemiecki uczony ustalił, że była to koniunkcja Jupitera i Saturna w konstelacji Ryby. Następnie obliczył on, że poprzednia taka koniunkcja dokonała się w 7 roku przed Chrystusem.

Więcej…

 

postheadericon KONSTANCIN-JEZIORNA: Kard. Kazimierz Nycz w CAM

konstancin-nycz.jpg8 stycznia 2015 r. w Centrum Animacji Misyjnej w Konstancinie-Jeziornie odbyło się spotkanie kard. Kazimierza Nycza z księżmi pracującymi na terenie dekanatu konstancińskiego. Spotkanie miało charakter świąteczno-roboczy. Świąteczny odcień nadała temu wydarzeniu aura Okresu Bożego Narodzenia. Dla księży pracujących w parafiach jest to szczególny czas odwiedzin swoich parafian w ich domostwach, tak więc niewątpliwie spotkanie z Pasterzem Archidiecezji było dla nich okazją do chwilowego „oderwania się” od wzmożonej aktywności parafialnej, aby we wspólnocie kapłańskiej uradować się Tajemnicą Wcielenie.

Więcej…

 
MYŚLI PALLOTTIEGO

Tam, gdzie do skutku nie dochodzą czyny, starajcie się docierać na skrzydłach pragnienia.

WARTO WŁĄCZYĆ SIĘ
Reklama
WARTO POSŁUCHAĆ
Reklama
WARTO ODWIEDZIĆ
Reklama
WARTO WSPOMÓC
Reklama
WARTO WIEDZIEĆ
Reklama