Facebook

postheadericon DUSZPASTERSTWO POWOŁAŃ: POSTULAT 2014 ROZPOCZĘTY

DUSZPASTERSTWO POWOŁAŃ: POSTULAT 2014 ROZPOCZĘTY

I zaczęło się. W piątek, 1 sierpnia 2014 roku, o g. 17.00 rozpoczął się Postulat, pierwszy oficjalny etap dla nowych kandydatów Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. Po wcześniejszej rekrutacji i za zgodą Wyższego Przełożonego, rozpoczęło go 3 kandydatów, którzy w domu pallotyńskim w Świętej Katarzynie będą przeżywać ten czas. Przyjechali z Lubartowa, Laskowic k. Chełmna oraz Łap.

Oficjalnym punktem, który zainaugurował ten etap formacji była Uroczysta Eucharystia. Podczas homilii ks. Wojciech – główny celebrans - przypomniał idąc za myślą św. Wincentego, że najważniejszym celem życia tego, który wchodzi do rodziny pallotyńskiej nie jest kapłaństwo czy życie konsekrowane, lecz naśladowanie Jezusa Chrystusa. Na zakończenie wspólnej modlitwy każdy z młodzieńców otrzymał medalik św. Wincentego Pallottiego, jako duchowy znak łączności z Nim i przyjęcia Go jako swojego orędownika na drodze wierności swemu powołaniu.

Więcej…

 

postheadericon DUSZPASTERSTWO POWOŁAŃ: Weekend dla młodych w WSD SAC

dp.jpg„Szukajcie tego, co w górze”. Słowa św. Pawła z Listu do Kolosan stały się mottem ostatniego w tym roku szkolnym weekendu rozezaniowego dla młodych. Odbył się on w Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie, w dniach 27 – 29 czerwca. W trzydniowym spotkaniu uczestniczyło 5 młodych mężczyzn, którzy przyjechali, bo poważnie zastanawiają się nad drogą życia kapłańskiego.

Więcej…

 

postheadericon WSD SAC: Zakończenie posługi Rady Domowej i Rady Moderatorów

skibinski.jpgW poranek 27 czerwca 2014 r., czyli w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, całą wspólnotą seminaryjną zgromadziliśmy się przy Stole Eucharystycznym, aby dziękować Bogu za posługę Rady Domowej i Rady Moderatorów. W sposób szczególny otaczaliśmy naszą modlitwą osobę ks. dr. Tomasza Skibińskiego SAC, który przez ostatnie 9 lat, był rektorem naszego seminarium. Na Mszy św. również byli obecni Księża Prowincjałowie: ks. prowincjał Józef Lasak SAC i ks. prowincjał Adrian Galbas SAC, który także wygłosił słowo.

Ksiądz Prowincjał przypomniał, że dzisiejsza Uroczystość to święto Bożej Miłości. Z miłości Bóg wyprowadził Naród Wybrany z niewoli egipskiej i z miłości Chrystus umarł za wszystkich na krzyżu. Jego najświętsze serce zranione włócznią zostało otwarte dla każdego z nas, abyśmy mogli korzystać z obfitych łask. Ono nas nieustannie uświęca, oczyszcza i odnawia.

Ważne są także dwie prośby, które zostawia nam Jezus w dzisiejszej perykopie. Mówi: Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Jezus wzywa, aby trwać przy Nim. Oczywiście życie z Chrystusem nie powoduje usunięcia wszelkich trudności i problemów. „Jednakże jeśli Mu zaufasz, to przetrwasz nawałnicę zła, ono Cię nie zniszczy”. Dlatego tak ważna jest modlitwa i „wpatrywanie się w przebity bok Pana”.

Więcej…

 

postheadericon DYREKTORIUM KSIĘŻY I BRACI SENIORÓW SAC (Konstancin-Jeziorna, 22–28 czerwca 2014 r.)

dyrektorium-seniorow-2014_12.jpg

Centrum Animacji Misyjnej gości w tych dniach dwudziestu księży i czterech braci seniorów, którzy przyjęli święcenia albo złożyli konsekrację przed 1973 rokiem, należących do Prowincji Chrystusa Króla i Prowincji Zwiastowania Pańskiego.

Więcej…

 

postheadericon OŻARÓW MAZ.: Z kroniki Wspólnoty i Sanktuarium Miłosierdzia Bożego

ozarow-04.jpg

11 maja 2014 r. podczas Mszy św. o godz. 11.30, 110 dzieci z klas drugich przystąpiło w naszej świątyni do I Komunii świętej. Jest to dzień wielkiej radości i wdzięczności nie tylko dla dzieci Pierwszokomunijnych i ich rodzin, ale również dla całej wspólnoty parafialnej. Do godnego przeżycia przez dzieci pierwszego pełnego uczestnictwa we Mszy św. przygotowywali przez ostatni rok ks. Radosław Wileński SAC i s. Barbara Niezabitowska USJK. Po uroczystości Pierwszokomunijnej rozpoczął się w naszej parafii tzw. Biały Tydzień. Dzieci przychodziły na nabożeństwo majowe, które rozpoczynały się o godz. 17.30, oraz na Mszę św., aby w ten sposób podziękować Bogu za dar Eucharystii.

Więcej…

 

postheadericon UKRAINA: 40 lecie święceń ks. Tadeusza Bazana SAC w Dowbyszu

bazan.jpg

W uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła, 29 czerwca 2014 r., w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Dowbyszu, diecezja kijowsko-żytomierska, ks. Tadeusz Bazan SAC świętował 40 rocznicę święceń kapłańskich. Mszę św. celebrował biskup senior diecezji charkowsko – zaporoskiej Marian Buczek. W kazaniu biskup zwrócił uwagę na wartość, jaką niesie apostolska posługa dwóch Wielkich Apostołów. „Apostolska i misyjna działalność ks. Tadeusza Bazana SAC upodabnia go do osoby św. Pawła Apostoła, który wskazał poganom drogę do Boga”, powiedział biskup Marian który razem z jubilatem uczył się w Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Łańcucie (Polska). W uroczystości wzięli udział księża pallotyni pracujący w Dowbyszu, oraz delegat prowincjała pallotynów w Ukrainie ks. Stanisław Kantor SAC. Na zakończenie Mszy św., wierni miejscowej parafii przywitali jubilata, z okazji przeżywanej uroczystości.

Ks. Wiaczesław Gryniewicz SAC

 

postheadericon UKRAINA: Poświęcenie kaplicy w Tetirce

tetirka-1.jpg

W Ukrainie na Polesiu znajduje się malownicza wieś Tetirka. Położona jest pośród pięknych pól i lasów. Właśnie tu, w sobotę 21 czerwca 2014 r. odbyła się uroczystość z okazji poświęcenia nowej kaplicy Matki Bożej Nieustannej Pomocy, którą opiekują się księża pallotyni dojeżdżający z Kamiennego Brodu.

Więcej…

 

postheadericon UKRAINA: Poświęcenie krzyża i terenu pod budowę kościoła we Lwowie

Poswiecenie_ziemi_Lwow_3.jpg

1 października 2012 r. abp Mieczysław Mokrzycki erygował nową parafię rzymskokatolicką pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Wezwanie to zostało zaproponowane przez parafian, jako odpowiedź na liczne cuda, które dokonują się w ich życiu za pośrednictwem tej Świętej. Parafia zaczęła organizować się przy kaplicy domu księży pallotynów we Lwowie-Brzuchowicach. Z czasem jednak okazało się, że kaplica jest za mała i pojawiła się konieczność budowy kościoła, który pomieściłby odradzającą się i rozwijającą wspólnotę. Dzięki Bożej Opatrzności i wstawiennictwu św. Teresy udało się znaleźć ziemię pod budowę nowej świątyni. Powstał też pierwszy projekt kościoła i pojawiły się plany, by w najbliższym czasie rozpocząć prace budowlane.

Więcej…

 

postheadericon WENEZUELA: 15 lat obecności Pallotynów (cz. 7)

Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w GuarenasParafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Guarenas

W roku 1984, centrum olimpijskie IX Igrzysk Panamerykańskich w Guarenas zostało zamienione w nowoczesne osiedle mieszkaniowe. Rodziny, które osiedliły się w inaugurowanym osiedlu nazwanym Villa Panamericana, rozpoczęły starania, aby w budynku przekazanym dla Diecezji Guarenas, zorganizować miejsce do odprawiania Mszy św. Po wielu pracach, 25 grudnia 1984 roku została odprawiona pierwsza Msza św. przez proboszcza z parafii pw. Chrystusa Robotnika, ks. René Lugones. Następnie założone zostało Świeckie Stowarzyszenie Pro Ecclesia, którego zadaniem było zdobywanie środków materialnych w celu przystosowania budynku do przepisów liturgicznych. Życie duchowe na osiedlu i w budynkach przyszłego kościoła pielęgnowane było przez członków Legionu Maryi, Prezydium Maryi Wniebowziętej, założonego 1 października 1986 roku.

Więcej…

 

postheadericon WKS: Kilka refleksji na kanwie pogrzebu kard., Bernarda Agré

Śp. kard. Bernerd Agre, WKSKilka refleksji na kanwie Mszy św. pogrzebowej w katedrze Notre-Dame w Paryżu za kard. Bernarda Agré, któremu służyłem w Ołtarzewie jako diakon już 1974 roku.

Spotkanie w Paryżu , ze współbraćmi z innych jednostek pallotyńskich, dotyczyło Bazyliki w Yamoussoukro. Za rok obchodzić będziemy 25 lat istnienia tego pięknego dzieła ludzkiej sztuki i Bożej obecności. Ks. Stanisław Skuza SAC jest tam na służbie Maryi. Jest to miejsce tak drogie nam, Polakom, bo naznaczone obecnością świętego Jana Pawła II. On odważył się przyjąć ten dar wbrew wszelkiej krytyce dostojników kościelnych z różnych horyzontów geograficznych. Jego wiara umacniała Pallotynów, którzy przyjęli posługę prawie 25 lat temu.

Więcej…

 

postheadericon OAZA: Rozpoczęcie wakacyjnego wypoczynku z Bogiem

oaza.jpg

W minioną sobotę, 28 czerwca 2014 r., rozpoczął się pierwszy turnus rekolekcji oazowych. Z naszych pallotyńskich parafii: Krakowa, Radomia, Ołtarzewa, Ożarowa i Otwocka, grupa blisko 60 dzieci przeżywa Oazę Dzieci Bożych (ODB) w miejscowości Stara Wieś koło Grybowa (nowosądeckie). Prowadzącego rekolekcje ks. Pawła Zieję SAC wspiera kleryk Tomasz Kotulski SAC oraz 8 animatorów, którzy stoją przed niełatwym zadaniem formowania dzieci w duchu charyzmatu Ruchu Światło-Życie.

Więcej…

 

postheadericon REFLEKSJA NA WSPOMNIENIE ŚW. ANNY: Najważniejszy jest fundament…

sw-Anna.jpgNa kartach Ewangelii nie znajdziemy o św. Annie ani jej mężu Joachimie ani jednego słowa. Ale tradycja chrześcijańska, dzięki szczerej czci tych postaci, przyznaje im znaczące miejsce i znaczenie. W dniu św. Anny Kościół proponuje czytania biblijne, które opowiadają dzieje wznoszenia domu Bożego, dzieje budowania królestwa opartego na Boskim fundamencie, dzieje – mówiąc inaczej – naszego odkupienia.

Wielu na przestrzeni dziejów ludzkich pragnęło doczekać chwili, kiedy sam Odkupiciel będzie mówił o zbliżającym się Królestwie Bożym; kiedy sam Zbawiciel będzie zwiastował nadejście Królestwa Bożego, ukończenie budowy domu wzniesionego na fundamencie Boga. W perspektywę nauki o budowie domu Boga, o budowaniu Jego Królestwa wpisuje się dom Anny i Joachima, z którego to domu wyszła Niepokalanie poczęta Maryja, Matka Syna Człowieczego.

Więcej…

 

postheadericon REFLEKSJA: Pielgrzymując do sanktuariów, czyli jak zaczerpnąć ze Źródła…

ostra-brama.jpg

W miesiącach wiosennych, letnich i jesiennych zauważamy wzmożony ruch pielgrzymkowy do różnych sanktuariów, zwłaszcza maryjnych. W naszym kraju tradycyjnie pielgrzymujemy na Jasną Górę w Częstochowie, do Ostrej Bramy w Wilnie, do Lichenia, Kalwarii Zebrzydowskiej, Gietrzwałdu, Kalisza, Piekar Śląskich czy Hodyszewa. Równie chętnie pielgrzymujemy do Ziemi Świętej, Fatimy, Lourdes i wielu innych niezwykłych miejsc, ubogaconych cudowną obecnością. Pielgrzymując człowiek wychodzi ze swej codzienności i wyrusza w drogę niesiony pragnieniem nowego spotkania z Bogiem. Pielgrzymka ma najczęściej wymiar dziękczynno-błagalny i pokutny. Pielgrzymi trud służy głębszemu uświadomieniu sobie wymagającej bliskości Boga, ku któremu zmierzamy przez całe życie.

Więcej…

 
MYŚLI PALLOTTIEGO

Nie myśl, że nie potrafisz dokonać tego, czego dokonali w Kościele jego wielcy święci. Z pomocą łaski Bożej możesz dojść do jeszcze większych rzeczy, gdyż Bóg udoskonala wszystko nieskończonym bogactwem swojej łaski.

WARTO WŁĄCZYĆ SIĘ
Reklama
WARTO POSŁUCHAĆ
Reklama
WARTO ODWIEDZIĆ
Reklama
WARTO WSPOMÓC
Reklama
WARTO WIEDZIEĆ
Reklama